2023 PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir? Alımlar başladı mı?

2023 PTT personel alımı ile ilgili son gelişmeler adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Adaylar, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü’nden gelecek açıklamayı merakla bekliyor.

2023 PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir? Alımlar başladı mı?

2023 yılında PTT personel alımının olup olmayacağı merak edilirken, konuyla ilgili yaşanan son gelişmeler de yakından takip ediliyor. Peki, PTT personel alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? Şartları nelerdir? İşte haberin merak edilen tüm detayları…

2023 alımları başladı mı?

2023 PTT personel alımı ilanı henüz yayımlanmadı. Konuyla ilgili adaylar yapılacak duyuruları yakından takip ederken, personel alımı ile ilgili Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü’nden henüz resmi bir açıklama gelmedi. PTT personel alımı ile ilgili son gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

PTT personel alımı genel şartları nelerdir?

  1. “29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
  2. 18 yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak.
  3. Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
  4. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkum olmamak.
  5. Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
  6. Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
  7. Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.
  8. Herhangi bir sosyal güvenli kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.” 
SONRAKİ HABER