Boğaziçi Üniversitesi 6 farklı kadroda en az 13 bin TL maaşla personel alım ilanını duyurdu!

Boğaziçi üniversitesi bugün Resmi Gazete'de bünyesinde 6 farklı kadroda 21 sözleşmeli personel alım ilanını duyurdu. KPSS B grubundan istihdam edilmek üzere alım yapacak.

Boğaziçi Üniversitesi 6 farklı kadroda en az 13 bin TL maaşla personel alım ilanını duyurdu!

Boğaziçi Üniversitesi 6 farklı kadroda en az 13 bin TL maaşla personel alım ilanını duyurdu! - KPSS ve ALES sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte alan grubu puan türü ile birlikte yabancı dil bilgisi sınav sonucu isteyen üniversiteler Resmi Gazete'de kamu/sözleşmeli personel alım ilanlarını duyurmaya başladı. Boğaziçi üniversitesi bünyesinde 6 farklı kadroya sözleşmeli personel istihdam etmek üzere 21 kişi alacağını açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilanda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesi uyarınca, üniversite birimlerinde 2022 KPSS (B) grubundan istihdam edilmek üzere  aşağıdaki tabloda belirtilen pozisyonlara toplam 21 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Boğaziçi Üniversitesi 6 farklı kadroda en az 13 bin TL maaşla personel alım ilanını duyurdu!

Boğaziçi Üniversitesi 6 farklı kadroda en az 13 bin TL maaşla personel alım ilanını duyurdu! - Resim : 2

Boğaziçi Üniversitesi 6 farklı kadroda en az 13 bin TL maaşla personel alım ilanını duyurdu! - Resim : 3

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olması gerekiyor. Şartlar;

 • Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
 • Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Gerektiği durumlarda mesai saatleri dışında çalışmaya engel bir durumu olmamak,
 • Vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak,
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak,
 • Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,
 • Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin 'Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde anılan kanun ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler' hükmüne uygun olmak.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Boğaziçi üniversitesi sözleşmeli personel alım başvurusunda istenilen belgeler;

 • Fotoğraflı Başvuru Formu, (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan form doldurulacaktır)
 • Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi,
 • Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi, (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir)
 • Sertifika Belge, (Başvurulan pozisyonda yazıyorsa istenilecektir ve istenilen belgelerde yer alan adayların şartlarda belirtilen belge ve sertifikaların geçerlilik süresi var ise dolmamış olması, üzerinde yanıltıcı bilgi eksikliği olmaması ve ilanın Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihten önce sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle üzerinde tarih bilgisi yer almayan sertifikalar kabul edilmeyecektir.)
 • İş tecrübesi istenen pozisyonlarda, adayların istenilen alanda çalıştığına dair iş tecrübesini gösteren belgesi gerekmektedir,
 • SGK Hizmet Dökümü, (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir)
 • Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi,
 • 2022 KPSS Sınav Sonuç Belgesi,
 • Sağlık Raporu (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek -Bir tanesi Psikiyatri olmak üzere Tam Teşekküllü Hastaneden alınmış heyet raporu).

SINAV TARİHİ

Adaylar başvuru sonuçlarını Boğaziçi üniversitesi www.boun.edu.tr resmi internet sitesinde yer alan  'Duyurular' kısmında öğrenecek.

Sözlü giriş sınavı: 16 Aralık-20 Aralık 2022 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi, Güney Kampüs, Nafi Baba Binasında yapılacak.

Yukarıda tabloda alımı yapılacak unvanlar arasında yer alan 'Kütüphaneci' araştırmalara göre en az 13 bin TL maaş almaktadır. İnternet sitelerinde elde edilen veriler dahilinde ortalama 13 bin TL maaş aldıkları tahmin ediliyor.