Ramazan ayında okunacak dualar ve çekilecek tesbihler

İslam alemi tarafından büyük bir heyecanla beklenen Ramazan ayı geldi. Kur'an-ı Kerim'in indiği, İslam'ın temel ibadetlerinden olan orucun tutulduğu, Müslümanlar için en kutsal ay olan "On Bir Ayın Sultanı" Ramazan-ı Şerif, İslam alemi tarafından ibadetlerle geçirecek. Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ibadetlerini yerine getirecek olan milyonlarca kişi Ramazan ayında okunacak dualar ve çekilecek tesbihler hakkında araştırma yapıyor.

Haberler 24.04.2020, 02:34
Ramazan ayında okunacak dualar ve çekilecek tesbihler

Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayı İslam alemi tarafından ibadetlerle geçirilecek. Bu mübarek ayda ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar Ramazan ayında okunacak dualar ve çekilecek tesbihleri öğrenmek istiyor. Ramazan ayı ibadetleri ile ilgili detayları sizler için derledik. Peki, Ramazan ayı tesbihleri ve zikirleri nelerdir? İşte cevaplar...

RAMAZAN AYINDA KILINACAK NAMAZLAR

Şa'ban'ın son gününü Ramazan'ın ilk gününe bağlayan gece) akşamla yatsı arasında 2 rek'at teşekkür namazı kılınır. „Yâ Rabbî, Ramazân-ı şerîf ile müşerref kıldığın için" denilir ve namaza durulur. Fâtiha-i şerîfeden sonra birinci rek'atte 1, İnnâ a'taynâkel-kevser...", ikinci rek'atte 1 İhlâs-ı şerîf okunur. Namazdan sonra; 70 İstiğfâr-ı şerîf, 70 Salevât-ı şerîfe (Salât-ı Münciye okumak efdaldir) okunup dua yapılır.

- Birinci 10 gün içinde mümkünse tesbih namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır.
- İkinci 10 gün içinde mümkünse yine tesbih namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır.
- Üçüncü 10 gün içinde tevbe-istiğfar, Hatm-i Enbiyâ ve 7 salât-ü selâm'dan sonra mümkünse Hatm-i İstiğfâr yapılıp, yani 1001 defa:

"Estağfirullâhe'l-azıym. Ve etûbü ileyk" denilip, bittikten sonra 7 ilâ 70 salat-ü selâm okunur ve duâ yapılır.

ECDADIMIZDAN MİRAS RAMAZAN DUASI

Günleriniz hayrola,
Hayırlar feth ola,
Şerler def ola,

Gönüller şâdu handân ola,
Müşkilatlar hallu âsân ola,

Hastalar şifâyâb ola,
Dertliler devâyâb ola,
Borçlular edayâb ola,

Nâ-murad olanlar ber-murad ola,
Nâ şâd olanlar şâd-ü handân ola,

Kalplerimiz mesrûr,
Ayıplarımız mestûr,
Günahlarımız mağfûr,
Dünyamız mamûr,
Ahiretimiz mamûr,

İçimiz, dışımız pürnûr ola,
Ahir ve akıbetimiz hayrola...
Ramazan-ı Şeriflerimiz mübarek ola...

RAMAZAN AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER

Ramazan ayının 1 ve 10. Günleri arasında günde 100 defa Ya Erhamerrahimin tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey iman edenlerin en merhametlisi) anlamına gelir.

Ramazan ayının 11 ve 20. Günleri arasında günde 100 defa Ya Gaffarez Zünü tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey günahları bağışlayan) anlamına gelir.

Ramazan ayının 21 ve 30. Günleri arasında günde 100 defa Ya Atikarrikab tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey iyileri koruyan) anlamına gelir.

Allahım! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Şüphesiz sen bağışlaması bol olansın. (Âl-i Imran Suresi, 8. ayet)

Allahım, küçüklüğümde annem ve babam beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara rahmet et. (Isrâ Suresi, 24. Ayet)

Ey Allahım! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Allahım! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. (Haşir Suresi, 10. ayet)

HZ. MUHAMMED'İN (S.A.V) OKUDUĞU RAMAZAN DUASI

Peygamber Efendimiz, üç aylara eriştiğinde diğer günlere nazaran ibadetlerini daha da artırıyor ve sık sık şu duayı okuyordu: "Allahümme bârik lena fî recebe ve şa'bân ve belliğna ramazan (Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize bereketli kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır)."

Kandiller geçidi olarak adlandırılan, Regâib, Miraç, Berat ve Kadir gecelerinin de içindebulunduğu 3 aylar, kendimizi denetleme ve değerlendirmenin, taat, ibadet ve şükürlerimizi artırmanın, bir kere daha geçmişimizin muhasebesini yapıp geleceğe hazırlıklı olmanın bir vesilesidir. Regâib gecesi, müminlerin mağfiret mevsimi 3 aylara rağbet etmeleri ve onun taşıdığı manalardan, değerlerden istifade etmeleri gerektiğine dair mesaj yüklü bir gecedir. Sahabe efendilerimiz peygamber efendimizin 3 aylardaki ibadetini, orucunu şöyle anlatıyor:

Said İbnu Cübeyr (ra)'e Receb ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: İbnu Abbas (ra)'ı dinledim, şöyle demişti: "Resulullah (sav) Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz, "(Galiba) hiç yemeyecek (ayın her gününde tutacak)" derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi ki biz, (Galiba) hiç tutmayacak" derdik."

RAMAZAN AYINDA NELER YAPILIR?

Ramazan ayı birçok güzel amelin yapılacağı, Allah'ın rızasının kazanılacağı bir mevsim. Bu ayda Hz. Muhammed'in (S.A.V) müjdelediği birçok hayrın ve Salih amelin işleneceği günler var. İşte onlardan bir kaçı:

* Oruç tutmak

* Geceleri Peygamber Efendimiz'in sav sünneti olan teravih namazını kılmak

* Kur'an okumak

* Namazları cemaatle kılmak

* Sahur yapmak

* İftar ettirmek

* Kadir Gecesini aramak

* Sabretmek

* İhsan ve ikramda bulunmak

* Tövbe etmek

* Cenneti istemek

* Çokça Kelime-i Tevhid söylemek

* Ramazan umresi yapmak

* Açları doyurmak

KADİR GECESİNDE OKUNMASI GEREKEN DUALAR

Kadir Gecesi'nde yapılacak en mühim ibâdetlerden biri duâdır. Nitekim Peygamber Efendimiz de bize aşağıdaki duayı yapmamızı tavsiye etmişlerdir.

Hz. Ayşe şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim? diye sordum.

"Allahümme inneke afuvvün tuhibbul afve fa'fu annî"
Anlamı: "Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye dua et" buyurdu.

(Tirmizî, Daavât 84. Ayrıca bk. İbni Mâce, Dua 5)

TÖVBE İSTİĞFAR DUASI

"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."

PEYGAMBER EFENDİMİZİN OKUNMASINI TAVSİYE ETTİĞİ DUALAR NELERDİR?

Bu aylarda Müslümanlar, makbul dua ve zikirleri daha çok okuyabilir. Aynı zamanda, sabaha karşı seher vakitlerinde uyanık bulunmaya çalışarak İslam alemi ve Müslüman kardeşlerimiz için dualar edilmelidir.

Peygamber Efendimizin okuduğu ve okunmasını tavsiye ettiği dualar:

Okunuşu: Allâhümme Rabbenâ âtinâ fid-dünyâ hasenetevve fil-âhırati haseneh. Ve kınâ azâben-nâr.

Anlamı: Ey Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru.

(Buhârî, De'avât, 55)

Okunuşu: Allâhümme innî es'elükel-hüdâ vet-tükâ vel- 'afâfe vel-ğınâ.

Anlamı: Allah'ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum.

(Müslim, Dua, 72; İbn Hıbbân, Ed'ıye, No: 900)

Okunuşu: Allâhümmeğfirlî verhamnî vehdinî ve 'âfinî verzüknî.

Anlamı: Allah'ım! Beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni âfiyette daim eyle ve bana merhamet et.

(Müslim, Zikir ve Dua, 35)

Okunuşu: Allâhümme kanni'nî bimâ razektenî ve bâriklî fîhi ve ahlif 'aleyye külli ğâibetin-lî bihayr.

Anlamı: "Allah'ım! Bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle." (Hâkim, De'avât, No:1878)

Okunuşu: Allâhümme elhimnî ruşdî ve e'ıznî min şerri nefsî.

Anlamı: Allah'ım! Bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.

(Tirmizî, De'avât, 70)

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret:OmniTicaret
APK Dayı'dan hile apk indirebilirsiniz.
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@