Alametleri tek tek ortaya çıkıyor! 1400 yıl önce Peygamberimiz Hz.Muhammed haber vermişti!

Alametleri tek tek ortaya çıkıyor! 1400 yıl önce Peygamberimiz Hz.Muhammed haber vermişti! Peygamber Efendimiz (SAV), ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'ın alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi. Deccal, İlâhî dinlerde kıyamet alâmetlerinden sayılan ve insanları doğru yoldan saptırmaya çalışacağı kabul edilen olağan üstü güçlere sahip kişi. Kur'ân-ı Kerim'de Deccal'den bahsedilmez. Ancak sahih hadis kitaplarında Deccal ile ilgili pek çok rivayet vardır. Hadis-i şeriflerde Deccal'in vasıfları sıralanırken, onun, her haliyle bir insan olduğu belirtiliyor. Ancak gözlerinin birinin kör olduğu bildiriliyor. Hz. Peygamber bu hadisleriyle Deccal'in bazı vasıflarını haber veriyor. Buna göre Deccal, bir gözü kör olan bir insandır. Hz. Peygamber de ümmetini Deccal'e karşı uyarmıştır.

Haberler 20.03.2020, 23:28
Alametleri tek tek ortaya çıkıyor! 1400 yıl önce Peygamberimiz Hz.Muhammed haber vermişti!

Peygamber Efendimiz (sav), ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'ın alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi. Kıyametin alametleri neler? Deccal ne zaman çıkacak? İşte alametleri tek tek ortaya çıkan Deccal'in özellikleri. Deccal kendini ilk önce peygamber ilan edecek, daha sonra ise... İşte herkesin merak ettiği o tüyler ürperten gerçekler...

İşte Deccal'in özellikleri ve alametleri...

1- Deccal kendini ilk önce Peygamber ilan edecek

(يقول: أنا نبي)

Kaynak: İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077; İbn Kesir, el-Fiten ve'l-Melahim, 1/32.

2- Deccal bir süre sonra kendini Rab ilan edecek

(ثم يثني فيقول أنا ربكم)

Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38635; Abdürrezzak, Musannef, hadis no: 20828 İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077

3- Deccal ağlayıp inleyen, üzüntülü, kederli bir görüntüye sahiptir.

(يظهر الخزن؛ مُظْهِرٍ الْحُزْنَ)

Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38791; İbn Mace, Sünen, hadis no: 4074.

4- Deccalin karargahı köşk şeklinde bir Hristiyanların manastırıdır.

(ففي المغرب الدير صومعة الراهب والمراد هنا القصر/ اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ الْقَصْرِ)

Kaynak: Suyuti, Dibac ale'l-Müslim, 6/261; Müslim, hadis no: 2942; Avnu'l-Mabud, 11/317; Es-Sünen el-Varide Fi'l-Fiten, 6/1149.

5- Deccalin karargahı güneşin batım tarafında bir adada bulunacak.

(Cessase hadisi حتى أو حيث مغرب الشمس/ ففي المغرب صومعة الراهب)

Kaynak: Suyuti, Dibac ale'l-Müslim, 6/261; Müslim, hadis no: 2942; Avnu'l-Mabud, 11/317; Es-Sünen el-Varide Fi'l-Fiten, 6/1149.
6- Deccal bütün ruhu canı ile, her şeyi ile yalancıdır, hakikati farklı suretlere sokup işin içinden çıkılamayacak duruma getirendir.
(وفَعَّال من أَبنية المبالغة أَي يكثر منه الكذب والتلبيس)

6- *Deccal bütün ruhu canı ile, her şeyi ile yalancıdır, hakikati farklı suretlere sokup işin içinden çıkılamayacak duruma getirendir.*


(وفَعَّال من أَبنية المبالغة أَي يكثر منه الكذب والتلبيس)

7- Deccalin her şeyden çok şikayet eden bir görüntüsü vardır.

(شديد التشكي؛ كثير التشكي)

Kaynak: İbn Mace, Sünen, hadis no: 4074; İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38791.

8- Deccal ayaklarının arası ayrık şekilde yürüyecek.

(رجل أفحج)

Kaynak: Ebu Davud, hadis no: 4320; Mervezi, el-Fiten, 2/519.

9- Deccalin askerleri kendilerini birşeylerin arkasında gizleyen tipler olacak(takiyye, gizleme
(Hadis meali)

Ebu Davud hadis no:4328, Müslim hadis no: 2942

10- Deccal ve askerleri aşırı iftiracı ve hakikatları çarpıtan kimseler olacak

(Hadis meali)
Kaynak:ithafu'l-cemaa bima var fi'l-fiten ve'l melahim 3/85

11- Deccalin askerleri bütün ruhları ile deccale casusluk yapan casus kişiler olacak.

(cessase hadis)

Kaynaklar : Ebu Davut hadis no:4328

Müslim no:294
islamlarda çıkar aldatmakla iş görür..!

12- "Kim deccalı duysa ondan yüz çevirsin.Vallahi, kişi onu mü'min zannederek ona tabi olur.Sevk ettiği şüpheli şeylerin ardına düşer."

(Ebu Davud, Melahim, Hadis No: 4319)

[06/08 22:12] : 13- ''Deccal ve askerleri aşırı iftiracı ve hakikatları çarpıtan kimseler olacak''

(Hadis meali)

13- *Deccal ve askerleri yeryüzünde yayılacak, bizzat ya da tesirlerinin gitmediği ülke, belde, şehir kalmayacak.*

(وَإِنَّهُ سَيَظْهَرُ عَلَى الأَرْضِ كُلِّهَا إِلاَّ الْحَرَمَ وَبَيْتَ الْمَقْدِسِ)

Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38613; Mucemu'l-Kebir, hadis no: 6; Beyhaki, Sünenü'l-Kübra, hadis no: 6588.

14- *"Şunu unutmayın ki, deccâlin sağ gözü kördür. Onun bu gözü üzüm salkımından dışarı fırlamış üzüm tanesi gibidir."*

Hadis-i Şerif

Buhârî, Fiten 26, Tevhîd 17; Müslim, Îmân 274. Ayrıca bk. Tirmizî, Fiten 60.

15- *Deccale inanan, onu tasdik edip ona tabi olanlar ne kadar salih amel işlerlerse işlesin hiçbir fayda vermeyecek,deccali yalanlayanlar ise geçmişte işledikleri günahları affedilecek.*

فمن آمن به وصدقه واتبعه لم ينفعة صالح عمله سلف ومن كفر به وكذبه لم يعاقب بشيء من عمله سلف

Kaynak: el-Müstedrek, 1/330; Taberani, Mucemu'l-Kebir, hadis no: 6815

16- *Tahkiki imana ermiş olanlar "Bu herif her şeyi ile yalancıdır ve Allah Rasulü SAV bize sizden haber vermişti ve bizi ve evlatlarımızı uyarmıştı.Sizin bizim yanımızda yeriniz yok. Sizler sadece şeytan ruhlu kimselersiniz;bu deccal de Allah'ın cc. düşmanıdır." diyecekler.*

Kaynak: Mervezi, el-Fiten, 2/538.

17 *Deccali bu kadar büyülten ve yücelten askerlerinin ona olan sevgisi olacak.*

(إن رأس الدجال من ورائه حبك حبك)

Kaynak: el-Müstedrek, 4/507

18- *Müminler deccalden büyük zarar görecekler.*

(وتأخذ المؤمنين فيه شدة شديدة)

Kaynak: İshak b. Raveheyh, Müsned, hadis no: 262

19- *Deccal kendine uyanları zengin edecek, uymayanları batıracak.*

(فيكذبونه . فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت.... فيصدقونه . فيأمر السماء أن تمطر فتمطر)

Kaynak: İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077.

20- *Deccale en çok tabi olanlar Yahudiler ve kadınlar olacak*

(فَأَكْثَرُ تُبَّاعِهِ الْيَهُودُ وَالنِّسَاءُ).

Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38633; Taberani, Mucemu'l-Kebir, hadis no: 8409.

21- *Deccalin askerleri arasında Mecusiler, Hristiyanlar ve acemler de olacak.*

(ويكون من أصحابِهِ اليهودُ والمجوسُ والنَصَارَى وهذِه الأعاجمُ من المشركين)

Kaynak: İbn Kesir, el-Fiten ve'l-Melahim, 1/60.

22- *Deccalin ordusuna müşrikler, kafirler, münafıklar ve fasıklar katılacak.*

(فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه)

Kaynak: el-Müstedrek, 4/542; Müslim, hadis no: 2943;

23- *Deccale tabi olacak olan müslümanlar günde üç vakit namaz kılanlar yani namazları vaktinde kılmayıp cem ederek kılanlar olacaklar.*

(لا تصلوا إلا ثلاثا)

Kaynak: el-Müstedrek, 4/468

24- *İslam ümmetinden deccale tabi olanlar Kur'an'ı okuyan ama ondan bir şey anlamayan kimseler olacak.*

(يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم)

Kaynak: Abdürrezzak, Musannef, hadis no: 20790; Müstedrek, 4/486

25- *Deccalin askerlerinin bir bölümü İslam ümmetinden olacak.*

(يتبع الدجال من أمتي سبعون ألفا)

Kaynak: Abdürrezzak, Musannef, hadis no: 20825

26- *Yeryüzündeki etkisi, fitnesi ya da hakimiyeti, 40 yıl, ay ya da gün sürecek.*

(فيمكث أربعين لا أدري أربعين يوما أو أربعين شهرا أو أربعين عاما)

Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38661; Müslim, hadis no: 2940.

Yorumlar (1)
halil ataman / coşkun ırmak 11 ay önce
abi biz bunun hepsini okuduk bilgilendirdiğin için teşekkürler. Allah Hakkımızda hayırlı olanı nasip eylesin
Yeni Nesil e-Ticaret:OmniTicaret
APK Dayı'dan hile apk indirebilirsiniz.
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@