35 yaşından küçük olanlar dikkat! TİHEK Uzman yardımcısı alım ilanı yayınladı!

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından Uzman Yardımcısı alımı gerçekleştirileceği duyuruldu. Başvuru şartları ve detayları verildi.

35 yaşından küçük olanlar dikkat! TİHEK Uzman yardımcısı alım ilanı yayınladı!

Resmi Gazete ilanlarına göre Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na, İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanlığı
Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 9’uncu derece kadrolarda görev yapmak üzere, giriş sınavı ile 15 adet “İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı” alımının gerçekleştirileceği duyuruldu. 

TİHEK 15 UZMAN YARDIMCISI ALACAK! 

35 yaşından küçük olanlar dikkat! TİHEK Uzman yardımcısı alım ilanı yayınladı!

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? 

Başvuru yapacak olan adayların sağlaması gereken şartlar ilanın detaylarında şu şekilde verildi;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, yukarıda belirtilen öğrenim dalından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

c) 2021 veya 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavlarından, yukarıdaki tabloda belirtilen puan türü itibariyle 70 ve üzeri puan almış olmak,

d) Başvuru tarihi itibariyle; son beş yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS/e-YDS) İngilizce dilinden asgari 70 (Yetmiş) ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan eşdeğer düzeyde puanı aldığına dair belge sahibi olmak,

e) 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak

Uzman Yardımcılığı için yapılacak olan alımlarda yazılı ve sözlü sınavların yapılacağı ve bu sonuçlara göre de alımların gerçekleştirileceği duyuruldu. Yazılı ve sözlü sınavı için verilen bilgiler şu şekildeydi; 

YAZILI SINAV 

  • Genel Kültür (% 10),
  • Genel Yetenek (% 10),
  • Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ve ilgili diğer düzenlemeler (% 30).
  • Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri), Medeni Hukuk (Kişiler Hukuku), İnsan Hakları, Anayasa Yargısı (% 50)

SÖZLÜ SINAV 

a) Sözlü Sınav Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından yapılacak olup, sözlü sınavın yeri, günü ve saati Kariyer Kapısı Platformu aracılığıyla adaylara bildirilecektir.
b) Komisyon başkanı ve üyeleri tarafından her bir aday aşağıda belirtilen konu başlıklarına göre puanla değerlendirilir. Bunun dışında sözlü sınavla ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.
c) Adayın sözlü sınavından başarılı sayılabilmesi için, sınav komisyonu başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

Sözlü Sınav Konuları ve Puanlama
a) Yukarıda belirtilen yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 Puan)
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 Puan)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 Puan)
d) İnsan haklarına duyarlılığı, birikimi ve tecrübesi (10 Puan)
e) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 Puan)
f) Genel yetenek ve genel kültürü ile bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 Puan)

BAŞVURU YERİ VE TARİHİ 

İlanda verilen tarihlere göre 12 Aralık 2022 ile 25 Aralık 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı üzerinden başvuruların gerçekleştirileceği öğrenildi. 

SONRAKİ HABER