Rejim Fiilen Değişti ise....

Arkadaşlar, RTE, "Rejim fiilen değişti. Şimdi onun gereğine uygun anayasal-yasal düzenlemeler yapılmalı..." dedi.

Haberler 18.08.2015, 22:42
Rejim Fiilen Değişti ise....

"REJİM FİİLEN DEĞİŞTİ." İSE...

Arkadaşlar, RTE, "Rejim fiilen değişti. Şimdi onun gereğine uygun anayasal-yasal düzenlemeler yapılmalı..." dedi.

Bu söz söylendiği anda demokrasilerde iki olasılık akla gelir. Demokratlar da öyle düşünürler...
1. Demokrasilerde, "Ulusal egemenliği temsil eden organlarca, anayasal ve yasal düzenlemeler yöntemine uygun olarak değiştirilmişse, "Rejim değişikliği" olağan sayılır. O nedenle artık yeni bir rejime geçildiği de herkesçe açıkça bilinir...
2. Rejim değişikliği, demokratik süreçler işletilmeksizin, ulusal egemenliği temsille yetkili organlar dışında, ya askeri, ya sivil ya da karışık yöntemlerle, zorla ya da başka fiili yollarla yapılabilir ki, bunun gerçekteki adı "DARBE"dir... Anayasa ve yasa dışı yolla iktidarın ele geçirilmesi, devletin yapısı ve işleyişinin demokrasi dışı yöntemlerle değiştirilmesidir.

Birinci yol elbette kimse için şaşırtıcı değildir. "Fiili" denilecek bir düzenleme de sayılamaz.
Ama, ikinci yol ki, RTE'nin söylemi bu açıdan açık bir duyurudur. "Anayasal ve yasal gereklilikler, tam olarak yerine getirilmemiş olsa da, benim Cumhurbaşkanı oluşumdan bu yana, siz ayırdında olsanız da, olmasanız da, ulusal egemenliğin ve demokrasinin gerekli işleyişine, anayasal ve yasal bakımdan uymasa da, fiilen farklı bir rejim oluşturulmuştur. Ben ona göre davranıyorum. Şimdi bu benim başlattığım ve uyguladığım yeni "fiili rejim"in anayasal ve yasal gereklerinin de oluşturulmasını istiyorum... Onun için bu düzenlemeleri yapabilecek yeterlilikte bir TBMM çoğunluğunu oluşturuncaya kadar ne gerekirse yaptım, yapıyorum, yapacağım... Olmazsa siz bilirsiniz...! Çünkü beni halk seçti. Ne istersem yaparım."

Bu açık biçimde bir "Ben darbe yaptım duyurusudur. Günlük yaşamda hepimizce de gözlenmektedir.

Bu durumu saptamak için hukukçu olmak bile gerekmez...

Öyleyse, ortada bir "Anayasayı tebdil, tağyir ve ilga" suçu vardır artık.

"Teşebbüs" de denilemez.

"Rejim fiilen değişti." diyerek "fiii"ngerçekleştiğini de açıklıyor. Bizler de görüyor ve yaşıyoruz...

Başkaca kanıt ve tanık aramak gerekmez...

Bu ülke de bir tek namuslu hukuk adamı, savcı ya da yargıç varsa, bu suçu işleyenler için uygulanması gereken yargısal süreci başlatmak zorundadır...

Bu yapılmadıkça onlar da suçun ortağı konumuna düşeceklerdir...

Başkaca bir hak da doğurmuştur bu açıklama bana göre: Eğer "rejim fiilen değişti" ise, her yurttaşa ve her demokratik örgüte, Cumhuriyeti korumak ve kollamakla görevli her kamu kurum ve kuruluşuna bu "fiili rejim"e derhal ve fiilen son vermek, yeniden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapısı ve işleyişini Anayasa ve yasalar çizgisine yöneltmek hakkı ve görevidir bu...

Anayasaca tanımlanmış, laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyet'nin yurttaşlığından mutlu bir kişi olarak, bu görevin yerine getirilişini bekliyor, bana gereksinim duyurulursa katılmaya ve katkı vermeye hazır olduğumu da duyuruyorum...

Feyzi COŞKUN

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@