OHAL kapsamında 2 Yeni KHK yayınlandı

RESMİ Gazete'de, "689 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 690 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" şeklinde 2 yeni KHK yayınlandı.

Haberler 29.04.2017, 19:17 29.04.2017, 23:52
OHAL kapsamında 2 Yeni KHK yayınlandı

RESMİ Gazete'de, "689 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 690 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" şeklinde 2 yeni KHK yayınlandı.

KHK'lar ihraç, göreve iade ve kapatılan kurumlarla ilgili.


 
RESMİ Gazete'de, "689 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 690 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" şeklinde 2 yeni KHK yayınlandı. KHK'lar ihraç, göreve iade ve kapatılan kurumlarla ilgili. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 201 personel ihraç edildi. 34 personel ise göreve iade edildi. Adalet Bakanlığı'na 15 personel iade edildi. 14 dernek KHK kapsamında kapatıldı. 5 derneğin tekrar açılmasına karar verildi. 

(EVLİLİK PROGRAMLARI) "SOHBET, ARKADAŞLIK VE EŞ BULMA HATLARININ VE HİZMETLERİNİN TANITIMINA YER VERİLEMEZ" 


Kararnamede evlilik programlarına ilişkin,  "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı ve/veya buluşturulduğu türden programlara, takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dâhil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına ve/veya reklamına, sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımına yer verilemez. Katma değerli elektronik haberleşme hizmet numaraları, yerel aranır numaralar, benzeri özel içerikli hizmetlere ilişkin numaralar ile özel ücrete tabi diğer sabit ve mobil numaralar kullanılmak suretiyle, izleyici ve dinleyicileri yanıltıcı ve/veya haksız kazanca neden olacak şekilde yarışma, çekiliş, lotarya ve benzeri adlar altında ödül ve ikramiye taahhüt edilemez ve bu yöntemle ürün tanıtımı, satışı ve pazarlaması yapılamaz"  denildi.   

"PİLOT SUBAYLARIN" İBARESİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR" 


Kararnamede, "926 sayılı Kanunun ek geçici 92 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine "Kuvvet Komutanının teklifi ve Millî Savunma Bakanının onayı ile" ibaresinden sonra gelmek üzere "31/12/2017 tarihine kadar" ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan "pilot subayların" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır" 

"JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ VEYA" İBARESİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR" 


Kararnamede,  "10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 inci maddesinin (D) fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "Jandarma Genel Komutanlığının veya" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır" denildi. 

OHAL Kapsamında yayınlanan yeni Kanun Hükmünde Kararneme ile önemli değişikler yapıldı.

RESMİ Gazetenin Mükerrer Sayısında "689 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 690 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" şeklinde 2 yeni KHK yayınlandı. 689 Sayılı KHK ile aralarında asker, akademik personelin de bulunduğu toplam 3 bin 974 kişi kamu görevinden çıkarılırken, 731 kişi görevine iade edildi. 14 dernek kapatıldı, 5 dernek ise tekrar açıldı.

3 BİN 974 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ


OHAL kapsamında yayınlanan 689 sayılı KHK’ile çeşitli kurum ve kuruluşlardan 3 bin 974 kişi görevlerinden ihraç edildi.

Buna göre;


Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden 3,

Danıştay’dan 3, Yargıtay’dan 19,

Yüksek Seçim Kurulu’ndan 6,

HSYK’dan 6,

Başbakanlık Merkez Teşkilatı’ndan 3,

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan 201,

RTÜK’den 2,

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 23,

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı’ndan 1,

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’ndan 1,

Adalet Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar’dan 1127,

Türkiye Adalet Akademisi 1,

AB Bakanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’ndan 1,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 15,

İller Bankası’ndan 2,

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden 13,

Dışişleri Bakanlığı’ndan 19,

Ekonomi Bakanlığı’ndan 20,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar’dan 90,

Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nden 18,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Bağlı İlgili-İlişkili Kuruluşlar’dan 66,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan 68,

Rekabet Kurumu’ndan 16,

İçişleri Bakanlığı’ndan 8,

Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 56,

Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 120, 

Kalkınma Bakanlığı’ndan 13,

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 4,

Kamu İhale Kurumu’ndan 6,

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 29,

Genelkurmay Başkanlığı’ndan 8,

Orman Ve Su İşleri Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları’ndan 5,

Savunma Sanayi Müsteşarlığı’ndan 2,

Sağlık Bakanlığı ve İlgili Kuruluşlar’dan 216,

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar’dan 98,

Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı 484 akademisyen,

idari personellerden 98 kişi görevlerinden ihraç edildi.


Milli Savunma Bakanlığı ve Bağlı Kurum ve Komutanlıkları’ndan 995’i asker, 110’u sivil olmak üzere 1105 kişi ihraç edildi. Buna göre; Milli Savunma Bakanlığı’ndan 36, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 1’i Tuğgeneral 435 asker ile 43 sivil görevli, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 131’i asker ile 10 sivil görevli, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 429’u asker ile 18 sivil görevli, Akaryakıt-İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı’ndan 1, Savunma ve Sanayi Müsteşarlığı’ndan da 2 kişi görevlerinden çıkarıldı.

731 KİŞİ GÖREVE İADE EDİLDİ


Yayınlanan 689 sayılı kararname ile ise çeşitli kurumlarda ki 731 kişi görevlerine iade edildi. Buna göre; Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 34, Adalet Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar’da 15, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda 4, İller Bankası’nda 1, Ekonomi Bakanlığı’nda 3, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar’da 42, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda 34, Milli Eğitim Bakanlığı’nda 11, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar’da 23, Sağlık Bakanlığı ve İlgili Kuruluşlar 51, Yüksek Öğretim Kurumları’nda 18 kişi görevlerine iade edildi.14 DERNEK KAPATILDI


KHK’lar kapsamında 14 dernek kapatılırken, 5 derneğin tekrar açılmasına, bir gazete ve bir dergi, 13 sağlık kuruluşu ve 18 vakıf kuruluşunun da kapatılmasına karar verildi.59 KİŞİNİN ÖĞRENCİLİKLE İLİŞİĞİ KESİLDİ


689 sayılı KHK ile yurtdışında okuyan 59 kişinin öğrencilikle ilişiği kesildi.

Göçmen kaçakçılığı suçlarının işlenmesinde kullanılan araçlara el konulması usulü yeniden düzenlenerek, belirli koşulların varlığında (toplam yolcu sayısının önemli sayıda göçmen olması, aynı suçun işlenmesinde kullanılması gibi) el koymanın önü açıldı.
Güvenlik korucularının ilgili primlerinin sigortalı ve işveren hissesinin tamamının valiliklerce ödenmesi hüküm altına alındı. Ayrıca, yapılan düzenleme ile güvenlik korucularının sosyal güvenlik sistemine alınması ve mevcut durumda sunulan aylık dışındaki diğer haklar açısından sigortalılar ile güvenlik korucuları arasında eşitlik sağlandı. Emeklilik ya da yaşlılık aylığı almakta iken güvenlik korucusu olarak görevlendirilmiş olan kişilerin aylıklarının güvenlik koruculuğu görevinden dolayı kesilmesinin de önüne geçildi.
 
ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ İÇİN İLAVE 7 BİN KADRO İHDAS EDİLDİ


Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının birliklerince talep edilen içme ve kullanma sularına ilişkin analizlerin Sağlık Bakanlığına bağlı laboratuvarlarda ücretsiz olarak yapılması sağlandı.


Daha önce düzenlenen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının gıda kontrol hizmetinin yapılması konusu KHK ile açıklık kazandı. Buna göre; Gıda, denetim ve kontrol hizmetleri, satın alma amaçlı yapılan denetim ve kontrol hizmetlerini kapsamayacağı; Denetim ve kontrollerde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmesi halinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili birimleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına yaptırım uygulanmayacağı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile bunların bağlılarına, bazı yükümlülüklerin (işletmelerin kayıt ve onayı)  uygulanmayacağı açıkça yazıldı.


 Sahil Güvenlik Komutanlığının halihazırda devam eden yabancı ülkeler ile eğitim ve işbirliği faaliyetleri askeri eğitim işbirliği anlaşmalarının anlaşma takvimi sonuna kadar ahde vefa prensibi nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından devamı sağlandı.
 Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birliklerinin hâlihazırda konuşlu bulunduğu hizmet binaları, karakollar ve benzeri yerler için, TSK bünyesinden çıkmalarının sonucu olarak “askeri yasak bölge tanımı dışındaö kendiliğinden özel güvenlik bölgesi oluşturulmasına imkân sağlandı.


 Bütçe kanunları ve diğer kanunlarla MSB ile TSK'ya tanınan mali muafiyet ve istisna hükümlerinin Jandarma Genel Komutanlığı hakkında da uygulanması sağlandı.


Jandarma ve Sahil Güvenlik personeline sigortalılığın başlangıcı öğrencilikten başlatıldı.


Türk Silahlı Kuvvetleri zamanında var olan fiilî hizmet süresi zammı Jandarma ve Sahil Güvenlik personelinede tanıdı.


TSK zamanında var olan itibari hizmet süresi zammı (yıpranma) Jandarma ve Sahil Güvenlik personeline de tanıdı.


Terör örgütlerine üyelikten hakkında idari işlem yapılan veya adli soruşturma başlatılanların yurtdışına kaçmalarının önlenmesi amacıyla pasaportlarının iptal edilmesi öngörülmekteydi. Düzenlemeyle, nihai değerlendirmeye göre pasaportun iptalinin gerektiği kanaati hasıl olursa iptal edilecek.


İl İdaresi Kanununun 11'nci maddesinde yapılan değişiklikle, Jandarma Genel Komutanlığının Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinden ayrılarak genel kolluk kuvveti vasfına ve İçişleri Bakanlığına tamamen bağlanmasına uygun bir biçimde yer alması sağlandı.


Yurtdışında boşanan çiftler tenfiz tanıma davası açmadan Türkiye'de de boşanmış sayılacaklar. 

YABANCI MAHKEMELERİN VERDİĞİ BOŞANMA KARARI TÜRKİYE’DE DE TANINACAKOHAL Kapsamında yayınlanan 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararneme ile yurtdışında boşanan Türk vatandaşlarının, yabancı mahkemece verilenen boşanma kararı Türkiye’de de tanınacak.


Daha önceki uygulamada, yurt dışındaki yabancı mahkemelerce alınan boşanma kararlarının, Türkiye’de tanınabilmesi için, burada da bir dava açılarak boşanma kararının alınması gerekirken, yayınlanan yeni KHK ile bu uygulama rafa kalkacak.


Boşanma kararlarının nüfus kütüğüne tesciline ilişkin düzenlemeye göre;


Yurt dışında yabancı mahkemelerin kararı ile anlaşmalı olarak boşanan Türk vatandaşlarının, ayrıca Türk mahkemelerinde dava açmalarına gereken kalmayacak. Boşanma kararları, yurt dışında dış temsilcilikler, Türkiye’de ise bakanlıkça belirlenen nüfus müdürlüklerince nüfus kütüğüne tescil edilip, tanınabilecek.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@