Milyonlarca genç iş ararken torpille kolay iş böyle oluyor işte

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin “Ahmet Ünlü” mahlas isimli yazarı, Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun belirlediği belediyelerdeki torpille işe almaları köşesine taşıdı.

Haberler 30.04.2017, 23:02
Milyonlarca genç iş ararken torpille kolay iş böyle oluyor işte

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin “Ahmet Ünlü” mahlas isimli yazarı, Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun belirlediği belediyelerdeki torpille işe almaları köşesine taşıdı. Milyonlarca insan sınavlara girerek atama beklerken, belediyelerdeki usulsüz işe alımlar dikkat çekiyor. Belediye başkanı çocuklarını sınavsız işe alırken, bir başka belediye başkanı ise eşini müdür baldızını ise amir görevine getiriyor.

“Ahmet Ünlü”nün “Etik Kurul, yakınlarını sınavsız işe alanları ve eşini müdür yapanları enseledi” başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

“ÇOCUKLARINI SINAVSIZ İŞE ALMAK AHLAKSIZLIKTIR

Kamu Görevlileri Etik Kurulu 25.10.2016 tarihli kararında; bir belediyede belediye başkanının eşinin yeğeni ile belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyelerinin belediyede sınavsız olarak sözleşmeli personel veya memur statüsünde işe başlatılmasını etik ihlali saydı.

Belediye başkan yardımcılarından birisi kızını özel kalem müdürlüğünden istisnai memur statüsünde sınavsız olarak memur statüsünde göreve başlatmış, diğeri oğlunu sınavsız olarak sözleşmeli personel statüsünde işe başlatmış, bir belediye meclis üyesi ise kızını sınavsız olarak sözleşmeli personel statüsünde işe başlatmıştır.

Milyonlarca gencin KPSS'ye girdiği ve atanmayı beklediği bir ortamda bazı kamu görevlileri, kendilerine verilen yönetim emanetini yakınlarına çıkar sağlamak için kullanmışsa bunun adına etik ihlali ya da ahlaksızlık denilmektedir. Nitekim kurul bu davranışı etik ihlali saymıştır. Kurulun vermiş olduğu kararın tam metnine http://www.etik.gov.tr/KurulKararlari.aspx?id=1 adresinden ulaşabilirsiniz.

Kurulun vermiş olduğu kararı görüp de böyle davranış sergileyenlerin tamamının enselendiği düşülmesin. Bu işlerin vakayı adiye'den olduğunu ifade edersek ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılacaktır.

BAĞIŞ YAPMAZSANIZ “PAZAR YERİ” ALAMAZSINIZ

Kurul belediyelerin sıklıkla uyguladığı bir konuda önemli bir karar vermiştir. Genellikle belediyeler veya başkanları tarafından kurdurulan derneklere bağış yapılması teşvik edilmektedir. Bağış yapmayanların bazı haklara ulaşımı zorlaştırıldığından isteyerek veya istemeyerek de olsa bazı dernek veya vakıflara bağış yaptırılmaktadır.

Kurul 26.07.2016 tarihinde oybirliği ile karar verdiği kararında; İlçesi … Pazarı pazarcı listelerinden, birçok pazarcıya, 2014 ve 2015 yıllarında tahsis yapılmışken, 2016 yılında tahsis yapılmadığı; … Belediyesi Spor Kulübü Derneği banka hesap hareketleri dökümünden, söz konusu pazarcıların “pazar yeri işgali” karşılığı bağış yaptığı tespit edilmiştir. Ayrıca bu spor kulübüne pazar yeri işgali karşılığı bağış yaptırıldığının şüyu bulduğu, bu olaylardan pazar yeri tahsisi yapan belediye başkanlığının haberinin olmamasının mümkün olmadığı; kaldı ki bu konuda aracılık yapan üç kişi hakkında ceza davası açıldığı; belediye başkanlığının spor kulübünde değişik zamanlarda para aktarması yapması nedeniyle derneğin gelir gideri ile alakasının olduğu; dolayısıyla belediye başkanının olaylara muttali olduğu anlaşıldığından etik ihlali yaptığına karar verilmiştir.

BAŞKANIN EŞİNİ SINAVSIZ MÜDÜR YAPMASI İLE BALDIZINA KOLAYLIK SAĞLAMASI ETİK DEĞİL

Kurulun vermiş olduğu bu karar tam anlamıyla bir skandaldır. Dosyada adı geçen kişilerin … Belediye başkanı, başkan yardımcıları ve bazı birim müdürleri ile olan yakınlık durumları ile işe başlama yöntemleri, belediyede yaptıkları işler bir arada değerlendirildiğinde ortaya çıkan durumun halkın ve diğer belediye personelinin kamu hizmetine, kuruma ve makama olan saygı ve güveninde olumsuz duruma ve algıya sebep olduğu; Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 10., 13. ve 14. maddelerinde düzenlenen etik davranış ilkelerine aykırı bir durum ortaya çıkardığı görülmektedir.

Yine belediye başkanı …'in eşini müdür vekili olarak görevlendirmesi, baldızının ise eşinin birim amiri olduğu birimde görev yapmasını sağlaması; Belediye ile iş ilişkisi bulunan taşeron firma üzerinden kendi yeğenlerini belediyede çalıştırması; belediye başkan yardımcıları ile inceleme kısmında belirtilen birim müdürünün akrabalarının ise aynı şekilde taşeron firma üzerinden belediyede çalıştırılması konusunda önlem almaması; bu şekilde hem makama hem de kamu hizmetine olan güveni sarsacak, saygınlığı zedeleyecek, adalet ilkesine zarar verecek ve bu şekilde kamuda olumsuz bir algı oluşturacak işlem ve eylemlerde bulunduğundan dolayı etik ihlali yaptığına karar vermiştir.

BAŞKANIN MAKAM ARACI, ETİK KURULU İHTİLAFA DÜŞÜRDÜ

Kurul 15/03/2016 tarihli kararında lüks makam aracı konusunda kendi arasında ihtilafa düştü. Dört üyenin muhalefet şerhi yazdığı kararda kurulda neler oluyor ya da birileri korunuyor mu soruları akla gelmiştir.

Kararda şu ifadelere yer verilmiştir; belediye başkanının kullanmış olduğu makam aracının piyasa değeri her ne kadar yüksek olsa da bu aracın satın alınmamış olması, kiralama maliyetinin piyasa şartlarına göre oldukça uygun olması; ayrıca belediyenin mali yapısı, bulunduğu konum ve sosyo-ekonomik durumu, temsil edilen makam ile belediyeye ziyarete gelen yerli ve yabancı heyet bir arada değerlendirildiğinde belediye başkanı …'ın kullanmış olduğu makam aracı yönünden etik davranış ilkelerine aykırı bir işlem ve eyleminin bulunmadığına esasta ve gerekçede oyçokluğu ile karar vermiştir.

MUHALEFET ŞERHİNDE; “ŞEHRİN EMİNİ” EMİN OLMAK ZORUNDA

Çelişkilerle dolu karara dört üye tarafından yazılan muhalefet şerhindeki ifadeler insanın aklına bazı düşünceleri getiriyor. Bu kararda; “….Karar gerekçesinde dahi olay bu şekilde nitelendirilmiş olmasına rağmen Belediyelerdeki genel uygulamanın bu yolda olduğu ve … Belediyesi'nin nüfusu, mali yapısı vb. özellikleri nedeniyle böyle bir aracı kullanmasının etik davranış ilkelerini ihlal etmediği sonucuna varılmıştır. Belediye başkanları, seçimle iş başına gelmiş şehremini (şehrin emini) makamında olmaları hasebiyle etik değerlere herkesten daha fazla dikkat etmek zorundadır. Hiçbir mazeret, etik davranış ilkelerinin ihlali için gerekçe yapılamayacağından ve olayda açık bir ihlal durumu söz konusu olduğundan etik kurallara aykırı davranılmadığına dair çoğunluk görüşüne ve bu istikamette oluşan karara katılmıyoruz” ifadelerine yer veriliyor.

Önceki kararlarda kurulu övmemize rağmen maalesef bu kararın savunulacak bir tarafı yoktur ve kurula gölge düşürülmüştür. Anlaşılan o ki bu kararda sistem ciddi ciddi zorlanmıştır.” (BirGün gazetesi)

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@