Dicle Üniversitesi sözleşmeli personel alımı! 244 personel alımı yapılacak!

Dicle Üniversitesi’nden sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre 244 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Adaylarda aranan genel şartlar ve kontenjan bilgisi de paylaşıldı.

Dicle Üniversitesi sözleşmeli personel alımı! 244 personel alımı yapılacak!

Dicle Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere farklı kadrolarda 244 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Hemşire, Eczacı, Biyolog, Laborant ve çeşitli kadrolar için yapılacak alımlarda KPSS (B) grubu puan sırası esas alınacak. İşte haberin merak edilen tüm detayları…
 
Personel alımı kontenjan bilgisi

  • Lisans mezunu: 72 Hemşire, 1 Eczacı, 1 Ebe, 2 Biyolog, 1 Diyetisyen, 15 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 1 Perfizyonist
  • Ön Lisans mezunu: 13 Sağlık Teknikeri, 1 Laborant, 2 Sterilizasyon Görevlisi, 18 Destek Personeli, 20 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 1 Tekniker
  • Ortaöğretim mezunu: 86 Destek Personeli, 5 Teknisyen ve 5 Koruma ve Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplam 244 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Başvuru şartları nelerdir?

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3- Lisans mezunları için 2022 KPSS (P3), ön lisans mezunları için 2022 KPSS (P93) ve lise mezunları için 2022 KPSS (P94) sınavına girmiş olmak.

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5- Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması.

6- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

7- Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.

8- Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi tek taraflı fesih edilenler başvuruda bulunamazlar.

9- Nöbet, vardiya usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

10- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

11- Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

12- Staj süreleri mesleki deneyim olarak kabul edilmeyecektir. 13-Atanmaya hak kazanan adaylar arşiv araştırması olumlu gelenlerin atamaları yapılacaktır.

Başvuru tarihleri

Dicle Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere yapılacak olan personel alımıyla ilgili başvurular, 16- 26 Mart 2023 olarak açıklandı. Adaylarr, üniversitesinin http://pbs.dicle.edu.tr/ web adresindeki online başvuru sistemine bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda başvurularını yapacaktır.

SONRAKİ HABER