Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu! 25 sözleşmeli personel alımı yapılacak şehirler belli oldu! Başvuru tarihi ve şartları ne?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan duyuru iş arayan birçok kişiye müjde oldu. Son dönemlerde yapılan alımlara bir yenisi daha eklenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 25 sözleşmeli personel alımı yapılacak. İşte detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu! 25 sözleşmeli personel alımı yapılacak!

Uzun süredir iş arayan gözler sözleşmeli personel alımı için gelecek haberlere çevrilmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na alınacak 25 sözleşmeli personel müjdesi duyuruldu. Pek çok şehirde yapılacak olan iller merak edilirken başvuru tarihi ve şartları da araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı iş ilanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı olacak mı? Başvuru tarihi ve şartları...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda 25 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alım yapılacak iller listelenirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yapılacak alımın müjdesini şöyle verdi;

'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarım ek 2 maddesine göre, aşağıda belirtilen unvan ve sayıda işaret dili tercümanı pozisyonu için mesleki uygulama sınavı ile sözleşmeli personel alınacaktır.'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu! 25 sözleşmeli personel alımı yapılacak şehirler belli oldu! Başvuru tarihi ve şartları ne?

Başvuru Şartları Neler?

Yapılacak alımda adaylarda aranan şartlar açıklandı. Adayların sahip olması beklenilen şartlar ise şu şekilde yer aldı;

A) Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibariyle en az ortaöğretim mezunu olmak,

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak,

 d) Son müracaat tarihi itibariyle Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında alınmış işaret dili tercümanlığı yapacak seviyede işaret dili bildiğini gösterir belge veya sertifika sahibi olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

(Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlar, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen sözleşmeli bir unvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak yer değişikliği yapamayanlar bir yıllık bekleme süresine tabi değildir)

B) Özel Şartlar:

1) İşaret Dili Tercümanı (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Türk İşaret Dili Yeterlilik sınavından (TİDYES) en az 60 ve üzeri puan almış olmak