2023 PTT personel alımı! Başvuruları başladı mı?

2023 PTT personel alımı ilanının yayımlanıp yayımlanmadığı adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Adaylarda aranan genel şartlar önceki senelerde açıklanmıştı. Peki, başvurular ne zaman başlayacak? Genel şartlar nelerdir?

2023 PTT personel alımı! Başvuruları başladı mı?

2023 PTT personel alımı hakkında Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü’nün yapacağı duyurular adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 2023 PTT personel alımı başvuruları başladı mı? 2023 personel alımı ne zaman olacak? İşte haberin merak edilen tüm detayları…

2023 PTT personel alımı ne zaman yapılacak?

2023 PTT personel alımı ilanı henüz yayımlanmadı. Konuyla ilgili Posta Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü henüz resmi bir açıklama yapmadı. Adaylar PTT personel alımı ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ederken, genel başvuru şartları da merak edildi. Güncel şartlar henüz yayımlanmasa da önceki senelerde genel şartlar açıklanmıştı. Konuyla ilgili yaşanan son gelişmeler haberimizde yer alacak.

PTT personel alımında genel şartlar nelerdir?

  1. “29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
  2. 18 yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak.
  3. Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
  4. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkum olmamak.
  5. Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
  6. Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
  7. Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.
  8. Herhangi bir sosyal güvenli kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.”
SONRAKİ HABER