Ramazan ayı, oruç ve ibadet ile ilgili kısa ayet ve hadisler!

Ramazan ayı İslam alemi için büyük önem taşıyor. Tüm dünyadaki Müslümanların için bir huzur ve heyecan kaynağı olan, manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ayıdır. Nefis terbiyesinin yapılacağı Ramazan ayında oruç ibadeti yerine getirilecek. 2020 Ramazan ayı koronavirüs tedbirleri kapsamında belirli önlemlerle geçirilecek. Ramazan ile ilgili ayetler ve hadisler araştırılmaya başlandı. En çok merak edilenler arasında olan Ramazan ayetleri ve hadislerini sizler için derledik. İşte Ramazan ile ilgili hadisler ve ayetler.

Haberler 24.04.2020, 02:39
Ramazan ayı, oruç ve ibadet ile ilgili kısa ayet ve hadisler!

Recep ayı girdiği zaman Peygamberimiz (sas) şöyle dua ederdi:

Allahım! Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan ayına ulaştır!

Taberânî, el-Mu'cemü'l-evsat, IV, 189


Mübarek Ramazan ayına kavuştunuz. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda sema (cennet) kapıları açılır, cehennem kapıları ise kapanır ve şeytanların azgınları bağlanır.

Nesâî, Sıyâm, 5


Ramazan ayının ilk gecesi olunca, şeytanlar ve azgın cinler zincire vurulur, cehennem kapıları kapatılır ve hiçbiri açılmaz. Cennetin kapıları açılır ve hiçbiri kapanmaz. Sonra bir (melek) şöyle seslenir: 'Ey hayır dileyen, ibadet ve kulluğa gel! Ey şer isteyen uzatma, günahlarından vazgeç!' Allah'ın bu ayda ateşten azat ettiği nice kimseler vardır ve bu Ramazan boyunca her gece böyledir.

Tirmizî, Savm, 1


Ay yirmi dokuz gündür. Dolayısıyla siz (Ramazan ayına ait) hilâli görmedikçe oruç tutmayın, yine (Şevval ayına ait) hilâli görmedikçe de bayram yapmayın. Eğer hava bulutlu olursa ayı takdir edin (otuza tamamlayın).

Müslim, Sıyâm, 6


Peygamber (sas) insanların en cömerti idi. En cömert olduğu anlar ise Ramazan'da Cebrail (as)'in kendisiyle buluştuğu zamanlardı. Cebrail (as) Ramazan'ın her gecesinde onunla buluşur ve onunla Kur'ân'ı müzakere ederdi. İşte bundan dolayı Resulullah (sav) hayırda, rahmet yüklü rüzgârdan daha cömertti.

Buhârî, Bed'ü'l-vahy, 1


Kişi büyük günahlardan kaçındığı takdirde, beş vakit namazlar, cumadan cumaya ve Ramazan'dan Ramazan'a, aralarında işlenen günahlara kefarettir.

Müslim, Tahâret, 16


Ramazan'ı yaşadığı hâlde günahlarını bağışlatamayan kimsenin burnu yerde sürünsün!

Tirmizî, Deavât, 100


İslam beş esas üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed (sas)'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekât vermek, haccetmek ve Ramazan orucunu tutmaktır.

Müslim, İmân, 21


Kim Allah'a inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır.

Buhârî, İmân, 28


Oruç (sahibini koruyan) bir kalkandır. Oruçlu, saygısızlık yapmasın, ahlâksızca konuşmasın. Eğer biri kendisiyle dövüşmeye veya sövüşmeye kalkışırsa, iki defa, "Ben oruçluyum" desin.

Buhârî, Savm, 2


Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur. (Zira Allah buyuruyor ki): "Oruçlu yemesini, içmesini ve şehvetini sırf benim için terk ediyor. Bu nedenle onun mükâfatını ben vereceğim. İyiliğin karşılığı ise on misliyledir."

Buhârî, Savm, 2


Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: Âdemoğlunun her ameli kendisinindir. Yalnız oruç müstesna, o benimdir. Onun mükâfatını verecek olan da benim." Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah indinde misk kokusundan daha güzeldir.

Müslim, Sıyâm, 161


Her şeyin bir zekâtı vardır. Bedenin zekâtı da oruçtur… Oruç sabrın yarısıdır.

İbn Mâce, Sıyâm, 44


Cennette Reyyân denilen bir kapı vardır. Oruç tutanlar o kapıdan çağrılacaklardır. Kim oruç tutanlardan ise o kapıdan Cennete girecektir. Kim de o kapıdan girerse ebedi olarak susuzluk çekmeyecektir.

Tirmizî, Savm, 55


Yalan söylemeyi ve yalan ile amel etmeyi bırakmayanın yemeyi, içmeyi terk etmesine Allah'ın ihtiyacı yoktur.

Buhârî, Savm, 8


Nice oruçlu vardır ki onun orucu sadece açlık (ve susuzluktur). Nice gece ibadete kalkan vardır ki onun bu kalkışı sadece uykusuzluktur.

İbn Mâce, Sıyâm, 21


Oruçluyken unutarak yiyip içen kimse orucunu tamamlasın. Zira onu ancak Allah yedirmiş ve içirmiştir.

Müslim, Sıyâm, 171


Yolculukta oruç tutmak iyilik değildir.

Buharî, Savm, 35


Kim Ramazan orucunu tutar, sonra buna Şevval ayında altı gün daha eklerse bütün yıl oruç tutmuş gibi olur.

Müslim, Sıyâm, 204


Oruçlu için biri iftar ettiğinde, diğeri ise Rabbiyle karşılaştığında olmak üzere iki sevinç zamanı vardır.

Müslim, Sıyâm, 164


Her iftar vaktinde Allah tarafından (Cehennemden) azat edilenler vardır ve bu (Ramazan'ın) her gecesinde böyledir.

İbn Mâce, Sıyâm, 2


Her kim bir oruçluya iftar verirse, kendisine onun sevabı kadar sevap verilir; oruçlunun ecrinden de hiçbir şey eksilmez.

Tirmizî, Savm, 82


Hz. Peygamber (sas) insanlarla birlikte iftar ettiğinde şöyle derdi:

"Yanınızda oruçlular iftar etsin, yemeğinizi iyiler yesin ve üzerinize melekler insin."

Dârimî, Savm, 51


Peygamber (sas) Efendimiz iftar açtığı zaman şöyle buyururdu: "Susuzluk gitti, damarlar suya kavuştu. İnşallah orucun ecri de hasıl olmuştur."

Ebû Dâvûd, Sıyâm, 22


İnsanlar (vakti girince) iftar etmekte acele ettikleri sürece hayır üzeredirler.

Buhârî, Savm, 45


Resulullah (sas), akşam namazını kılmadan önce orucunu birkaç taze hurma ile şayet yoksa kuru hurma ile iftar ederdi, o da yoksa birkaç yudum suyla açardı.

Ebû Dâvûd, Sıyâm, 21


Hz. Peygamber (sas) iftar ederken şöyle dua ederdi: Allahım, senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açtım.

Ebû Dâvûd, Sıyâm, 23


Sahur yemeği yiyiniz. Çünkü sahur yemeğinde bereket vardır.

Buhârî, Savm, 20; Müslim, Sıyâm, 45


Allah'ın Resulü (sas), kesin bir şekilde emretmeksizin insanları Ramazan geceleri namaz kılmaya teşvik eder ve şöyle buyururdu: "İnanarak ve karşılığını Allah'tan umarak Ramazan gecelerini namazla ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır."

Nesai, Siyam, 39


İnanarak ve karşılığını Allah'tan umarak Ramazan gecelerini namaz kılarak ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.

Müslim, Salâtü'l Müsâfirîn, 173


Resulullah (sas) vefat edinceye kadar Ramazan'ın son on gününü itikâfta geçirmişti.

Buhârî, İ'tikâf, 1


Hz. Peygamber (sas), (Ramazan'ın) son on günü geldiğinde, ibadet hususunda gayretini daha da artırır, gecesini ihya eder ve ailesini de uyandırırdı.

Buhârî, Leyletu'l Kadr, 5


İtikâfa giren, günahlardan uzak kalır ve kendisine tüm iyilikleri işleyen gibi sevap yazılır.

İbn Mâce, Sıyâm, 67


Her kim inanarak ve karşılığını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ibadetle ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır.

Buhari, Savm, 6


Resulullah (sas), Ramazan'ın son on gününde itikâfa gireceği yere çekilir ve "Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on gününde araştırın" derdi.

Buharî, Fadlu Leyleti'l kadr, 3


Kadir gecesini (Ramazan'daki) son yedi (gece) içerisinde arayınız.

Ebu Davud, Şehru Ramazan, 5


Hz. Âişe: "Ey Allah'ın Resûlü! Kadir gecesi olduğunu bilirsem hangi duayı okumamı tavsiye edersin?" dedim, bana "Şöyle de!" buyurdu: "Allah'ım sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin beni de affet."

Tirmizî, Deavât, 84


Resulullah (sas) fıtır sadakasını, oruçluyu faydasız ve müstehcen söz ve fiiller(in vebalin)den temizleyici, fakirlere de yiyecek olmak üzere belirledi. Kim onu bayram namazından önce verirse, o kabul olunmuş bir zekâttır. Kim de onu bayram namazından sonra verirse, o sadakalardan bir sadakadır.

Ebu Davud, Zekât, 18


Hz. Peygamber (sas) fıtır sadakasının insanlar bayram namazına çıkmadan önce verilmesini emretti.

Buharî, Zekât, 76


"Ramazan orucundan sonra hangi oruç daha üstündür" diye sorulunca Resulullah (sas) şöyle buyurdu:

"Ramazan'ı tazim için tutulan Şaban ayındaki oruç." Sonra hangi sadaka daha faziletlidir? Diye sorulunca; "Ramazan'da verilen sadakadır." buyurdu.

Tirmizi, Zekât, 28


Kaynak: Fikriyat

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret:OmniTicaret
APK Dayı'dan hile apk indirebilirsiniz.
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@