Yeşil (hususi) pasaport alma şartları nelerdir, gerekli belgeler neler?

Çalışma hayatında kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet vermiş ya da vermeye devam edenler ve yakınlarının yasada belirtilen şartları yerine getirdikleri taktirde alabildikleri ve adına yeşil pasaport da denilen hususi pasaport ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz! Yeş

Haberler 11.01.2019, 00:01
Yeşil (hususi) pasaport alma şartları nelerdir, gerekli belgeler neler?

Yeşil pasaport, seyahat etmek konusunda sahiplerine büyük avantajlar sağlıyor. Resmi adı hususi pasaport olan yeşil pasaportu kimlerin hangi şartlar altında alabilecekleri ve güncel fiyat bilgisi ile gereken evraklar haberimizde...

KİMLER HUSUSİ (YEŞİL ) PASAPORT ALABİLİRLER?

1- TBMM Eski Üyeleri ve Eski Bakanlar,

2- Kadro derecesi 1,2 ve 3. derece olarak çalışan veya  bu kadro derecesinden çalışmakta     iken EMEKLİ olan devlet memurları.

3- 1.2. ve 3. derece kadro karşılığı çalışan ve bu derecelerde sözleşmeli olarak çalışmakta iken EMEKLİ olan devlet memurları.

4- Kadro karşılığı olmaksızın çalışıp emekli kesenekleri 1,2 ve 3. derece üzerinden kesilerek T.C. Emekli Sandığına yatırılan çalışanlar ile bu durumda çalışırken EMEKLİ olan sözleşmeli devlet memurları

5- Görevleri Süresince İl, İlçe ve 1. Kademe Belde Belediye Başkanları

6- Özelleştirme kapsam ve programına alınan/özelleştirilen T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarından;

• Özelleştirilmeden önce hususi pasaport alma hakkını elde etmiş bulunmak,

• Kuruluş sermaye payının en az %51’i devlete ait kamu kuruluşu olmak,

• Sosyal Güvenlik yönünden T.C. Emekli Sandığına bağlı olmak,

• Kamu görevlisi olmak,

• 4603 Sayılı İş Kanununa tabi olmak şartlarının tamamını taşıyan ve bu şartları taşırken EMEKLİ olan veya ÇEKİLEN personel.

7- Özelleştirilen Türk Telekom Müdürlüğü çalışanlarından;

• Özelleşmeden önce hususi damgalı pasaport alma hakkını elde ekmiş bulunmak,

• 4502 sayılı İş Kanununa geçtikten sonra da T.C. Emekli Sandığı ile ilgisi devam etmek,

• Sosyal güvenlik yönünden T.C. Emekli Sandığına bağlı olmakla birlikte emekli keseneklerinin 1. 2. veya 3. derecelerden herhangi birinde olması.

• Toplu iş sözleşmesine taraf olmamak

• Kapsam dışı Personel statüsünde çalışması şartlarının tamamını taşıyan veya bu şartları taşırken emeklilik/çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılanlar.

8- Yukarıdaki 1,2,3,4,5,6 ve 7. maddede belirtilen şartları taşıyanların eşlerine, reşit olmayan çocuklarına ve evli bulunmayan, iş sahibi olmayan öğrenimine devam eden kız ve erkek çocuklarına (Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Fakültesi dâhil öğrenim gördükleri okuldan öğrenci olduğunu belgelemek şartı ile) 25 yaşını dolduruncaya kadar Hususi Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.

9- 18 yaşını doldurmuş olsa dahi evli bulunmayan, iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği (tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları) sağlık kurulu raporu ile belgelenen hak sahibinin çocuklarına yaş sınırı olmaksızın Hususi Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.

10- Hususi Pasaportlar 5 yıllık süreyle verilir. İl, İlçe ve 1. Kademe Belde Belediye Başkanlarına ise görevleri süresince hususi pasaport tanzim edilir.

 

HUSUSİ PASAPORT ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

 

1- Çalışanlar İçin; Hak sahibi memurun çalıştığı kurumun İl Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğü veya Genel Müdürlüğünce tanzim edilerek daha önce imza sirküsü (İmza örneği) Pasaport Şube Müdürlüğüne gönderilmiş olan yetkili tarafından onaylanmış, hak sahibi ile birlikte pasaport alacak diğer aile fertlerinin kimlik bilgileri kaydedilerek fotoğrafları mühürlenmiş Hususi Pasaport talep formu.

2- Emekliler İçin; Bir defalığına mahsus (EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİNE DAHA ÖNCE VERİLMİŞ OLSA DAHİ) emekli olduğunuz kurumunuzdan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden) Emekli olduğunuz tarihteki kadro derecenizi gösterir yazı getirilmeli ve tereddüt edilmesi halinde tekrar kurumumuzca belge talebinde bulunulabilecektir.(Yazı ilgili kurumdan alındıktan sonra 60 günü geçmemelidir)

3- İstifa/Müstafi Olanlar İçin; İstifa/Müstafi olarak bir defalığına mahsus (EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİNE DAHA ÖNCE VERİLMİŞ OLSA DAHİ) kurumunuzdan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden) İstifa/Müstafi olduğunuz tarihteki kadro derecenizi gösterir yazı getirmelisiniz ve tereddüt edilmesi halinde tekrar kurumumuzca belge talebinde bulunulabilecektir.

4- Hak Sahibi Vefat/Merhum Olanlar İçin; Hak sahibi eşiniz vefat ettikten sonra bir defalığına mahsus (EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİNE DAHA ÖNCE VERİLMİŞ OLSA DAHİ); eşinizin çalıştığı kurumundan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden) vefat ettiği tarihteki kadro derecesini gösterir belge getirmelisiniz ve tereddüt edilmesi halinde tekrar kurumumuzca belge talebinde bulunulabilecektir.

 

EMEKLİ EŞ VE ÇOCUKLARININ YEŞİL PASAPORT BAŞVURUSU

 

Emekli/Müstafi hak sahibinin eş ve çocukları hususi damgalı pasaport talebinde bulunuyor ise;

 

* Hak sahibinin başvuru esnasında şahsen veya noterce tanzim edilen 18 yaşından küçükler için muvafakatı ve vekaleti, 18 yaşından büyükler için sadece vekaleti aranılacaktır. 

* Emekli/Müstafi hak sahibinin vefatı halinde ergin olan çocuklar için muvafakat aranmayacak, ergin olmayan çocuklar için sağ olan ebeveynin yada yasal temsilcinin muvafakatı aranılacaktır. 

Vefat eden hak sahibinin sadece, başkaları ile evlenmemiş eşleri hususi pasaport alabilirler. Hak Sahibi çocukları, vefat eden ebeveynlerinden yararlanarak hususi pasaport alabilirler.

Yukarıda belirtilen evraklarla birlikte getirmeniz gereken diğer evraklar;

1. 1 adet BİOMETRİK fotoğraf (5x6 ebadında arkası beyaz fon, tam cepheden iki kulak görünecek şekilde, başörtülü bayanların için saç ve kulak diplerinden ve çene altından bağlanmış şekilde olmalı ve beyaz başörtülü olmamalıdır.)

2. T.C. Nüfus Cüzdanı aslı (Cüzdanda T.C. Kimlik numarası bulunması,Kimliğin yıpranmamış ve Kimlikteki fotoğrafın eski olmaması gerekmektedir.)

 

REŞİT (18-25 YAŞ ARASI) ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNDEN YARARLANARAK HUSUSİ PASAPORT ALABİLMELERİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

 

1- İş sahibi olmamaları (Çalışmamak, herhangi bir iş sahibi olmamak ve herhangi bir emekli maaşı almamak)

2- Bekar olmaları.

3- 25 Yaşını doldurmamış olmaları

4- Öğrenci olmaları gerekmektedir. Öğrenci olduğuna dair okullarından alınmış 60 gün süreli öğrenci belgesi aslı veya e-devlet çıktısı 

5- Stajyer olarak çalışanlardan Sosyal Güvenlik Kurumundan ıslak imzalı kaşeli mühürlü stajyer olduğunu gösterir belge istenmektedir.

 

REŞİT OLMAYAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNDEN YARARLANARAK HUSUSİ PASAPORT ALABİLMELERİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

 

1- Anne –Baba muvafakati (Anne-Baba bu işlemi noterden yapabileceği gibi müracaat sırasında hazır bulunması halinde birimimizce muvafakat hazırlanmaktadır. Anne-baba ayrı ise velayet hakkı kendisinde olan ebeveynin tek başına muvafakati yeterlidir.)

2- Reşit olmayan çocuğunuzun öğrenci olduğuna dair belge getirmeniz halinde 5 yıllık, öğrenci belgesi olmaması halinde 18 yaşını dolduruncaya kadar pasaport düzenlenir.

3- Reşit olmayan ve kısıtlı bulunan çocuklar için pasaport müracaatı sırasında hak sahibi pasaport alsın veya almasın mutlaka bulunmalıdır. (Hak sahibi gelmezse işlem yapılamaz)

 

ÖZRÜNDEN DOLAYI SÜREKLİ BAKIMA MUHTAÇ OLAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNDEN YARARLANARAK HUSUSİ PASAPORT ALABİLMELERİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

 

1- İş sahibi olmamak (Çalışmamak, iş sahibi olmamak veya herhangi bir maaş almamak)

2-Bekar-olmak

3- Hak sahibi ebeveyni ile birlikte yaşamak

4- Bedensel, zihinsel veya ruhsal özründen dolayı sürekli bakıma muhtaç olduğunu, yetkili sağlık kuruluşundan alınan Doktor Raporu ile belgelemek koşulu ile hususi pasaport alabilirler. Raporda çocuğunuzun sürekli bakıma muhtaç olduğu belirtilmelidir.

 

 

2019 PASAPORT ÜCRETLERİ

Süre     Harç            Defter       Toplam

6 ay       170      TL    133,50 TL 303,50 TL

1 yıl      248,40 TL    133,50 TL 381,90 TL

2 yıl       405,50 TL    133,50 TL    539 TL

3 yıl       575,90 TL    133,50 TL    709,40 TL

4+ yıl     811,60 TL    133,50 TL 945,10 TL

Yorumlar (1)
Mehmet sezer 8 ay önce
Merhaba ben melül gazyim normal askerliğimi yaparken gazi oldum o tarihte 13. dereceden emekli sandığından gazi maaşı bağlandı sonradan cıkan yasayla sanki çalışan devlet memuru gibi derecem düşmeye başladı şu anda 3.derece 3. kademedeyim benimde yeşil pasaport alma hakkım varmı yada 2. -1. dereceye düştüğümde hakkım oluyormu ayrıca askerliğimi karakuvvetleri bünyesinde yaptım derece gösterir belgeyi sssk dan alabilirim ama karakuvetlerinden alırmıyım bilmiyorum
Yeni Nesil e-Ticaret Omni Ticaret
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@