Tavan Koca Bir Yalan… Sağlık Çalışanlarının Tahammülü Kalmadı

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından covid-19 pandemisi nedeniyle sağlık tesislerinde ek ödeme yapılmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yazılar yayınlanmıştır.

Gündem 25.09.2020, 13:26
Tavan Koca Bir Yalan… Sağlık Çalışanlarının Tahammülü Kalmadı

Uygulama sağlık çalışanlarının kronikleşen ekonomik sorunlarına çözüm olmaktan çok, sorun olmuştur. Sağlık çalışanlarının ekonomik sıkıntıları büyürken, siyasi iktidar tüm bu sorunları duymak, bilmek istememektedir.  Tavandan ek ödeme uygulaması; gerçekçi olmayan, çözüm üretmekten uzak, toplumda “sağlık çalışanlarını önemsiyoruz” algısı yaratmak için hayata geçirilen bir uygulamadır. Sağlık çalışanları arasında bir karşılığı bulunmamaktadır.

Sağlık çalışanları sürekli para ile gündeme getirilmekte, ancak ellerine geçen ücret ailelerini geçindirmeye yetmemektedir. Kamu çalışanları arasında en düşük gelire sahip olanlar, sağlık çalışanlarıdır. Sağlık çalışanlarının aldığı ücretler yoksulluk sınırına yaklaşmıştır. Tavandan ek ödeme uygulaması, sağlık çalışanlarının düşük ücretlerinin makyajlanmasından başka bir şey değildir. Sağlık çalışanları geçim derdindedir, aldığı ücret ile ayın sonunu getirememektedir.   

Hakkaniyetten uzak tavandan ek ödeme uygulaması çalışma barışına da zarar vermektedir. Aynı bilgi ve beceriye sahip, aynı ortamda, aynı işi yapan, aynı risk altında hizmet üreten çalışanlar arasında dahi eşitsizlikler olduğu görülmüştür. Sağlık bir ekip işidir. Bir sağlık çalışanı unvanı ne olursa olsun çalıştığı sağlık kurumunun sınırlarına girdiği andan itibaren risk altındadır.

Sağlık çalışanları arasındaki eşitsizliklerin giderilmesi, idarecilerin objektif olmayan uygulamalarının sona erdirilmesi ve ücretten kaynaklanan sorunlarının çözümü için döner sermaye uygulamasının kaldırılarak, emekliliğe yansıyan net maaş uygulamasına geçilmelidir.

Sağlık çalışanlarına “Tavandan ek ödeme” uygulaması ile tavanın koca bir yalan olduğu görülmüş, sağlık çalışanlarının tahammülü kalmamıştır. Tüm sağlık çalışanlarının temel ücretleri ivedi olarak iyileştirilmeli, insan onuruna yaraşır ücret düzeyi sağlanmalıdır.

Genel Sağlık-İş olarak yıllardır döner sermaye uygulamasına son verilmesi için çaba harcamamıza rağmen sarı sendikalar uygulamada ısrarlı olmuşlardır. Ancak zaman Genel Sağlık-İş’in haklılığını bir kez daha acı da olsa ortaya koymuştur. Geçen günleri geri getirmek mümkün değildir, ancak sağlık çalışanları için insan onuruna yaraşır iş ve yaşam koşullarını birlikte var etmek mümkündür. Tüm sağlık çalışanlarını Genel Sağlık-İş çatısı altında haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Gelin tüm sağlık meslek örgütleri ve sendikalar bir araya gelerek, sağlık çalışanlarının mali, özlük ve sosyal hakları ile ilgili sorunlarına birlikte çözüm üretelim.                                                                                 

     Zekiye BACAKSIZ

                                                                            Genel Sağlık-İş Genel Başkanı

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret:OmniTicaret
APK Dayı'dan hile apk indirebilirsiniz.
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@