Ohal bu hal işte!

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenen anayasa değişiklik teklifini protesto etmek isteyen çeşitli gruplara polis, izin vermedi.

Haberler 09.01.2017, 16:21 09.01.2017, 16:30
Ohal bu hal işte!

TOMALI VE GAZLI MÜDAHALE; 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenen anayasa değişiklik teklifini protesto etmek isteyen çeşitli gruplara polis, izin vermedi. Çevik kuvvet ekipleri, Meclis'e yürümek isteyen gruplara tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti.

TBMM Genel Kurulu'nda bugün görüşülmeye başlanması beklenen anayasa değişiklik teklifini protesto etmek isteyen başta CHP Ankara İl Örgütü ve Ankara Barosu olmak üzere çok sayıda örgüt ve STK üyesi, Meclis'in Dikmen Kapısı için çağrı yaptı. Meclis çevresinde polis ekipleri, yoğun güvenlik önlemi alarak, Meclis'e çıkan yolları bariyer ve TOMA'larla trafiğe kapattı. Genelkurmay Kavşağı'nda toplanmaya başlayan gruplar, çevik kuvvet ekipleri tarafından uzaklaştırıldı. Zaman zaman gruplar ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı.


CHP'Lİ TANAL: SİLAHLARIN GÖLGESİNDE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ YAPILIYOR

Kavşağa gelen CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise yolların kapatılmasına ve polis müdahalelerine tepki gösterdi. Tanal, "Burası dikkat ettiğimiz kadarıyla silahların gölgesinde anayasa değişikliği yapıyor. Silahların gölgesinde tüm sokaklar kapatılmış durumda. Biz daha fazla demokrasi istiyoruz. Biz daha fazla hukuk devleti istiyoruz. Daha fazla özgürlük istiyoruz. Silahların gölgesinde anayasa değişikliği yapılamaz. Burada avukatlar şunu istiyor. Barışçıl ve silahsız demokratik taleplerini dile getirmek için basın açıklaması yapmak istiyorlar. Bu ülkemize yakışmıyor. Bu terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürmekten başka bir işe yaramaz" diye konuştu. CHP'li Tanal, daha sonra polis müdahalesinin olduğu alana gitti. Burada müdahaleye engel olmak isteyen CHP'li Tanal, polis müdürüyle tartıştı.CHP'Lİ VEKİLLERİN DE OLDUĞU GRUBA GAZLI MÜDAHALE

CHP'li milletvekilleri Engin Özkoç, Mahmut Tanal, Murat Emir, Eren Erdem, Necati Yılmaz, Nihat Yeşil ile Ankara Baro Başkanı Hakan Canduran'ın aralarında bulunduğu STK'lar ve avukatlardan oluşan grup da Meclis'in Dikmen Kapısı'nda açıklama yapmak istedi. İçişleri Bakanlığı önünde durdurulan gruba polis ekipleri, kalkanlar ve biber gazı ile müdahale etti. Polis ekipleri ile grup arasında sert arbedeler yaşandı. CHP'li vekiller, arbede sırasında arada kaldı. Akay Kavşağı'na kadar uzaklaştırılan grup üyeleri, polise tepki gösterdi.BARO BAŞKANI'NDAN TEPKİ

Ankara Baro Başkanı Canduran, basın açıklamasının yaptırılmamasına ve polis müdahalesine tepki gösterdi. Canduran, "Biz Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşlarıyız. Bu meclis bizim de meclisimiz, buranın kapısına gelmek bizim de hakkımız, söyleyeceklerimizi dile getirmek bizim de hakkımız. Ama üstümüze başımıza bakın, biber gazlarıyla köpeklerle karşıladılar bizi. Hangi duygu ve düşünceyle biz kardeşiz diyebileceğiz. Hiç birimiz kötü niyetli değildik burada. Hepimiz iyi niyetliyiz. Bir takım değerlerimizi korumaya geldik buraya. Kimsenin düşmanlığıyla da burada karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Ama ne yazık ki üzülüyorum. Türk polisi dediğimiz, onlar için canımızı vereceğimizi söylediğimiz arkadaşlarımız biber gazlarıyla köpekleriyle bizi kovaladılar" diye konuştu.

Açıklamayı yapacaklarını söyleyen Baro Başkanı Canduran, açıklamasını okumaya başladığı sırada çevik kuvvet ekipleri gruba tekrar müdahale ederek, kalabalığı bulundukları alandan uzaklaştırıldı.TOMALI VE GAZLI MÜDAHALE; 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Kızılay'daki Milli Müdafaa Caddesi üzerinde toplanan kalabalık grup da Meclis'in Dikmen Kapısı'na gitmek istedi. Çevik kuvvet ekipleri ise barikat kurarak, gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Dağılmayan gruba çevik kuvvet ekipleri, biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Grup ve polis arasında kovalamaca yaşanırken, bir kişi gözaltına alındı.

DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİNİN ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİNE İLİŞKİN ORTAK BASIN AÇIKLAMASIDIR.

HÜKÜMDAR İSTEMİYORUZ!

Bizler, aşağıda imzası bulunan Demokratik Kitle Örgütleri, AKP'nin TBMM'ye getirdiği Anayasa değişikliği paketine ilişkin görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.

Anayasalar, toplumsal uzlaşma metinleridir. Bir anayasanın tümüyle yeniden yapılması da bazı maddelerinin değiştirilmesi de toplumun tüm kesimlerinin ortak akıl ve kabulünü gerektirir.

Bu gerçek, yalnızca darbe anayasalarının yazılmasında yok sayılır. Bir darbe ürünü olan 1982 Anayasası'nın da bugüne dek pek çok maddesi değiştirilmiştir.

Ancak şimdi yapılmak istenen, demokratikleşme için Anayasa değişikliği değil, bir rejim değişikliğidir.

15 yıldır iktidarda olan partinin fiili genel başkanına, ülkeyi ve insanlarımızın hak ve özgürlüklerini teslim etme girişimidir.

Bu girişimi kabul etmiyoruz.

Çünkü öngörülen, Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini genişletmek ya da başkanlık sistemi getirmek de değildir.

Getirilmek istenen sistemin adının ‘cumhurbaşkanlığı' olarak anılması, bir aldatmacadan ibarettir.

Yapılmak istenen, parlamenter demokratik sistemin ortadan kaldırılması girişimidir.

Cumhuriyet'in kurucu değerlerine yapılan bir saldırıdır.

Yetkileri tırpanlanıp tek bir adama devredilmek istenen Meclis, Kurtuluş Savaşı'nı yöneten; Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Büyük Zafer'i kazanan; egemenliği kayıtsız, şartsız millete devreden; saltanatı ve hilafeti kaldıran; Sevr'i yırtıp Lozan'ı imzalayan; Cumhuriyet'i ilan eden Gazi Meclis'tir.

Bu değişiklikle Cumhurbaşkanı, yasama, yürütme ve yargı yetkilerini tümüyle kendi üzerine almakta; böylece demokratik rejimin en önemli özelliği olan kuvvetler ayrılığı yok edilmektedir.

Oysa ki gerçek demokratik başkanlık sistemlerinde güçlü bir kuvvetler ayrılığı vardır.

Getirilen teklifle; sultan ya da hükümdar yetkilerine sahip, ama adı cumhurbaşkanı olan bir diktatör yaratılmak istenmektedir.

Bu değişiklik gerçekleşirse parlamento sadece bir vitrin olarak kalacak; bakanların seçilmesinden yargının ve üst düzey kamu görevlilerinin atanmasına dek her şey, tek adamın eli ve emriyle gerçekleştirilecektir.

İçinde bulunduğumuz OHAL koşulları, Anayasa değişikliği için asla uygun bir ortam değildir.

Başta siyasi partiler olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları, sağduyusuna her zaman güvendiğimiz yurttaşlarımızı, hukuk devletinin temel koşulu olan yargı bağımsızlığının tümden yok edilmemesi için göreve çağırıyoruz.

AKP vekillerine sesleniyoruz:

Parlamento çoğunluğunuz yasa yapmaya yetebilir. Ancak halkın çoğunluğunun gönlünü yapmaya ve insan haklarına dayalı hukuk devletini yaratmaya yetmez.

Cumhuriyetimizin mayasında diktatörlük yoktur.

Cumhuriyet, yalnız emperyalizme karşı kazanılmış bir savaşın değil, halkı kul sayan zihniyete karşı kazanılmış bir zaferin ürünüdür.

Bu gerçeği, değişikliğin destekçisi olan MHP'ye özellikle anımsatmak isteriz.

Halka karşı suç işlememek için yol yakındır.

Bu nedenlerle demokratik kitle örgütleri olarak bizler, AKP Hükümeti'nin sunmuş olduğu Anayasa değişiklik paketinin tamamını reddediyor ve hemen geri çekilmesini talep ediyoruz.

Düşünce ve önerilerimizi paylaşan tüm milletvekillerini, değişiklik girişiminin önünü kesmek üzere Meclis'te mücadeleye davet ediyoruz.

EGEMENLİK, KAYITSIZ VE KOŞULSUZ ULUSUNDUR; KİŞİYE DEVREDİLEMEZ.

YAŞASIN LAİK-DEMOKRATİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ!

İMZACILAR:

Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Kültür Derneği, Ankara Barosu, Ankara Cumhuriyet Okurları, Ankara Dayanışma Derneği, Ankara Divriği Kültür Derneği, Ardahan Vakfı, Atatürkçü Düşünce Derneği, Avrupa Türkiye Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği, Aydos Dernekler Federasyonu, Birleşik Kamu İş, Çağdaş Demokratik Ehlibeyt Platformu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Devlet Tiyatrosu Opera ve Bale Çalışanları Yardımlaşma Vakfı (TOBAV), Dil Derneği, Divriği Vakfı, Eğitim İş, Feminizm Derneği, Genel Sağlık İş, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Halkçı Düşünce Derneği, Halkçı Gençlik Derneği, Halkçı Kadın Platformu, Hekder, İstanbul Anayasa Platformu, İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Kadın Dernekleri Federasyonu, Kars ve Çevre İlleri Demokrat Dernekler Federasyonu, Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı, Kültür Sanat Emekçileri Derneği, Kültür Sanat İş, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı, Opera Solistler Derneği(OPSOD), Ozan-Der, Tarım Orman İş Sendikası, Tüketici Hakları Derneği, Tüm Yerel Sen, Türk Hukuk Kurumu, Sosyal Demokrasi Derneği, Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı, Yargıçlar Sendikası, Yozgat Yerel Dernekler Federasyonu, Yurttaş Hakları Derneği, Varto Derneği

Yorumlar (1)
türküm 3 yıl önce
OHAL i neden uzattıklarını zannediyorsunuz. ohalde kimse sorması eleştirmesin, karşı çıkamasın, karşı çıkan olursa fetö diye içeri alalım. kısacası yangından mal kaçıralım
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@