Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 10 farklı kadroda 55 kamu personeli alacak! Başvuru şartları belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, sınavla strateji ve bütçe uzmanı yardımcısı alacaktır. 10 farklı kadroda 55 kamu personeli alım ilanını yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 10 farklı kadroda 55 kamu personeli alacak!

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 10 farklı kadroda 55 kamu personeli alacak! - Cumhurbaşkanlığına bağlı olan kurum ve kuruluş arasında yer alan strateji ve bütçe başkanlığına 10 farklı kadroda bütçe uzman yardımcısı alınacaktır.

Strateji ve Bütçe Başkanlığına Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alımı için giriş sınavı
yapılacaktır. Genel İdare Hizmetleri sınıfının 8 ve 9 uncu derecelerine atanacak toplam 55 adet
kadro için alınacak Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılarının bölüm ve kontenjanları aşağıda
belirtilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 10 farklı kadroda 55 kamu personeli alacak! Başvuru şartları belli oldu

SINAV ŞARTLARI

Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınavına katılabilmek için adayların;

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Devlet memuru olma şartlarını haiz olması,
  • En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının; İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Maliye, Sosyoloji, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden veya yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının YÖK tarafından bu bölümlere denk kabul edilen bölümlerinden mezun olması (Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini PDF formatında tarayarak müracaatları sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.),
  • Giriş sınavının yazılı kısmının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olması (01/01/1988 ve daha sonra doğmuş olmak),
  • İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça dillerinden en az biri için sınav tarihinden önceki beş yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az yetmiş (70) puan almış olması veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavda buna denk veya üstü puan almış olması gerekmektedir (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖK-DİL) puanı, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanı yerine kullanılmamakta olup YÖK-DİL puanı ile başvuran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.).

T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 01, 07, 08 Ağustos 2021 veya 18, 24, 25 Eylül 2022 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına katılmış olup bölümler itibarıyla aşağıda belirtilen puan türlerinden;

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 10 farklı kadroda 55 kamu personeli alacak! Başvuru şartları belli oldu - Resim : 2

Yapılacak olan yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi 22/12/2022 tarihinden itibaren www.sbb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Adaylar bu tarihten itibaren üç iş günü içerisinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı Genel Evrak Birimine verecekleri bir dilekçe ile Başkanlığa yazılı olarak itiraz edebilirler.

İSTENİLEN BELGELER

Sınava gireceklerin www.sbb.gov.tr internet adresindeki Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınav Başvurusu bağlantısından talep edilen bilgileri elektronik ortamda girmesi ve

  • Diploma veya geçici mezuniyet belgesini (Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini PDF formatında tarayarak müracaatları sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.),
  • KPSS sonuç belgesini,
  • YDS/e-YDS’den veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir dil sınavından alınan sonuç belgesini (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖK-DİL) puanı, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanı yerine kullanılmamakta olup YÖK-DİL puanı ile başvuran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),
  • Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişini (Düz yazı şeklinde yazılacaktır.),
  • 1 adet yeni çekilmiş 4,5x6 cm ebadında vesikalık fotoğrafını,
  • Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı fotokopisini (ön ve arka yüzü aynı sayfada olacak şekilde) tarayarak sisteme yüklemeleri ve 29/11/2022 tarihinden itibaren 13/12/2022 günü mesai bitimine (saat 18:00) kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

SINAV TARİHİ

Yazılı sınav 15/01/2023 tarihinde saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır. Adayların sınava girecekleri adresler 06/01/2023 tarihinden itibaren www.sbb.gov.tr internet adresinden duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (T.C. kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

İlan detaylarında yer verilen bütün merak edilen konu başlıkları yukarıda verildiği gibi aktarıldı.

SONRAKİ HABER