Bitlis Eren Üniversitesi 28 sözleşmeli personel alımı yapacak! Birçok kadro açıldı! Başvuru şartları ve tarihi ne zaman?

Bitlis Eren Üniversitesi'nin yapacağı 28 sözleşmeli personel alımı birçok kişinin ilgisini çekti. İş arayan kişilerin yakından ilgilendiği ilanın detayları oldukça merak edildi. İşte detaylar...

Bitlis Eren Üniversitesi 28 sözleşmeli personel alımı yapacak! Birçok kadro açıldı!

Basın İlan Kurumu'nun internet sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları birçok kişinin ilgisini çekerken bir ilan haberi de Bitlis Eren Üniversitesi rektörlüğü tarafından geldi. 28 sözleşmeli personel alımı yapılacak olan Bitlis Eren Üniversitesinde birçok kadroya yer verilirken başvuru şartları ve detaylar oldukça merak edildi. 

Bitlis Eren Üniversitesi rektörlüğü tarafından yapılacak olan alımda 28 sözleşmeli personel alınacak. büro personeli, teknisyen ve koruma güvenlik alımı yapılacağı duyuruldu. Duyurunun detayları belli oldu. Başvuru şartları için aranan kriterler açıklandı. 

Bitlis Eren Üniversitesi Personel Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- 657 sayılı Kanunu'nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

- KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, Ön Lisans mezunları için 2020 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…" hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna göre sözleşme imzalanacaktır.

SONRAKİ HABER