2023 PTT personel alımı ne zaman başlayacak? Genel şartlar nelerdir?

2023 PTT personel alımı ile ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. Adaylar bu sene personel alımı yapılıp yapılmayacağını merak ederken, konuyla ilgili yaşanan gelişmeler de yakından takip ediliyor. Peki, PTT personel alımı ne zaman başlayacak?

2023 PTT personel alımı ne zaman başlayacak? Genel şartlar nelerdir?

2023 PTT personel alımı ile ilgili başvuruların ne zaman başlayacağı adaylardan tarafından merak ediliyor. Güncel personel alımı ilanı ile ilgili gözler Posta Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü’ne çevrildi. Peki, personel alımları ile ilgili bir açıklama yapıldı mı? İşte PTT personel alımı ile ilgili tüm detaylar…

2023 PTT personel alımı

2023 PTT personel alımı ile ilgili güncel ilan henüz yayımlanmadı. Adaylar Posta Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü’nün yapacağı açıklamayı merakla beklerken, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Senede bir veya iki yılda bir yapılan PTT personel alımları kapsamında henüz güncel bir ilan yayımlanmadı.

PTT personel alımı genel şartları nelerdir?

PTT personel alımı güncel ilan şartları henüz yayımlanmadı. Adaylarda aranan genel şartlar geçtiğimiz senelerde yayımlanmıştı.

  1. “29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
  2. 18 yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak.
  3. Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
  4. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkum olmamak.
  5. Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
  6. Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
  7. Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.
  8. Herhangi bir sosyal güvenli kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.”
SONRAKİ HABER