Çanakkale Savaşı'nda Mustafa Kemal

Osmanlıca basılan Büyük Mecmua’nın 3. Sayısı yayımlandı. Dergide Mehmet Zekeriya (Sertel) yazısında Türk halkının kahramanlarından bahsediyordu...

Haberler 18.03.2018, 14:30
Çanakkale Savaşı'nda Mustafa Kemal

Odatv - Tarih 20 Mart 1919, İstanbul işgal altında. Henüz Yunanlılar İzmir’i işgal etmemiş, Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a çıkmamıştı.

Osmanlıca basılan Büyük Mecmua’nın 3. Sayısı yayımlandı. Dergide Mehmet Zekeriya (Sertel) yazısında Türk halkının kahramanlarından bahsediyordu.

Mehmet Zekeriya, Çanakkale Savaşı’nı anlatarak “Tarih Çanakkale vakasını kaydederken hiç şüphesiz Mustafa Kemal ve Cevat Paşa’ların isimlerini de altın harflerle yazacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

Mehmet Zekeriya’nın o yazısı Osmanlıcadan Ahmet Bayındır tarafından Türkçeye çevrildi. Türkçeye çevrilen yazı Ahmet Bayındır’ın yeğeni Av. Cem Bayındır tarafından yayına hazırlandı.

İşte Mehmet Zekeriya (Sertel) imzalı Büyüm Mecmua dergisinin 3. Sayısında yer alan o yazı:

“ÇANAKKALE VE MUSTAFA KEMAL PAŞA

Fransız gazetelerini karıştırdığınız zaman ceneral Foş (Foch; Ferdinand, Fransız Mareşali, 1851-1929) için kalbinizde bir hürmet ve muhabbet (saygı ve sevgi) doğduğunu hissedersiniz.

Milletinizle, atiniz (geleceğiniz) ve mukadderatınızla (kaderinizle) hiç alakası olmayan bir adam sizin nezdinizde (sizin gözünüzde) başka bir şahsiyet olarak görünür, ve siz bilâ-tereddüt (tereddütsüz) büyük bir adam karşısında bulunduğunuzu hissedersiniz.

Dört sene Hindenburg (Paul Von, Alman Mareşali, 1847-1934) için de, bütün millet aynı hissi taşımadı mı?

Büyüklere hürmet ve muhabbet (saygı ve sevgi) insanların ezelî bir ihtiyacıdır.

Her millet kendisine; tapacak bir tip, hürmet edilecek bir şahsiyet yaratır. Ve ona öyle meziyetler (üstünlükler), öyle faziletler (erdemler) atfedilir ki, gençlik; önünde imtisâl edilecek (örnek alınacak), taabbüt derecesinde (taparcasına) sevilecek, bir şahsiyet bulmakta güçlük çekmez.

İşte gerek Foş, [[gerek Hindenburg bu manada önemli iki şahsiyettir]]. Bütün Fransızlık, bugün Foş’a taabbüt ediyor (tapıyor) dense caizdir.

Her millet gibi biz de, şüphesiz büyük ve yüksek şahsiyetlerin doğması ihtiyacını hissediyoruz.

Fakat fertçe olduğumuz gibi cemiyetçe de o derece mütevazıyız ki (alçakgönüllüyüz ki) içimizden lâyık olanları dahi olduğundan fazla değil, olduğu kadar bile göstermekten ihtiraz ederiz (çekiniriz) .

Gazeteci olmak itibariyle biliyorum ki bir gazeteci ecnebi (yabancı) bir adamı yükseltmekte hiçbir mahzur (sakınca) görmez de, kendi büyük adamlarımızı lâyık oldukları hürmet ve muhabbetle takdimde, tefâhüre hamledilir (övünmeye yorulur) endişesiyle, muhteriz (çekingen) görünür.

Onun içindir ki, biz yaşayan adamlarımızın içinde hiç kimseye layık oldukları hürmet ve muhabbeti gösteremedik, medyun (borçlu) olduğumuz minnet ve şükran vazifesini yapamadık. Onları metheder, gençliğin ve milletin nazarında büyütürken, adeta kendimizi methediyormuş gibi ihtirazla (sakınmayla) hareket ediyorduk.

İşte bizim tanınmış büyük adamlarımızın nadirâtı (azlığı) kısmen bundandır.

Bütün milletler harpte yükselen simaları birer dahi mertebesine çıkardıkları halde, biz çok büyüklük gösteren nadir kumandanlarımızı bile tanımıyoruz.

Hatta resmi tebliğlerimiz bile bize bunların isimlerini vermekten ihtiraz ettiler (kaçındılar).

Halbuki bizim de Foş derecesinde değilse bile, bize göre çok yüksek simalar(mız) zuhur etmemiş (çıkmamış) değildir.

Ezcümle (özellikle) Mustafa Kemal ve Cevat Paşalarla[[milletimizin kahramanlığı Çanakkale savaşlarında bütün dünyaya ispat edilmişti]].

Bu hafta üçüncü devr-i senevîsine (yıl dönümüne) müsadif olan (tesadüf eden) fakat bulunduğumuz elîm vaziyet saikasıyla (acı durum nedeniyle) tes’idi müyesser olamayan (kutlanması kısmet olmayan) Çanakkale Muharebesi bize birçok muvaffakiyetlerden mada (başarılardan başka), bir de (Mustafa Kemal) kazandırmıştı.

Osmanlı tarihinin en şerefli bir sayfasını işgal edeceğine şüphe olmayan Çanakkale muvaffakiyeti (başarısı) orada çarpışan Türklük ruhunu, Türklük fedakârlığını ispat ettiği gibi; bir de Mustafa Kemal gibi büyük bir kahramana malik (sahip) olduğumuzu gösterdi.

Tarih Çanakkale vakasını (savaşlarını) kaydederken hiç şüphesiz Mustafa Kemal ve Cevat Paşa’ların (Cevat Çobanlı, Türk Generali, 1871-1938) isimlerini de altın harflerle yazacaktır.

Mustafa Kemal, genç, azimkâr, metin (azimli dayanıklı) bir kumandandır. Çanakkale’de ordu nevmîd (ümitsiz) bir vaziyete düştüğü zaman ümidini bozmamış ve imanından aldığı kuvvetle, ordunun da maneviyatını yükseltmişti.

Bu büyüklerini tanımak mecburiyetinde olan gençlik, [Mustafa Kemal] namını da (adını da) hafızalarına (belleğine) ilave etmeli ve halâskârlarımızdan (kurtarıcılarımızdan) birinin de O olduğunu unutmamalıdır.

Mehmet Zekeriya (SERTEL)"

ÇEVİRENİN AÇIKLAMALARI:

1- Bu yazı “Büyük Mecmua”nın 20 Mart 1335/1919 tarihli 3. sayısından alınmıştır.

2- Yazarı Mehmet Zekeriya (SERTEL)dır. Türk gazetecisi Z.Sertel, 1890-1980 yılları arasında yaşamıştır.

3- Yazı yayınlandığı sırada, İstanbul İtilaf devletlerinin işgali altındaydı. Ancak, Yunanlılar İzmir’i henüz istila etmemiş, Atatürk de Samsun’a çıkarak İstiklâl harbimizi başlatmamıştı.

4- Yazıda anlam bütünlüğünü bozacak cümle boşlukları bulunmaktadır. Bu boşluklar sansür amaçlı veya basım hatasıyla oluşmuş olabilir.

5- Yazının anlam bütünlüğünü bozan bu eksik cümleler tarafımızdan tamamlandı. Doğrudan bizim yazdığımız bu bölümler ayrı harf formlarıyla özellikle algılanacak ve hemen anlaşılacak biçimde yazıldılar. Ayrıca köşeli çift ayraç içine alındılar.

6- Bu yazının en büyük özelliği, Mustafa Kemal Paşa’yı Kurtuluş Savaşı öncesinde, ulusuna ve dünyaya doğru ve isabetli bir şekilde tanıtıp takdim etmesidir.

7- Yazı yeni harflerimize aktarılırken, transkripsiyon kurallarına uyulmamış, doğru anlaşılmasını sağlayacak yazım ve işaretlemeye özel önem verilmiştir.

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret Omni Ticaret
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@