‘Tüm Dünyada Barışı Hakim Kılacak' Merkez

ANKARA (ANKA) – Selçuk Üniversitesi’ne bağlı Barış Çalışmaları ve Uyuşmazlık Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Merkez, siyasi, iktisadi, hukuki, tarihi ve sosyo-kültürel alanlarda akademik seviyede gerçekleştire

Haberler 20.04.2015, 09:30
‘Tüm Dünyada Barışı Hakim Kılacak' Merkez

ANKARA (ANKA) – Selçuk Üniversitesi’ne bağlı Barış Çalışmaları ve Uyuşmazlık Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Merkez, siyasi, iktisadi, hukuki, tarihi ve sosyo-kültürel alanlarda akademik seviyede gerçekleştireceği uyuşmazlık yönetimi araştırmalarıyla başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada barışı hakim kılmaya yönelik çalışmalar yapmayı amaçlıyor.

Selçuk Üniversitesi Barış Çalışmaları ve Uyuşmazlık Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelikle, Selçuk Üniversitesi Barış Çalışmaları ve Uyuşmazlık Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlendi.

Selçuk Üniversitesi Barış Çalışmaları ve Uyuşmazlık Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜBÇAUM) siyasi, iktisadi, hukuki, tarihi ve sosyo-kültürel alanlarda akademik seviyede gerçekleştireceği uyuşmazlık yönetimi araştırmalarıyla başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada barışı hakim kılmaya yönelik çalışmalar yapmayı, uyuşmazlık çözümleri çalışmalarının gelişmesine katkıda bulunmayı ve barış konusunda çalışanlar için bir platform oluşturarak aralarında dayanışmayı sağlamayı amaçlıyor.

Merkezin faaliyet alanları ise şöyle:

“-Gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları, teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak.

-Çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda akademik ve ulusal veya uluslararası nitelikte gazete, dergi, kitap, bülten gibi yayınlar çıkarmak.

-Uyuşmazlık yönetimi, medya ve çeşitli kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının sunduğu yetişkin ve sivil eğitim programlarına dâhil etmek amacıyla program, müfredat, proje ve eğitim materyalleri geliştirmek.

-Uyuşmazlık yönetimi alanında ulusal ve uluslararası siyasi, iktisadi, tarihi, sosyo-kültürel, insan hakları ve insancıl hukuki açılardan akademik araştırma ve faaliyetlerde bulunmak.

-Uyuşmazlık çözümüne yönelik yaklaşım ve tecrübelerin paylaşılması amacıyla tek başına ya da yurt içinden ve yurt dışından kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, uluslararası örgütler veya kişiler ile birlikte ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek.

-Uyuşmazlık yönetimi, insan hakları ve barış eğitimi konusunda kurs, seminer, konferans ve atölye çalışmaları düzenlemek.

-Merkezin amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti vermek, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak ve bu alandaki Üniversite imkânlarının tanıtımını yapmak.

-Diğer merkezler ve dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar, işbirliği, ortaklıklar ve ağlar oluşturmak.

-Kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

-Yurt dışında faaliyet gösteren konuyla ilgili kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

-Yönetim Kurulunca belirlenen diğer faaliyetlerde bulunmak.” (ANKA)

(HM/ÖZK)

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret Omni Ticaret
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@