Sözleşmeli personelin kadroya geçiş başvuruları ne zaman başlayacak? Kadro şartları nelerdir?

Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeli personelin kadroya alınmasına yönelik düzenlenen kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Sözleşmeli personelin kadroya geçiş başvurularının ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu.

Sözleşmeli personelin kadroya geçiş başvuruları ne zaman başlayacak? Kadro şartları nelerdir?

Kamu kurumlarında çalışan sözleşmeli personellere kadro verilmesine yönelik düzenlenen kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edildi ve yasalaştı. Sözleşmeli personele yönelik düzenlenen bu kanun teklifi kapsamında başvuru ve şartlar araştırılmaya başlandı.

Sözleşmeli personele kadro yasalaştı

Kanun teklifi kapsamında sözleşmeli personelden aynı kurumda 3 yıllık çalışma süresini tamamlayan vatandaşlar bu sürenin bitiminden itibaren 30 gün içerisinde talepte bulunmadıkları takdirde bulundukları yerde aynı unvanlı memur kadrolarına atanacaklar. Yasalan bu kanuna göre; Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak görev yapan personellerden gerekli koşulları taşıyanlar ilan edilecekleri yerlerde görevlendirilmek üzere imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlı memur kadrolarına atanabilecekler.

Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde süreç nasıl olacak? 

Kanun kapsamında 1 yıldan az süreli, ayın ya da haftanın bazı günleri veya günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme (AR-GE) projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar dışında, Devlet Memurları Kanunu’nun 4B ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnameler kapsamında sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli personelin, kanunun yürürlük tarihi itibarıyla 30 gün içerisinde yazılı olarak başvurmaları durumunda memur kadrolarına atanmaları gerçekleşecek. 

Bu düzenlemeye göre; memur kadrolarına atanan personellerin 4 yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılmayacak. Yabancı uyrukluların, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması durumlarında öğretmenlerin, hizmetine kısmi zamanlı olarak ihtiyaç duyulacakların, Adli Tıp Müessesesi uzmanlarının, Devlet konservatuvarları sanatçı öğretim üyelerinin, İstanbul Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının, dış kuruluş ve yurt dışı teşkilatlarında belirli bazı hizmetler çalıştırılacak personelin de zorunlu hallerde sözleşmeyle istihdamlarının önü açılacak.

Düzenleme ile mahalli idarelerde kadroya geçirilen personel, sadece mahalli idareler arasında naklen atanabilecek, kadroya geçirilen diğer personel de sözleşmeli pozisyonda geçirilen süreler dahil 4 hizmet yılını tamamladıkları tarihten itibaren nakil hakkına sahip olabilecekler. Yasa kapsamında 28 Kasım 2022 tarihinden önce sözleşmeli personel olarak çalışanlar memur kadrosuna geçebilecekler.

SONRAKİ HABER