Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 54 kamu personel alımı yapacak! İşte alım yapılacak meslekler

Türkiye'de üniversitelerin açılması ile birlikte birçok üniversitede kamu personel alım ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Buna göre ise Bolu'da Abant İzzet Baysal Üniversitesi alım ilanı açıkladı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 54 kamu personel alımı yapacak! İşte alım yapılacak meslekler

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 54 kamu personel alımı yapacak! İşte alım yapılacak meslekler

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 54 kamu personel alımı yapacak! İşte alım yapılacak meslekler - Türkiye'de üniversitelerin açılması ile birlikte birçok üniversitede kamu personel alım ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Buna göre ise Bolu'da Abant İzzet Baysal Üniversitesi alım ilanı açıkladı. Üniversiteden gelen açıklama doğrultusunda alım yapılacak meslekler ve başvuru detaylarına dair tüm detaylar paylaşıldı.

SÖZLEŞMELİ KAMU PERSONEL ALIM İLANI

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından yapılan ilan duyurusu.

Üniversitemiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 inci maddesinin (b) ve (c) fıkralarına göre öğrenim düzeyi ile KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Üniversitemiz Rektörlüğü bağlı birimlerinde istihdam edilmek ve ücretleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere aşağıda belirtilen unvanlarda 54 (ellidört) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 54 kamu personel alımı yapacak! İşte alım yapılacak meslekler

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 54 kamu personel alımı yapacak! İşte alım yapılacak meslekler - Resim : 2

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 54 kamu personel alımı yapacak! İşte alım yapılacak meslekler - Resim : 3

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 54 kamu personel alımı yapacak! İşte alım yapılacak meslekler - Resim : 4

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 54 kamu personel alımı yapacak! İşte alım yapılacak meslekler - Resim : 5

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 54 kamu personel alımı yapacak! İşte alım yapılacak meslekler - Resim : 6

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 54 kamu personel alımı yapacak! İşte alım yapılacak meslekler - Resim : 7

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 54 kamu personel alımı yapacak! İşte alım yapılacak meslekler - Resim : 8

BAŞVURULAR NEREDEN NASIL YAPILACAK?

1- Başvurular, Adaylar tarafından ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru şeklinde yapılacaktır.

2- Başvurular Şahsen yapılacağından başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak olup, eksik belge ile başvuru yapılmamalıdır. İlan şartlarına uygun olmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. İlanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

3- 4-B Sözleşmeli Personel Başvuru Formu Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi http://www.ibu.edu.tr web adresinden temin edilecektir.

4- Posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1- Öğrenim belgesi fotokopisi,

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- KPSS Sonuç Belgesi Fotokopisi,

4- 1 adet fotoğraf,

5- Başvurulan unvanda eğitim belgesi, sertifika ve sağlık raporu vb. istenmiş ise fotokopisi.

BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak ve göreve başlamasına engel hali bulunmamak,

2) 657 sayılı Kanunu'nun 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

3) 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanına, Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanına ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanına sahip olmak, Tüm KPSS puan türlerinden 50 ve üzeri puan almış olmak.

4) Başvurulacak unvanın aranan nitelikler ile Genel ve Özel Şart olarak belirtilen şartları birlikte taşıyor olmak,

5) İlan edilen unvanlarda aranan niteliklerdeki; özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, sürücü belgesi, sertifika vb. diğer belgelere ilan başvuru tarihinin son günü itibarıyla sahip olmak.

6) Erkek adaylar için Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş olmak,

7) Başvuru Tarihinin son günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.

8) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

9) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

10) "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Yeniden işe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne aykırı durumu olmamak.

11) Adaylarla atanmaya hak kazanmaları halinde hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

12) "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" ve "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik" gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında ilgisine göre güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılacak olup sonucuna istinaden işlem yürütülecektir.

13) Başvuran adaylar Üniversitenin tüm yerleşkelerinde ihtiyaç bulunan birimlerinde ve ilçelerinde görevlendirilecektir.

14) Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi ıslak imzalı olarak eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması gerekir.

 

SONRAKİ HABER