2023 PTT personel alımı genel şartları! PTT personel alımı başvuruları başladı mı?

Her sene ya da iki sene de bir yapılan PTT personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağı adaylar tarafından merak ediliyor. PTT personel alımı ile ilgili son gelişmeler yakından takip edilirken, personel alımı genel şartları da merak konusu oldu.

2023 PTT personel alımı genel şartları! PTT personel alımı başvuruları başladı mı?

PTT personel alımı ilanı ile ilgili yapılacak açıklamalar dört gözle beklenirken, adaylar bu sene personel alımının yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. PTT personel alımı ile ilgili gözler Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü’ne çevrildi. Peki, 2023 yılında personel alımı olacak mı?

Bu sene personel alımı yapılacak mı?

Geçtiğimiz senelerde Mühendis, Postacı, Gişe Personeli, Büro Personeli başta olmak üzere farklı alanlarda personel alımı yapılmıştı. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü 2023 senesi için henüz resmi bir açıklama yapmadı. Konuyla ilgili son gelişmeleri aktarıyor olacağız.

Personel alımı genel şartları!

  • “29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
  • 18 yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak.
  • Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
  • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkum olmamak.
  • Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
  • Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
  • Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.
  • Herhangi bir sosyal güvenli kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.”
SONRAKİ HABER