Selanik sorusu ile ilgili madalyonun diğer yüzü

TEOG Tarih sorusu etrafındaki tartışmanın iki konu üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz.

Haberler 05.05.2016, 12:54
Selanik sorusu ile ilgili madalyonun diğer yüzü

ogretmendiyari.com -  TEOG Tarih sorusu etrafındaki tartışmanın iki konu üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz.

Bunlardan birincisi çocukların konuyu sosyal ve kültürel olarak ayrı ayrı öğrenip, öğrenmedikleridir. Zira bazı veliler okullarda konunun sadece sosyo-kültürel olarak işlendiğini öne sürmektedirler.

MEB ders kitabı ve çalışma kitabında sosyal ve kültürel ayırımının yapıldığını ve hatta ayırımı pekiştirmek amacı ile ünitenin sonundaki "Kendimi Değerlendiriyorum" bölümünde "Atatürk'ün çocukluk döneminde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz edebilirim." kazanımına yer verildiğini görüyoruz. Ayrıca, yine MEB ders kitabı sayfa 16 "Ölçme Değerlendirme" bölümünde öğrencilere; "XIX. yüzyılda Selanik şehrinin siyasi, sosyal ve kültürel yapısı hakkında bilgi veriniz." sorusu yöneltilmiştir. Dolayısıyla, öğrencilerden sosyal ve kültürel yapı kavramlarını ayrı ayrı özümsemiş olmaları beklenmiştir.

İkinci konu ise millet kavramının sosyal mi, yoksa kültürel mi bir olgu olduğudur. MEB kitabı sayfa 88'de millet tanımı şu şekilde yapılmaktadır:

"Millet; dil, kültür ve ülkü birliği ile birbirine bağlı vatandaşların teşkil ettiği bir siyasi ve sosyal topluluktur."

Başka bir deyişle, bir sosyal bir şemsiye olan millet olgusunu farklı diller, kültürler, ülküler oluşturmaktadır. Sorunun eleyici yönü, kültürün, sosyal şemsiye altında değerlendirilmesinin gözden kaçırılması olarak karşımızı çıkmaktadır. Kültür olgusunun soruda çok ciddi bir çeldirici olduğu kesindir. Ancak millet tanımı ders kitabında son derece açıktır. Millet sosyal bir topluluktur. Kültürler, diller ve ülküleri kapsar.

Bazı velilerin, önceki yıllarda yapılan merkezi sınavlarda yer alan soruları temel göstererek iptal isteminde bulundukları bilinmektedir. Ancak doğal olarak sundukları sorular, öne sürdükleri argümanı destekler örneklerdir. Sunulan bu örneklere verilebilecek bir karşı örnek ise 2015-2016 TEOG 1 Mazeret Sınavı A Kitapçığı birinci sorudur.

1. Selanik'in aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle şehrin sosyal yapısına vurgu yapılmıştır?
 
A) Gelişmiş bir ticaret ve sanayi şehridir.

 
B) Farklı inanç ve milletler bir arada yaşamaktadır.
 
C) Çok sayıda gazete ve derginin basıldığı yerdir.
 
D) Dünyanın farklı yerleriyle liman ve demiryolu bağlantısı vardır.
 
sorusunun doğru cevabı "B" seçeneği olarak gösterilmektedir. Yani, sosyal yapı farklı milletlerin varlığıyla ilişkilendirilmiştir. İptal isteminde bulunan eğitim paydaşlarından maalesef hiçbiri bu soruyu örnek olarak göstermemektedir.
 
Sonuç olarak, adı geçen kazanımı ölçmeye yönelik çelişki, itiraza konu olan son sınavla ortaya çıkmış bir çelişki değildir. Zaten konu, farklı sınavlardaki çelişkili cevaplarla günümüze taşınmıştır. Eski yıllardaki sınav soruların iptali, değiştirilmesi, vs. gibi konularda hiçbir söz sahibi olması mümkün olmayan pek çok öğrenci, bu çelişkinin bilincinde olarak hazırlıklarını sürdürmüş ve sınavdan önce çözüm üretmiştir.
 
Sonuç olarak, TEOG, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin yazılı sınavıdır. Amacı, MEB tarafından belirlenen ders içeriğinin sınanmasıdır. Burada tek gerçek referans, geçerli MEB ders kitabı ve çalışma kitabı olmalıdır. Geçmiş senelerdeki bu konu ile ilgili soruların çelişkisi ve Selanik'in sosyal yapısının farklı yıllarda tekrar tekrar TEOG sınavlarında yer almasının MEB tarafından bu kazanıma verilen önem olarak yorumlayan  öğretmen ve öğrenciler, çözümü sınavdan önce sadece geçerli MEB kitabından yola çıkmakta bulmuşlardır. Sonuç olarak, "millet" tanımı MEB kaynaklarında yoruma yer bırakmayacak açıklıkta verilmiştir. Tek geçerli kaynakta "millet" tanımı sosyal bir topluluk olarak verilmektedir.
 
Daha önceki yıllarda gerçekleşen TEOG sınavlarındaki ilgili soruların iptal edilemeyeceği tahmin ediyorum ki herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Şu anda alınacak herhangi bir karar, eski yıllardaki çelişkili cevapları ortadan kaldırmaz. Ancak bu durumun faturası, çelişkinin farkına sınavdan önce varan, bu konuyu irdeleyen, inceleyen, MEB kitapları doğrultusunda hazırlanan, konu etrafındaki nüansı özümseyen ve  tam hazırlıklı bir şekilde girdikleri sınavda öğrendiklerini yansıtmayı başaran çocuklara kesilemez.

Saygılarımla."

Kaynak: http://www.egitimajansi.com/

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@