Belediye en az 55 KPSS puanı ile itfaiye eri alım ilanı yayınladı!

24 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre Siirt Belediyesi tarafından itfaiye eri alımı yapılacağı duyuruldu.

Belediye en az 55 KPSS puanı ile itfaiye eri alım ilanı yayınladı!

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre Siirt Belediyesi tarafından de 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere gerekli olan şartları sağlayacak itfaiye eri alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru yapacak olan adaylar için şartlar ilanın detaylarında verildi. 

SİİRT BELEDİYESİ İTFAİYE ERİ ALACAK! 

Belediye en az 55 KPSS puanı ile itfaiye eri alım ilanı yayınladı!

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? 

İlanda başvuru yapacak olan adaylar için gerekli olan genel ve özel şartlar şu şekilde verildi; 

Genel Şartlar 

 • Türk vatandaşı olmak.

 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

 • İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Özel Şartlar 

a) İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak,

b) 657 sayılı Kanun’un 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

c) Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

f) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekmektedir. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Başvuru yapmak üzere şartları sağlayan kişilerin belediye tarafından istenilen belgeleri sağlaması gerekmektedir. Bu belgeler ise şu şekilde verilmiştir; 

 • Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • 2 Adet Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ 

Alımların gerçekleştirilebilmesi için mülakat ve sözlü sınavın da gerçekleştirileceğini duyuran belediye başvuru yapacak olan adayların şahsen yapacakları başvurularında 03/01/2023-05/01/2023 tarihleri
arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:00-12:00 / 13:00-17:00) Tillo Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne gelmeleri gerektiğini açıkladı.