Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 10 bin 720 TL maaşla kamu personeli alımı yapacak! İşte başvuru şartları

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne Öğretim Elemanı alımı yapılacak. Kamu personeli alımı duyurusunda belirlenen alanda boşlukların doldurulmasına yönelik yeni duyuru geldi. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı alımı başvuru şartları, son tarih ne zaman? İşte detaylar

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 10 bin 720 TL maaşla kamu personeli alımı yapacak

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne Öğretim Elemanı alımı yapılacak. Kamu personeli alımı duyurusunda belirlenen alanda boşlukların doldurulmasına yönelik yeni duyuru geldi. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı alımı başvuru şartları, son tarih ne zaman? İşte detaylar...

Türkiye geneli üniversitede kamu personeli alımı ilan duyuruları gelmeye başladı. Eksik görülen alanlarda yapılacak tüm alımların kadro genişliği, hizmet kapasitesi, eğitim düzeyi ve atılımın gerçekleşmesine yönelik olduğu aktarıldı. YÖK'e bağlı kamu tüzel kişiliğine sahip eğitim kurumlarında kamu personeli alımı ciddi seviyelere ilerledi. Ülkemizde artan öğrenci sayılarına yetişemeyen öğretim elemanlarında arttırım sağlanıyor. 

Eğitim alanı için aktarılan bütçenin Cumhuriyet tarihinde en yüksek seviyelere çıkması atılacak adımların habercisidir. 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yazılı açıklamasında, belirlenmiş birimlere 2547 sayılı YÖK Kanunu 31. maddesi ve 'Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'ne göre kamu personeli alımı yapılacağı açıklandı.

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1 - Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.

2 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3 - Özgeçmiş,(YÖK EK-4 Formatında)

4 - Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

5 - Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

6 - Resmi Transkriptler (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

7 - ALES Belgesi

8 - Yabancı Dil Belgesi

9- Lisansüstü eğitim yaptığına dair belge (Araştırma Görevlisi için) (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

10 - Tecrübe durumunu gösterir belge (Öğretim Görevlisi için) (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

11 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

12 - Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

Genel şartlar

MADDE 6 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

(4) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

(5) Yükseköğretim kurumlan, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar.

(6) İlanlarda, alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak şekilde belirtilir.

Özel şartlar

Öğretim Görevlisi;

1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

2 ) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da Lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

Muafiyet

MADDE 14 - (1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

SINAV TAKVİMİ:

İLK BAŞVURU TARİHİ : 04.10.2022

SON BAŞVURU TARİHİ : 18.10.2022

ÖN DEĞERLENDİRME İLAN TARİHİ : 20.10.2022

GİRİŞ SINAV TARİHİ : 24.10.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 26.10.2022

* Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

* Müracaatlar şahsen veya posta ile yapılacak olup, postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

* Sonuçlar Üniversitemiz https://www.mehmetakif.edu.trweb adresinden açıklanacaktır. Duyurulur.

SONRAKİ HABER