2023 PTT personel alımı: Bu sene personel alımı olacak mı? PTT personel alımı başvuruları ne zaman?

2023 PTT personel alımının olup olmayacağı merak edilirken, başvuru şartları ve kadro bilgisi de merak konusu oldu. Konuyla ilgili gözler Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü’ne çevrildi. Peki, genel şartlar nelerdir?

2023 PTT personel alımı: Bu sene personel alımı olacak mı? PTT personel alımı başvuruları ne zaman?

PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir? 2023 PTT personel alımı başvuruları başladı mı? PTT personel alımı ne zaman başlayacak? İşte 2023 PTT personel alımı ile ilgili tüm detaylar…

2023 memur alımı olacak mı?

2023 PTT personel alımı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. İlerleyen dönemlerde gelen açıklamaları ve son gelişmeleri aktarıyor olacağız.

PTT nasıl işe girilir?

PTT personel alımı ilanının yayımlanmasıyla birlikte PTT bünyesinde işe girmek isteyen vatandaşlar için sözlü veya yazılı sınav uygulanabilir. Ancak güncel PTT personel ilanı henüz yayımlanmadığı için başvuru detayları ile ilgili henüz bir bilgi verilmedi. Geçtiğimiz senelerde PTT personel alımında istenilen genel şartlar şu şekildedir:

  1. 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
  2. 18 yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak.
  3. Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
  4. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkum olmamak.
  5. Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
  6. Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
  7. Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.
  8. Herhangi bir sosyal güvenli kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.
SONRAKİ HABER