PTT Personel Alımında KPSS Puan Şartı Kaç Olacak? Başvuru Şartları Neler?

PTT personel alımı ve başvuru şartları 2020 yılının en çok merak edilen konuların başında yer alıyor. 55 bin personel alımı yapacağının duyurusunu yapan Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş., 2020 yılı başvuru şartlarında değişikliğe gitti ve yeni bir yönetmelik yayınladı. Daha önce KPSS şartı aranmayan PTT Personel alımında Resmi Gazete'de yayınlanan yeni yönetmelik ile birlikte artık KPSS Puan şartı aranacak. Ancak PTT personel alımında KPSS Puan şartının kaç olacağı ile ilgili net bir bilgi yer almıyor.

Haberler 19.02.2020, 13:31
PTT Personel Alımında KPSS Puan Şartı Kaç Olacak? Başvuru Şartları Neler?

PTT personel alımı ve başvuru şartları 2020 yılının en çok merak edilen konuların başında yer alıyor. 55 bin personel alımı yapacağının duyurusunu yapan Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş., 2020 yılı başvuru şartlarında değişikliğe gitti ve yeni bir yönetmelik yayınladı. Daha önce KPSS şartı aranmayan PTT Personel alımında Resmi Gazete'de yayınlanan yeni yönetmelik ile birlikte artık KPSS Puan şartı aranacak. Ancak PTT personel alımında KPSS Puan şartının kaç olacağı ile ilgili net bir bilgi yer almıyor.

PTT KPSS Puan şartı ile ilgili öngörülen puanlar haberimizin devamında yer almaktadır.

PTT memur alımı şartlarını en son Resmi Gazete'de yayımladığı ilan ile değiştirdiğini duyurmuştu. Türkiye genelinde 2023 yılına kadar 55 bin personel alımı yapacağını açıklayan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, 2018 yılında yaptığı binlerce alım sonrasında hem KPSS şartı arama hemde yazılı sınav yaptığı gerekçesi ile personel alımını iptal etmiş ve KPSS şartını kaldırmıştı. Lakin 2019 yılının sonuna doğru yeniden KPSS şartını geri getirdiğini duyurdu. Peki PTT personel alımı KPSS taban puanı kaç olacak?

PTT PERSONEL ALIMI KPSS TABAN PUANI KAÇ OLACAK?

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT), 19 Kasım 2019 Salı günü Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile PTT personel alım başvuru şartları ve gerekli belgeleri duyurmuştu. Yapılan duyuruya göre daha öncesinde kaldırılan KPSS şartı, önümüzdeki dönem için yapılacak alımlarda geri getirildi.

Söz konusu değişikliği bildiren PTT, KPSS taban puanı hakkında henüz resmi bir açıklamaya yapmazken önümüzdeki dönemde yapacağı personel alımlarında 2 yıl önce yaptığı gibi 70 KPSS puan şartı araması bekleniyor. Ön lisans mezunu dağıtıcı pozisyonunda görev yapacak adayların sayısının az olması nedeni ile de KPSS 60 puan esas alarak atama yapabileceği ön görülüyor. 

PTT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

İşe alınacaklarda aranılacak genel şartlar şunlardır: 

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

d) Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış olduğunu belgelendirmiş olmak.

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

j) KPSS’den Yönetim Kurulunca belirlenen asgari puanı almış olmak.

(2) PTT’de iş gücü hizmet alımı suretiyle görev yapan yüklenici firma elemanlarının PTT’nin açıktan personel alımı yoluyla yapılacak sınavlarına girmek istemeleri halinde, duyurunun yapıldığı tarih itibarıyla yüklenici firma değişimi hariç duyuruda belirtilen süre kadar aralıksız olarak görev yapıyor olmaları kaydıyla bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen otuz altı yaşından gün almamış olmak hükmü kırk bir yaşından gün almamış olmak olarak uygulanır.

PTT PERSONEL ALIMI İLE ALAKALI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN METNE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret:OmniTicaret
APK Dayı'dan hile apk indirebilirsiniz.
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@