Yeşil (hususi) pasaport alma şartları nelerdir, gerekli belgeler neler?

Çalışma hayatında kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet vermiş ya da vermeye devam edenler ve yakınlarının yasada belirtilen şartları yerine getirdikleri taktirde alabildikleri ve adına yeşil pasaport da denilen hususi pasaport ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz! Yeş

Haberler 11.01.2019, 00:01
Yeşil (hususi) pasaport alma şartları nelerdir, gerekli belgeler neler?

Yeşil pasaport, seyahat etmek konusunda sahiplerine büyük avantajlar sağlıyor. Resmi adı hususi pasaport olan yeşil pasaportu kimlerin hangi şartlar altında alabilecekleri ve güncel fiyat bilgisi ile gereken evraklar haberimizde...

KİMLER HUSUSİ (YEŞİL ) PASAPORT ALABİLİRLER?

1- TBMM Eski Üyeleri ve Eski Bakanlar,

2- Kadro derecesi 1,2 ve 3. derece olarak çalışan veya  bu kadro derecesinden çalışmakta     iken EMEKLİ olan devlet memurları.

3- 1.2. ve 3. derece kadro karşılığı çalışan ve bu derecelerde sözleşmeli olarak çalışmakta iken EMEKLİ olan devlet memurları.

4- Kadro karşılığı olmaksızın çalışıp emekli kesenekleri 1,2 ve 3. derece üzerinden kesilerek T.C. Emekli Sandığına yatırılan çalışanlar ile bu durumda çalışırken EMEKLİ olan sözleşmeli devlet memurları

5- Görevleri Süresince İl, İlçe ve 1. Kademe Belde Belediye Başkanları

6- Özelleştirme kapsam ve programına alınan/özelleştirilen T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarından;

• Özelleştirilmeden önce hususi pasaport alma hakkını elde etmiş bulunmak,

• Kuruluş sermaye payının en az %51’i devlete ait kamu kuruluşu olmak,

• Sosyal Güvenlik yönünden T.C. Emekli Sandığına bağlı olmak,

• Kamu görevlisi olmak,

• 4603 Sayılı İş Kanununa tabi olmak şartlarının tamamını taşıyan ve bu şartları taşırken EMEKLİ olan veya ÇEKİLEN personel.

7- Özelleştirilen Türk Telekom Müdürlüğü çalışanlarından;

• Özelleşmeden önce hususi damgalı pasaport alma hakkını elde ekmiş bulunmak,

• 4502 sayılı İş Kanununa geçtikten sonra da T.C. Emekli Sandığı ile ilgisi devam etmek,

• Sosyal güvenlik yönünden T.C. Emekli Sandığına bağlı olmakla birlikte emekli keseneklerinin 1. 2. veya 3. derecelerden herhangi birinde olması.

• Toplu iş sözleşmesine taraf olmamak

• Kapsam dışı Personel statüsünde çalışması şartlarının tamamını taşıyan veya bu şartları taşırken emeklilik/çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılanlar.

8- Yukarıdaki 1,2,3,4,5,6 ve 7. maddede belirtilen şartları taşıyanların eşlerine, reşit olmayan çocuklarına ve evli bulunmayan, iş sahibi olmayan öğrenimine devam eden kız ve erkek çocuklarına (Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Fakültesi dâhil öğrenim gördükleri okuldan öğrenci olduğunu belgelemek şartı ile) 25 yaşını dolduruncaya kadar Hususi Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.

9- 18 yaşını doldurmuş olsa dahi evli bulunmayan, iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği (tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları) sağlık kurulu raporu ile belgelenen hak sahibinin çocuklarına yaş sınırı olmaksızın Hususi Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.

10- Hususi Pasaportlar 5 yıllık süreyle verilir. İl, İlçe ve 1. Kademe Belde Belediye Başkanlarına ise görevleri süresince hususi pasaport tanzim edilir.

 

HUSUSİ PASAPORT ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

 

1- Çalışanlar İçin; Hak sahibi memurun çalıştığı kurumun İl Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğü veya Genel Müdürlüğünce tanzim edilerek daha önce imza sirküsü (İmza örneği) Pasaport Şube Müdürlüğüne gönderilmiş olan yetkili tarafından onaylanmış, hak sahibi ile birlikte pasaport alacak diğer aile fertlerinin kimlik bilgileri kaydedilerek fotoğrafları mühürlenmiş Hususi Pasaport talep formu.

2- Emekliler İçin; Bir defalığına mahsus (EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİNE DAHA ÖNCE VERİLMİŞ OLSA DAHİ) emekli olduğunuz kurumunuzdan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden) Emekli olduğunuz tarihteki kadro derecenizi gösterir yazı getirilmeli ve tereddüt edilmesi halinde tekrar kurumumuzca belge talebinde bulunulabilecektir.(Yazı ilgili kurumdan alındıktan sonra 60 günü geçmemelidir)

3- İstifa/Müstafi Olanlar İçin; İstifa/Müstafi olarak bir defalığına mahsus (EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİNE DAHA ÖNCE VERİLMİŞ OLSA DAHİ) kurumunuzdan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden) İstifa/Müstafi olduğunuz tarihteki kadro derecenizi gösterir yazı getirmelisiniz ve tereddüt edilmesi halinde tekrar kurumumuzca belge talebinde bulunulabilecektir.

4- Hak Sahibi Vefat/Merhum Olanlar İçin; Hak sahibi eşiniz vefat ettikten sonra bir defalığına mahsus (EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİNE DAHA ÖNCE VERİLMİŞ OLSA DAHİ); eşinizin çalıştığı kurumundan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden) vefat ettiği tarihteki kadro derecesini gösterir belge getirmelisiniz ve tereddüt edilmesi halinde tekrar kurumumuzca belge talebinde bulunulabilecektir.

 

EMEKLİ EŞ VE ÇOCUKLARININ YEŞİL PASAPORT BAŞVURUSU

 

Emekli/Müstafi hak sahibinin eş ve çocukları hususi damgalı pasaport talebinde bulunuyor ise;

 

* Hak sahibinin başvuru esnasında şahsen veya noterce tanzim edilen 18 yaşından küçükler için muvafakatı ve vekaleti, 18 yaşından büyükler için sadece vekaleti aranılacaktır. 

* Emekli/Müstafi hak sahibinin vefatı halinde ergin olan çocuklar için muvafakat aranmayacak, ergin olmayan çocuklar için sağ olan ebeveynin yada yasal temsilcinin muvafakatı aranılacaktır. 

Vefat eden hak sahibinin sadece, başkaları ile evlenmemiş eşleri hususi pasaport alabilirler. Hak Sahibi çocukları, vefat eden ebeveynlerinden yararlanarak hususi pasaport alabilirler.

Yukarıda belirtilen evraklarla birlikte getirmeniz gereken diğer evraklar;

1. 1 adet BİOMETRİK fotoğraf (5x6 ebadında arkası beyaz fon, tam cepheden iki kulak görünecek şekilde, başörtülü bayanların için saç ve kulak diplerinden ve çene altından bağlanmış şekilde olmalı ve beyaz başörtülü olmamalıdır.)

2. T.C. Nüfus Cüzdanı aslı (Cüzdanda T.C. Kimlik numarası bulunması,Kimliğin yıpranmamış ve Kimlikteki fotoğrafın eski olmaması gerekmektedir.)

 

REŞİT (18-25 YAŞ ARASI) ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNDEN YARARLANARAK HUSUSİ PASAPORT ALABİLMELERİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

 

1- İş sahibi olmamaları (Çalışmamak, herhangi bir iş sahibi olmamak ve herhangi bir emekli maaşı almamak)

2- Bekar olmaları.

3- 25 Yaşını doldurmamış olmaları

4- Öğrenci olmaları gerekmektedir. Öğrenci olduğuna dair okullarından alınmış 60 gün süreli öğrenci belgesi aslı veya e-devlet çıktısı 

5- Stajyer olarak çalışanlardan Sosyal Güvenlik Kurumundan ıslak imzalı kaşeli mühürlü stajyer olduğunu gösterir belge istenmektedir.

 

REŞİT OLMAYAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNDEN YARARLANARAK HUSUSİ PASAPORT ALABİLMELERİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

 

1- Anne –Baba muvafakati (Anne-Baba bu işlemi noterden yapabileceği gibi müracaat sırasında hazır bulunması halinde birimimizce muvafakat hazırlanmaktadır. Anne-baba ayrı ise velayet hakkı kendisinde olan ebeveynin tek başına muvafakati yeterlidir.)

2- Reşit olmayan çocuğunuzun öğrenci olduğuna dair belge getirmeniz halinde 5 yıllık, öğrenci belgesi olmaması halinde 18 yaşını dolduruncaya kadar pasaport düzenlenir.

3- Reşit olmayan ve kısıtlı bulunan çocuklar için pasaport müracaatı sırasında hak sahibi pasaport alsın veya almasın mutlaka bulunmalıdır. (Hak sahibi gelmezse işlem yapılamaz)

 

ÖZRÜNDEN DOLAYI SÜREKLİ BAKIMA MUHTAÇ OLAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNDEN YARARLANARAK HUSUSİ PASAPORT ALABİLMELERİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

 

1- İş sahibi olmamak (Çalışmamak, iş sahibi olmamak veya herhangi bir maaş almamak)

2-Bekar-olmak

3- Hak sahibi ebeveyni ile birlikte yaşamak

4- Bedensel, zihinsel veya ruhsal özründen dolayı sürekli bakıma muhtaç olduğunu, yetkili sağlık kuruluşundan alınan Doktor Raporu ile belgelemek koşulu ile hususi pasaport alabilirler. Raporda çocuğunuzun sürekli bakıma muhtaç olduğu belirtilmelidir.

 

 

2019 PASAPORT ÜCRETLERİ

Süre     Harç            Defter       Toplam

6 ay       170      TL    133,50 TL 303,50 TL

1 yıl      248,40 TL    133,50 TL 381,90 TL

2 yıl       405,50 TL    133,50 TL    539 TL

3 yıl       575,90 TL    133,50 TL    709,40 TL

4+ yıl     811,60 TL    133,50 TL 945,10 TL


Yorumlar (1)
Mehmet sezer 4 ay önce
Merhaba ben melül gazyim normal askerliğimi yaparken gazi oldum o tarihte 13. dereceden emekli sandığından gazi maaşı bağlandı sonradan cıkan yasayla sanki çalışan devlet memuru gibi derecem düşmeye başladı şu anda 3.derece 3. kademedeyim benimde yeşil pasaport alma hakkım varmı yada 2. -1. dereceye düştüğümde hakkım oluyormu ayrıca askerliğimi karakuvvetleri bünyesinde yaptım derece gösterir belgeyi sssk dan alabilirim ama karakuvetlerinden alırmıyım bilmiyorum
parçalı bulutlu
banner978
Günün Anketi Tümü
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Namaz Vakti 13 Aralık 2019
İmsak 06:25
Güneş 07:55
Öğle 12:48
İkindi 15:10
Akşam 17:31
Yatsı 18:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Galatasaray 14 23
7. Alanyaspor 14 22
8. Göztepe 14 20
9. Malatyaspor 14 20
10. Denizlispor 14 18
11. Çaykur Rizespor 14 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 14 14
15. Kasımpaşa 14 12
16. Antalyaspor 14 12
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 14 9
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 14 24
4. Bursaspor 14 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 14 22
7. Menemen Belediyespor 14 22
8. Fatih Karagümrük 14 20
9. Balıkesirspor 14 19
10. Giresunspor 14 19
11. Adana Demirspor 14 18
12. Altay 14 17
13. İstanbulspor 14 15
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 14 11
17. Adanaspor 14 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 16 38
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Wolverhampton 16 24
7. Tottenham 16 23
8. Sheffield United 16 22
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 16 22
12. Brighton 16 19
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 16 16
17. Aston Villa 16 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 16 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Real Sociedad 16 27
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 16 24
10. Osasuna 16 23
11. Real Betis 16 22
12. Levante 16 20
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 16 18
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 16 9
20. Espanyol 16 9
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@