Boşanma Nedenleri

Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre resmi evlilik işlemi gerçekleştirebilen yetkili bir memur tarafından yapılan tüm evlilikler, mahkemeler tarafından gerekçeleri uygun görüldüğü takdirde evliliklere son verilebilir. Boşanma davalarında kişiler mahkemeye boşanmaları için sebeplerini(kanıtlayıcı biçimde) sunmak zorundalar.

Hayat - Yaşam 29.07.2020, 16:40 07.09.2020, 23:06
Boşanma Nedenleri


Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre resmi evlilik işlemi gerçekleştirebilen yetkili bir memur tarafından yapılan tüm evlilikler, mahkemeler tarafından gerekçeleri uygun görüldüğü takdirde evliliklere son verilebilir. Boşanma davalarında kişiler mahkemeye boşanmaları için sebeplerini(kanıtlayıcı biçimde) sunmak zorundalar.

Mahkeme gerekli incelemeler ve evlilik süreci içerisinde yaşanan sorunların doğruluğuna kanaat getirirse eğer boşanma kararını verebilir. Boşanma sonrası eşlerden biri ve çocuk(ları) için asgari ihtiyaçlarını karşılayabilmek için mahkeme tarafından nafaka başvurusunda bulunabilir ve Türk Medeni Kanununa göre eğer nafaka talebi uygun görülürse hâkim tarafından belirlenmiş maddi nafaka ücreti eşlerden diğerinin tarafına yansıtılır. 

Boşanma davası sonrası mal paylaşımı ve bu gibi durumları yine mahkeme tarafından boşanma avukatı ile anlaşarak gerçekleştirebilirsiniz. Mahkemenin verdiği karar doğrultusunda maddi ve manevi tazminatlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Boşanma Sebepleri Nelerdir

4721 sayılı Medeni Kanun gereğince eşler yapmış olduğu evlilikleri iki başlık altında sonlandırabilirler.
 

 • Anlaşmalı Boşanma davası
 • Çekişmeli boşanma davası

Bu gibi durumlarda mahkemeye sunduğunuz deliller eğer yeterli ve uygun bulunursa mahkeme boşanma işleminizi gerçekleştirecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Anlaşmalı boşanma davaları eşlerin her birinin kendi kararı ile aralarındaki uyumsuzluk sonucu mahkemeye başvurmaları ve resmi evliliklerini sonlandırmasıdır. Eşlerden her ikisi de eğer boşanma kararında hem fikir ise boşanmaları için gereken şartlar kontrol edilir ve mahkemece uygun görülen karar verilir.
 

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Çekişmeli boşanma davası aile arasında özel olarak olan sebeplerden veya genel toplumsal sebeplerin, dava açılan tarafından karşılayamaması olmak üzere iki konu altında açılabilir. Tek bir boşanma davasında iki konuda gerekçe olarak mahkemeye sunulabilir. İstanbul da açılmışsa eğer boşanma avukatı İstanbul mahkemesine sunduğu delilleri ve bu iki sebebin geçerliliğini kanıtlaya bilirse mahkeme tarafından boşanma kararı verilebilir. Özel sebepli boşanma davalarında sebebin ispatlanma gibi bir zorunluluğu yoktur. Fakat mahkeme tarafından geçerli olarak sunulan özel sebebin kanıtlanması gerekecektir.

Özel Boşanma Sebepleri
 

 • TMK Madde 161- - Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

 • TMK Madde 162- Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.

 Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur

 • TMK Madde 163- Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.

 • TMK Madde 164- Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır. Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.

 • TMK Madde 165- Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.

Bu sebepler Türk Medeni Kanununda boşanma için geçerli olacak aile birliğini sarsma sebepleri arasında geçer. Davanın hazırlık ve kanıtlanma sürecinde bir avukat ile anlaşma yapabilir böylece mahkemeye sunacağınız delillerin yeterliliğini tamamlama konusunda gerekli bilgileri almış olursunuz. Boşanma davaları ile ilgilenen avukatların mahkemede vekillik amaçlı talep ettiği fiyat bölgesel olarak değişiklik gösterebilir. Boşanma avukatı İstanbul için detaylı görüşmeler sağlayarak sağlıklı bir fiyat öğrenebilirsiniz.

Genel Boşanma Sebepleri Nedir?

 • TMK Madde 166- Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.
   

Türk Medeni Kanunu 166. Maddesine göre eşlerden her biri boşanma kararı için mahkemeye başvurabilir. Mahkemeye eşlerden ikisi de aynı anda başvurabilir veya birinin başvurduğu mahkemeyi diğerinin onay vermiş olması gerekecektir. İstanbul boşanma avukatı aracılığı ile gerekli belgelerinizi hazırlayabilir, mahkemede savunmanızı ve boşanmanızı gerektiren gerekçeleri sunabilirsiniz.  Genel boşanma sebeplerinde ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa ile birden fazla anlaşamama sebebi olabileceğini açıklamıştır. Bu sebepler arasında ekonomik olarak eşin veya evin ihtiyaçlarını karşılayamama, ailevi veya aile büyükleri arasında anlaşamama, eşlerden birinin veya ikisinin sosyal hayat ve sosyal çevresinin uyuşmaması, dini sebepler den dolayı vb. gibi ayrılık sebepleri genel sebep olarak mahkemeye sunulabilir.

 • TMK Madde 166/3- Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz
   

Eşler tarafından yapılan resmi evlilikler imam nikâhı ve diğer durumlarda geçen zamanlar göz önünde bulundurulmaksızın 1(bir) yıl süre geçmiş olmak zorundadır. Anlaşmalı boşanmalarda iki tarafında eğer ortak karar vermişse ve mahkemenin istediği şartlar geçerli olmuş ise boşanma kararı uygun görülecektir. Boşanma kararı sonucu mahkeme çocukların ve tarafların menfaatleri doğrultusunda mali kararlar verebilir verilen bu kararları boşanma davası sonucunda uygulayabilir.

Av. Halil BAKIRCI
 

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@