YDS'ler ertelendi! Mağduriyetler Yaşanacak!

657 sayılı Kanunun Ek 41. maddesi, Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla kurumun görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere merkez teşkilatlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdam etme imkanı tanımaktadır.

Haberler 20.04.2020, 04:11
YDS'ler ertelendi! Mağduriyetler Yaşanacak!

En az 3 yıl uzman yardımcısı olarak çalışanlar hazırlayacakları tezle birlikte yeterlik sınavına girmektedir. Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri çin yabancı dil bilgisinden asgari (C) düzeyinden bir puan almış olması gerekmektedir. Bu yabancı dil yeterlik puanı şartı taşımayanlara 2 yıl süre tanınmıştır. 2 yıl içinde de bu puanı alamayanlar, memur unvanlı kadrolara atanmaktadır.

657 sayılı Kanunun ek 41. madde hükmü şu şekildedir:

"Uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezi, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmek kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C), Dışişleri Uzmanlığı için asgari (B) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve kurumlarında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar."

Koronavirüs salgınından dolayı hem eYDS'ler hem de YDS'ler ertelenmiştir. Örneğin, 12 Nisan 2020'de yapılması planlanan bahar dönemi YDS önce 17 Mayıs'a daha sonra 27 Eylül 2020 tarihine ertelenmiştir. Sınavların bu şekilde ertelenmesi ve ertelemelerin devam etmesi halinde, uzman yardımcılarının yabancı dil puanı almaları söz konusu olamayacağı için, memur kadrolarına geçirilmeleri söz konusu olabilecektir.

Bu konuda, yasal bir düzenleme yapılarak, yaşanan sorunun çözülmesi gerekmektedir.

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret:OmniTicaret
APK Dayı'dan hile apk indirebilirsiniz.
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@