İYİ Parti'den Kamuda Geçici Çalışanlara Kadro Verilmesi İçin Kanun Teklifi

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu tarafından TBMM Başkanlığı'na bir kanun teklifi verildi. Verilen kanun teklifinde geçici veya mevsimlik olarak kamuda çalışanların sürekli işçi veya sözleşmeli personel kadrolarına geçirilmesi amaçlanıyor. İşte detaylar...

Haberler 11.02.2020, 14:15 11.02.2020, 22:12
İYİ Parti'den Kamuda Geçici Çalışanlara Kadro Verilmesi İçin Kanun Teklifi

Kamu Gündemi | Özel Haber - İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu tarafından TBMM Başkanlığı'na bir kanun teklifi verildi. Verilen kanun teklifinde geçici veya mevsimlik olarak kamuda çalışanların sürekli işçi veya sözleşmeli personel kadrolarına geçirilmesi amaçlanıyor. İşte detaylar...

Verilan kanun teklifinde genel gerekçe şöyle;

Kamu kurum kuruluşları ve bağlı ortaklıklar ve geçici ve mevsimlik işçi olarak çalışanlar hak kaybı yaşamaktadır. Anayasanın 90'ıncı maddesinin son fıkrasında "Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır." denilmektedir. Birleşmiş Milletler insan Hakları Evrensel Bildirgesinin çalışma hakkına ilişkin 23'thıcti maddesinin ikinci fıkrası "Herkesin, herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, eşit iş için eşit ücrete hakkı vardır." Üçüncü fıkrası "Herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gerekirse her türlü sosyal koruma önlemleriyle desteklenmiş bir yaşam sağlayacak adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır." şeklindedir. Anayasamızın Çalışma Hak ve Neyine ilişkin 49'uncu maddesi: "Devlet, çalışanlarının hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır." şeklindedir. Anayasamınn 128'inci maddesinde "Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütülmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diger kamu görevlileri eliyle görülür" hükmü yer almaktadır. Devlet Personel Başkanlığının Aralık 2018 verilerine göre; Bakanlıklara Bağlı ilgili ve ilişkili kuruluşlarda 11.952, KiT'ler ve kamu sermayeli kuruluşlarda 9.675, mahalli idarelerde 4.340 geçici personel bulunmaktadır. 4.4.2007 tarihinde yürürlüğe giren 5620 sayılı Kanunda Geçici iş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli işçi Kadrolanna veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici Işçi Çalıştınlması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanım ile geçici işçiler kadroya alınmıştır. Fakat, Kanun 2006 yılı itibariyle en az 6 ay çalışanları kapsadığından ve bazı pozisyonlar kapsam dışında bıraluldığından birçok geçici ve mevsimlik işçi kadroya geçirilememiştir. Ülkemizde birçok kamu kurum ve kuruluşlarında geçici işçiler çalışmaktadır. Mevsimlik işçi olarak adlandırılan bu çalışanlar yılda en fazla 9 ay 29 gün çalıştınlınakta, kadro almamalan için 269 uncu gün çıkışları verilmektedir. Günümüz şartlarında yılda 12 ay çalışan ücretlilerin bile geçinmekte zorlandığı ülkemizde geçici statüde en fazla 5 ay 29 gün ile 9 ay 29 gün arası çalışan işçilerin geçirmeleri mümkün değildir. Yılda 9 ay 29 gün sigortalı olan mevsimlik işçilerimiz sosyal güvence anlamında büyük sorunlar yaşamaktadır. Gelecek kaygısı ile çalışan geçici işçiler, ailelerinin nzkından endişelidir. Geçici işçilerimizin kadrolu veya sözleşmeli statüde değerlendirilmesi sosyal devlet sorumluluğudur. Kamuda çalışmak için imkan bekleyen ve geleceklerini güvence altına alarak yaşamak isteyen binlerce geçici işçimize bu hak verilmelidir. Düzenleme ile kanunda istisna tutulan yaklaşık 20.000 geçici işçilerin kadroya geçirilmesi ve bu tarihten itibaren kamuda geçici işçi çahştırılması uygulamasının sonlandınlması amaçlanmaktadır. 

"Kamu Gündemi mobil uygulamalarını indirerek yeni ilanlardan ve gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. IOS uygulaması veya Android Uygulaması yeni yayınlanan ilanlardan ve son dakika gelişmelerden haberdar olmanız için cep telefonunuzda olması gereken tek uygulamadır. Aynı zamanda Kamu Gündemi'ni twitterfacebook ve instagram gibi sosyal medya platformlarından da takip edebilirsiniz."

KAMU GÜNDEMİ | ANKARA - ÖZEL HABER

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@