Yabancılar Oturma İzni ve Vatandaşlık İşlemleri

İnsanların birçoğu, farklı sebeplerle Türkiye’ye yerleşmeye karar verebilir. Ülkemizde kısa dönem için, öğrenci olarak, aile nedeniyle, uzun dönem yaşama gibi nedenlerle Yabancılar Oturma İzni ve Vatandaşlık İşlemleri gerçekleştirmek için, online olarak, göç idaresine başvuru yapılır.

Hayat - Yaşam 13.10.2020, 14:13
Yabancılar Oturma İzni ve Vatandaşlık İşlemleri

İnsanların birçoğu, farklı sebeplerle Türkiye’ye yerleşmeye karar verebilir. Ülkemizde kısa dönem için, öğrenci olarak, aile nedeniyle, uzun dönem yaşama gibi nedenlerle Yabancılar Oturma İzni ve Vatandaşlık İşlemleri gerçekleştirmek için, online olarak, göç idaresine başvuru yapılır.

Önemli bir not olarak söylenmesi gereken konu; tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 sebebiyle, genelge kapsamına bağlı olarak, ülkemizde turizm amaçlı ikamet izni kısıtlaması uygulaması vardır.

Oturma İzni Nedir?

İkamet izni ya da oturma izni; yabancı uyruğa sahip kişilerin, ülkemizde verilen vize sürelerinden ya da vize muafiyet sürelerinden, daha uzun süre, yasal olarak oturması için, almaları gereken bir belgedir. Göçmen Bürosu’ndan oturma izni ya da ikamet izni alınabilir.

Turistik Amaçlı Kısa Dönem Oturma İzni Nasıl Alınır?

Türkiye’de yabancılara oturma izni nasıl alınır konusunda, ilk olarak yabancı uyruklu kişilerin ikamet edeceği ilde bulunan Göçmen Bürolarına, online olarak başvuru yapılır.

Oturma izni için, gerekli belgeler hazırlanarak, Göçmen Bürosu yetkili kişilerine belgeler teslim edilir. Komisyon tarafından değerlendirilen başvuru onaylanırsa, başvuruyu yapan kişiye izin kartı, kişinin ikamet edeceği adresi gönderilir.

Kısa Dönem Oturma İzni İçin Hangi Belgeler Gerekir?

Ülkemize yeni gelen ve kanuni olarak 8 seneyi doldurmayan yabancılar, kısa dönem ikamet izni alabilir. Kısa dönem ikamet izinleri, turistik amaçlı başvuru olarak kabul edilir. Ancak turistik amaçlı başvurular, Göç İdaresi tarafından alınan kararla sadece 1 kere verilir.

Kısa dönem oturma izni için;

 • Randevu formu
 • Özel sağlık sigorta poliçe sözleşmesi
 • Devlete ödenecek harç ve kart ücreti makbuzları
 • Kişinin kalacağı adresin adına düzenlenmiş noter tasdikli kira sözleşmesi
 • Vergi numarası
 • Pasaport ve ilgili pasaport sayfalarının fotokopileri
 • Gelir durumunun gösterildiği belgeler

Kişinin gelir belgesi ya da adına noter onaylı kira sözleşmesinin bulunmadığı durumlarda, Türk vatandaşının oturma izni, gerekli belgelerin içine konabilir. Aynı belgelerle; taşınmaz mal üzerinden, işyeri sahipliği üzerinden, Türkçe öğrenme kursuna katılım amaçlı, eğitim, araştırma, staj ve kurs için ve aile ikamet izniyle, kısa dönem oturma izni alınabilir. Eğitim amaçlı oturma izninde belgelere ek olarak; eğitime katılacağına dair, katılım sağlanacak kurumdan, eğitim süresini gösteren e-imzalı/ imzalı ve mühürlü/kaşeli belge alınmalıdır.

Aynı zamanda aile ikamet izniyle kısa süreli oturma izni için gerekli evraklara ek olarak, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı belgesi verilmelidir. Eğer 3 yıl ve üzeri süre sonrasında Türk vatandaştan boşanılması halinde, bu kararın mahkeme kararı ve 3 yıl evli kalma şartı olmadan, aile içinde şiddet uygulaması olduğuna dair mağdur olunduğunu gösteren mahkeme kararı verilmelidir.

Türk Vatandaşlığına Nasıl Geçilir?

Yabancılar Oturma İzni ve Vatandaşlık İşlemleri kapsamında Türkiye’de vatandaşlık nasıl alınır sorusu, Türkiye’de ömür boyu yaşamak isteyen yabancı uyruklu kişilerin sorduğu sorulardan biridir. Ülkemizde belirlenen kanuni yaşam süresini dolduran yabancı uyruklu kişiler, aynı zamanda belirtilmiş istisnai şartları oluşturmuş yabancılar, başvuru yaparak vatandaşlık almaktadır.

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda belirlenen ve 19 Eylül 2018 tarihli yönetmelik gereğince, ülkemizde daha önce 1 milyon dolar bedeli olan, ancak yapılan değişiklikle, 250bin dolar bedelli ev alan yabancı uyruklu kişiler, ailesiyle beraber, Türk vatandaşlığına geçebilir.

Türk Vatandaşı Olmak İçin Hangi Şartlar Yerine Getirilir?

Yabancı uyruklu kişilerin, Türk vatandaşlığının kazanılması için, bazı şartları yerine getirmeleri gerekir. Yabancılar Oturma İzni ve Vatandaşlık İşlemleri için ise, yapılacak başvuru türü, değişkenlik gösterir.

Türk vatandaşlığına geçmek için;

 • Yabancı uyruklu kişinin, yaşadığı ülkenin kanunlarınca ergin yaşta olması, eğer bir vatanı yoksa, Türk Medeni Kanunu uyarınca, 18 yaşında olmalıdır.
 • Başvuru öncesi kişi, Türkiye’de en az 5 yıl, kanuni olarak yaşamış olmalıdır (Burada kısa dönem turizm amaçlı alınan izinler geçerli değildir).
 • Kişinin ayırt etme gücü olmalıdır.
 • Kişi, Türkiye’de yaşamak için, yaptığı işlerle kendini belli etmelidir (ev almak, işyeri açma vs.).
 • Toplumu riske atacak herhangi bir hastalığa sahip olmamalıdır.
 • Ahlaki değerleri olmalı ve görgü kurallarına sahip olmalıdır.
 • Yeterli derecede Türkçe bilip konuşmalıdır.
 • Ülkenin milli güvenliği ve kamu düzenini tehdit edecek davranışlarda bulunmamalıdır.
 • Türkiye’de kendini idame ettirecek kadar gelire sahip olmalıdır.

Bu özellikleri taşıyan yabancı uyruklu kişiler, vatandaşlık işlemleri için, bazı belgeleri de tamamlamak zorundadır.

Türk vatandaşlığı için istenen belgeler;

 • Başvuru formu
 • Biometrik fotoğraf (2 adet ve en az 6 aylık)
 • Pasaport ve noterden tasdikli tercümesi
 • Doğum belgesi
 • Medeni durumunu gösterir belge
 • Sağlık raporu
 • Gelir durumunu gösterir belge
 • Gün sayım belgesi
 • Geçerli ikamet izni kartı aslı ve fotokopisi
 • Ödendiğine dair harç makbuzu

Başvuru yapılırken hazırlanan belgelerin, gerçeğe uygun ve istenilen şekilde hazırlanması gerekir. Aynı zamanda yabancı uyruklu kişilerin doğum ve medeni hal belgesi, apostilli şekilde hazırlanmalıdır.

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığına Nasıl Geçilir?

Yabancı kişiler, evlilik yoluyla da Türk vatandaşlığına geçerken, bazı şartları oluşturmak ve gerekli evrakları hazırlayarak, başvuru yapmalıdır.

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı için;

 • Yabancı uyruklu kişinin, Türk vatandaşı ile, en az 3 yıl, resmi olarak, aile ikamet izniyle, ikamet etmelidir.
 • Aile birliği içinde yaşantısını devam ettirmelidir.
 • Ülkemizin milli güvenliğini ve kamu düzenini, tehdit edici davranışta bulunmamalıdır.

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinde, bazı belgelerin de hazırlanması gerekir.

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı için istenen belgeler;

 • Başvuru formu
 • Biometrik fotoğraf (2 adet ve en az 6 aylık)
 • Pasaport ve noter tasdikli tercümesi
 • Doğum belgesi ve medeni hal belgesi
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Gün sayım belgesi
 • Geçerli ikamet izni kartının aslı ve fotokopisi
 • Ödendiğine dair harç makbuzu

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinde, evliliğin sahte olabileceğine dair herhangi bir şüphe oluşursa, başvurunun sonucu, olumsuz şekilde sonuçlanabilir.

Vatandaşlık Başvurusu Yaparken İkamet Süreleri Neye Göre Hesaplanır?

Yabancı uyruklu kişilerin, yasalarımıza göre Türkiye’de ikamet izni alabilmeleri ve ikamet sürelerinin geçerliliği, bazı hesaplamalara göre yapılır. Yabancı uyruklu kişilerin, ülkemizde ne kadar süreliğine ikamet ettikleri, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından verilen ikamet tezkeresi ve ülkeye giriş çıkış tarihlerini gösteren belgelerle belirlenir.

Kanunlarımıza göre, Türk vatandaşlığını kazanma talebinde bulunan yabancı uyruklu biri, başvuru için belirlenen ikamet süresi dahilinde, toplam 12 ayı geçmeden, Türkiye dışında bulunma hakkına sahiptir.

Taşınmaz Yoluyla Türk Vatandaşlığına Nasıl Geçilir?

Türk vatandaşlığının gayrimenkulle kazanılması için yabancı uyruklu kişiler, daha önceden 1 milyon dolar olan ve yapılan düzenlemeyle değiştirilerek, 250bin dolar değerinde yatırım yapabilir.

Yabancı uyruklu kişilerin istisnai Türk vatandaşlığı kazanmak için bazı şartları oluşturmalı ve istenen gerekli belgeleri tamamlamalıdır.

İstisnai Türk vatandaşlığı için;

 • En az 250bin dolar değerinde gayrimenkulün, 3 sene boyunca satmama şerhi konularak satın alınması,
 • En az 500bin dolar değerinde mevduatın, 3 sene boyunca çekilmemesi şartıyla, bankaya yatırılması,
 • En az 50 Türk vatandaşını, kanuni olarak istihdam etme,
 • En az 500bin dolar değerinde, devlet borçlanma araçlarını, 3 yıl elinde bulundurmak şartıyla satın alma,
 • En az 500bin dolar değerinde, gayrimenkul yatırım fonu katılım payı ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını 3 sene boyunca elinde tutmak şartıyla satın alma şartlarının yerine getirilmesi gerekir.

Bu şartların yerine getirilmesinin dışında, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmak için, gerekli belgelerin de tam şekilde tamamlanması gerekir.

İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığı için İstenen Belgeler Nelerdir?

İstisnai olarak Türk vatandaşlığına geçmek için istenen belgeler, eksiksiz ve doğru şekilde tamamlanmalıdır. Eksik olan herhangi bir belge, başvurunun geri çevrilmesine neden olur.

İstisnai olarak Türk vatandaşlığı için istenen belgeler;

 • Başvuru formu
 • Biometrik fotoğraf (2 adet, en az 6 aylık)
 • Pasaport ve noter tasdikli tercümesi
 • Doğum belgesi ve medeni durum belgesi
 • Tapu ya da yatırım yapıldığı gösteren belgeler
 • Taşınmaz değerleme raporu
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Ödendiğine dair harç makbuzu

Tapu şerh işlemlerinin tamamlanması ve taşınmaz değerleme raporunun doğru şekilde tamamlanmasının ardından, vatandaşlık başvurusu yapılarak, sonucu beklenir.

Vatandaşlık İşlemleri Başvurusu Sonrası Süreç Nasıl İşler?

Yabancı uyruklu kişilerin, nüfus ve vatandaşlık işleri için yaptıkları başvuru, başvurunun yapıldığı makamca, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilir.

Gönderilen evraklar, yetkili kişiler tarafından incelenir ve eksiklik varsa tamamlanması istenir. Yapılan tüm inceleme ve araştırmalardan sonra, başvurunun olumlu ya da olumsuz cevabı, müracaat edilen makama gönderilir. Başvuru sahipleri SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirilirken, başvurular ortalama 6 ila 24 ay arasında bir sürede sonuçlandırılır.

Her türlü oturma izni, çalışma izni ya da vatandaşlık işlemleri için, konusunda uzman ve deneyimli Serka Hukuk Bürosu ile iletişime geçerek, işlemlerinizin prosedürlere uygun şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir, hukuk bürosunun uzman ve deneyimli avukatlarıyla, tüm uluslararası hukuk işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@