2023 PTT personel alımı başvurularında son durum! PTT personel alımı şartları nelerdir?

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) 2023 personel alımı tarihleri gündemde yerini korumaya devam ediyor. Adaylar PTT personel alımı tarihlerini ve başvuru şartlarını sorgulamaya devam ediyor. Peki, 2023 PTT personel alımı başvuruları ne zaman açıklanacak?

2023 PTT personel alımı başvurularında son durum! PTT personel alımı şartları nelerdir?

PTT personel alımı ile ilgili yaşanan gelişmeler pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. 2023 PTT personel alımının ne zaman yapılacağına dair gözler Posta ve Telgraf Teşkilatı Kurumuna çevrildi. Personel alımına ilişkin yapılan duyurular PTT resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor. 

2023 PTT personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

2023 PTT personel alımı başvuruları pek çok adayın yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı Kurumu henüz 2023 PTT personel alımı ile ilgili bir açıklama yapmadı. PTT personel alımına dair güncel şartlar da henüz yayımlanmadı.

PTT personel alımı şartları nelerdir?

PTT personel alımına ilişkin genel şartlar şu şekildedir:

“29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
18 yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak.

Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkum olmamak.

Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

Herhangi bir sosyal güvenli kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.”

 

SONRAKİ HABER