Oecd 2015 Göç Görünüm Raporu Açıklandı: Türkiye Göçlerde Üçüncü Hedef Ülke

-OECD “2015 Uluslararası Göç Görünümü” raporu açıklandı. Rapo...

Haberler 22.09.2015, 13:30
Oecd 2015 Göç Görünüm Raporu Açıklandı: Türkiye Göçlerde Üçüncü Hedef Ülke

-OECD “2015 Uluslararası Göç Görünümü” raporu açıklandı. Raporda, “Türk hükümeti artan sayıdaki Suriyeli göçmeni barındırmak için önemli çaba gösterdi ve 2011’den bu yana Suriyeli göçmenlere 5.6 milyar dolara eş yardım sağladı” denildi.
-Raporda ilginç sonuç: Japonya’ya vatandaşları en fazla başvuran üç ülke Nepal, Türkiye ve Sri Lanka şeklinde sayıldı.
-Rapordan: “Türkiye Doğu ile Batı arasında bir köprü olarak coğrafi konumuna ve Orta Doğu’daki siyasi çalkantıdan sonra meydana gelen insani göç dokusundaki son hareketliliğe bağlı olarak yabancı tabiyetteki kişilerin ilgisini giderek artan şekilde çekmeyi sürdürüyor”

ANKARA(ANKA) – Orhan Aysezen - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türk hükümetinin artan sayıdaki Suriyeli göçmeni barındırmak için önemli çaba gösterdiğini ve 2011’den bu yana Suriyeli göçmenlere 5.6 milyar dolara eş yardım sağladığını açıkladı. OECD, 2014'te OECD ülkelerinden yeni iltica talebinde bulunan kişilerin sayısının yüzde 46 artarak, ilk defa 800 bini geçtiğini belirterek “Başlangıç verileri, 2015'te de tarihsel zirvelere ulaşılacağını gösteriyor. En önde gelen istikamet ülkeleri Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İsveç ve İtalya'dır. Fransa ise uzun süre ilk üç destinasyon ülkesi arasında yer almışken halen altıncı sırada” açıklamasını yaptı.
OECD’nin “2015 Uluslararası Göç Görünümü” raporu yayınlandı. Raporda çoğu OECD ülkesinde göç akışlarında artış yaşandığı, 2014 yılına ait ön verilerin, sürekli göç akışlarının 2007 yılından bu yana ilk defa keskin biçimde arttığı ve OECD'ye yapılan 4.3 milyon kişilik kalıcı girişlerle kriz öncesi seviyesine geri dönüldüğünü gösterdiği belirtildi.
-TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ DESTİNASYON ÜLKE-
Rapora göre 2014 yılında ilk sıradaki (destinasyon) hedef ülke Almanya’ya 173 bin 70 mülteci başvurdu. Almanya’da bir önceki yıla göre başvuru sayısı 63 bin 490 artmış oldu. Almanya’ya en fazla başvuru Suriye, Sırbistan ve Kosovo ile Eritre’den geldi.
İkinci sıradaki ABD’ye 2014’te 97 bin 910 göçmen başvurdu. ABD’de önceki yıla göre artış 29 bin 670 oldu. ABD en çok başvuruyu Meksika, Çin ve El Salvador’dan aldı.
Üçüncü sıradaki hedef ülke Türkiye’ye 2014’te 87 bin 820 kişi ülkeye kabul edilmek için başvurdu. Türkiye’ye en fazla başvuru Irak, Afganistan ve Suriye’den geldi.
Türkiye’yi dördüncü olarak İsveç ve sonra İtalya, Fransa, Macaristan, İngiltere, Avusturya ve Hollanda izledi.
-RAPORDA TÜRKİYE-
Raporun Türkiye’ye ayrılan bölümünde “Türkiye Doğu ile Batı arasında bir köprü olarak coğrafi konumuna ve Orta Doğu’daki siyasi çalkantıdan sonra meydana gelen insani göç dokusundaki son hareketliliğe bağlı olarak yabancı tabiyetteki kişilerin ilgisini giderek artan şekilde çekmeyi sürdürüyor” denildi.
Türkiye’de 2013’te toplam 313 bin 700 oturma izni verildiği, bunun 2012’ye göre yüzde 2, 2010’a göre ise yüzde 72’lik bir artışı gösterdiği belirtildi.
Geçen yıl Türkiye’de 52 bin 300 yabancıya çalışma izni verildi. 7 bin 600 Gürcistan, 4 bin 300 Ukrayna, 2 bin 600 Türkmenistan, 2 bin 600 Çin vatandaşına çalışma izni verildi. Türkiye’nin dışarı gönderdiği işçi sayısı düştü. Düşüş Orta Doğu’daki çalkantıya bağlandı.
Raporda, “Düzensiz göçmenlerden endişeler artarken önceki yıl 39 bin 900 olan sayı geçen yıl 58 bin 600’e çıktı” denildi. Rapora şöyle devam edildi:
“Buna ek olarak Suriye’deki çatışma yıl başında Türkiye’nin geçici bir koruma rejimi uyguladığı yaklaşık 1.7 milyon kayıtlı Suriyeli göçmenin  akınına yol açtı. Nisan ayı itibarıyla Suriyeli göçmenlerin yüzde 14’ü kamplardaydı. Türk hükümeti bu artan sayıyı barındırmak için önemli çaba gösterdi ve 2011’den bu yana Suriyeli göçmenlere 5.6 milyar dolara eş yardım sağladı… Irak vatandaşlarının başvuruları önceki yıla göre yüzde 48 arttı ve 14 bin 100’e ulaştı. Türkiye’ye Afgan vatandaşları 2013’te 7 bin 400, İranlılar ise 4 bin 600 göç başvurusu yaptı.
Yurtdışındaki Türklerin Türkiye’ye para gönderişlerindeki azalma eğilimi devam etti. 2008’de 1.4 milyar dolar olan rakam 2013’te 900 milyon dolara indi.
Türkiye göç rejimini modernize etti ve uluslararası standartlara kavuşturdu.”

-TÜRKLER JAPONYA’YA MI GİDİYOR?
Raporda Japonya’ya göç için en fazla başvuran üç ülke Nepal, Türkiye ve Sri Lanka olarak sayıldı.
OECD üyesi ülkelere genelde en çok Suriye, Irak ve Sırbistan ile Kosovo’dan göçmen başvurusu oldu.

-OECD GENELİNDE DURUM-
Ailelerin yeniden birleştirildiği göçlerin, 2013 yılında OECD ülkelerine yapılan bütün kalıcı göçlerin yüzde 35'ine ve serbest dolaşımın da yüzde 30'una karşılık geldiği bildirildi. Rapordaki verilerden bazıları şöyle:
-Almanya başlıca göç ülkelerinden biri olarak konumunu pekiştirirken kabul ettiği göçmen sayısı itibarıyla şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nden sonraki ikinci ülke. Genel olarak Avrupa Birliği (AB) 2013 yılında, Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün ülkelerden aldığı kadar kalıcı göçmeni AB dışından aldı. OECD'ye gelen on yeni göçmenden biri Çinli ve yüzde 4.4'ü Hindistan'dan geliyor. Romanya ve Polonya ise OECD ülkelerine yönelik genel akışlarda yüzde 5.5 ve yüzde 5.3 oranlarla ile ikinci ve üçüncü sıralarda yer alıyor.
-2014'te OECD ülkelerinden yeni iltica talebinde bulunan kişilerin sayısı yüzde 46 artarak, 1990'ların başlarından bu yana ilk defa 800 bini geçti, 35 yıldaki ikinci en yüksek seviyeye ulaştı. Başlangıç verileri, 2015'te de tarihsel zirvelere ulaşılacağını gösteriyor. En önde gelen istikamet ülkeleri Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İsveç ve İtalya'dır. Fransa ise uzun süre ilk üç destinasyon ülkesi arasında yer almışken halen altıncı sırada.
-Birtakım OECD ülkeleri, son birkaç yılda göç mevzuatlarını köklü ölçüde değiştirerek değişen göç şablonlarına ve değişen siyasi ortama cevap verdi. Çoğu değişiklikler, kısıtlamalara yönelik: (1) vasıflı işçiler aranıyor fakat ülkeler daha seçici davranıyorlar; (2) yatırımcılar ve girişimciler isteniliyor fakat artan biçimde sıkı takip altındalar; (3) aile göçüne dair birtakım prosedürler kolaylaştırıldı fakat genel eğilim hala kısıtlama yönünde; (4) Akdeniz bölgesindeki insani krize tepki olarak yeni tedbirler benimsendi; ve (5) sınır kontrollerini güçlendirmeye, gönüllü dönüşleri teşvik etmeye ve yabancı işçilerin yasa-dışı istihdamıyla mücadeleye yönelik eylemler uygulamaya geçirildi.
-Ülkelerin büyük çoğunluğunda göçmenlerin ve yerli halkın işgücü piyasasındaki akibetleri geçtiğimiz yıllarda ya sabit kaldı ya da iyileşti. Ancak kriz sonrasında henüz toparlanamamış olan ülkeler (Yunanistan, İtalya ve Slovenya) göçmenlerin orantısız biçimde etkilendiğine şahit oldu. Genel olarak 2011 -14 boyunca OECD bölgesindeki göçmenlerin işsizlik oranında hiçbir önemli değişiklik görülmese de ortalama istihdam oranları, yerlilere göre biraz daha fazla arttı.
Hedeflenen entegrasyon tedbirleri yaygın biçimde kullanılmaya devam ederken, uzun dönemdir geleneksel olarak göç kabul eden bazı ülkeler, entegrasyon tedbirlerini ekonomik ve sosyal yaşantının tüm boyutlarına yaygınlaştırarak yerleştirmeye çalışıyorlar. Birçok ülke, özellikle temel vasıfları eksik olanlar için yurtdışından alınan yeterlilik belgelerinin kabul edilmesi ve yaşamboyu öğrenim hususlarına özel bir vurgu yapıyor.
-OECD ülkelerinde çalışan göçmen doktorların ve hemşirelerin sayısı, 2004'ten bu yana toplamda yüzde 60 arttı. Bu eğilim, OECD ülkelerine yönelik olarak - özellikle vasıflı işçilerin göçlerindeki genel artışı yansıtıyor. Ayrıca bu, OECD ülkelerinde 2000'lerdeki sağlık işçilerinin sayısında yaşanan artışa göçmenlerin önemli bir katkı yaptığına işaret etmekteyse de, son veriler birtakım ülkelere olan göçlerde düşüş olduğunu gösteriyor.
-Asya ülkeleri, göçmen doktorlar ve hemşireler konusunda dünyanın en başta gelen kaynak ülkeleri, fakat öncelikle EEA (Avrupa Ekonomik Alanı) içindeki akışlardan ötürü OECD ülkeleri arasında da dolaşım kabiliyeti artıyor.
-2010/11'de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tanımlandığı şekilde sağlık hizmeti profesyonellerindeki ciddi eksikliklerden etkilenen ülkelerden OECD bölgesine göç eden doktorlar ve hemşireler, 2000/01'deki yüzde 9'luk orana karşılık kaynak ülkelerindeki tahmini sağlık işgücü ihtiyacının yüzde 20'sine karşılık geldi.
-OECD ülkelerinde bulunan yurt-dışı doğumlu nüfusun seviyesi 2013'te 117 milyon. Bu sayı 2000'ndeki seviyenin 35 milyon kişi (yüzde 40) fazlası.
-2014 yılına ait ön veriler, OECD'ye yönelik kalıcı göç akışlarının, 2013'e göre yüzde 6'lık bir artışla 4.3 milyon kalıcı girişe çıktığını gösteriyor.
-Çin ve Hindistan önemli kaynak ülkeleri olmaya devam etmekle birlikte, AB içindeki dolaşım serbestliğinin artmasından ötürü Polonya ve Romanya da önem taşıyor.
-2010/11'de OECD ülkelerinde çalışan yurt-dışı doğumlu doktorlar ve hemşireler, dünya genelindeki bütün sağlık profesyonellerinin yaklaşık yüzde 5'ini oluşturdu. (ANKA)
(ORH/ÖZK)


Yorumlar (0)
-4°
açık
banner978
Günün Anketi Tümü
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Namaz Vakti 06 Aralık 2019
İmsak 06:19
Güneş 07:48
Öğle 12:44
İkindi 15:09
Akşam 17:30
Yatsı 18:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 13 27
2. Başakşehir 13 25
3. Beşiktaş 13 24
4. Trabzonspor 13 23
5. Alanyaspor 13 22
6. Fenerbahçe 13 22
7. Malatyaspor 13 20
8. Galatasaray 13 20
9. Denizlispor 13 17
10. Göztepe 13 17
11. Çaykur Rizespor 13 17
12. Gaziantep FK 13 16
13. Gençlerbirliği 13 14
14. Konyaspor 13 13
15. Kasımpaşa 13 12
16. Antalyaspor 13 12
17. Ankaragücü 13 9
18. Kayserispor 13 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 13 27
2. Erzurum BB 13 24
3. Bursaspor 13 23
4. Ümraniye 13 22
5. Akhisar Bld.Spor 13 22
6. Keçiörengücü 13 21
7. Menemen Belediyespor 13 21
8. Fatih Karagümrük 13 19
9. Balıkesirspor 13 18
10. Altay 13 16
11. Giresunspor 13 16
12. İstanbulspor 13 15
13. Adana Demirspor 13 15
14. Boluspor 13 11
15. Osmanlıspor 13 10
16. Altınordu 13 10
17. Adanaspor 13 9
18. Eskişehirspor 13 2
Takımlar O P
1. Liverpool 15 43
2. Leicester City 15 35
3. Man City 15 32
4. Chelsea 15 29
5. Wolverhampton 15 23
6. M. United 15 21
7. Crystal Palace 15 21
8. Tottenham 15 20
9. Sheffield United 15 19
10. Arsenal 15 19
11. Newcastle 15 19
12. Burnley 15 18
13. Brighton 15 18
14. Bournemouth 15 16
15. West Ham 15 16
16. Aston Villa 15 15
17. Southampton 15 15
18. Everton 15 14
19. Norwich City 15 11
20. Watford 15 8
Takımlar O P
1. Barcelona 14 31
2. Real Madrid 14 31
3. Sevilla 15 30
4. Real Sociedad 15 26
5. Athletic Bilbao 15 26
6. Atletico Madrid 15 25
7. Getafe 15 24
8. Valencia 15 23
9. Osasuna 15 22
10. Granada 15 21
11. Levante 15 20
12. Real Betis 15 19
13. Villarreal 15 18
14. Deportivo Alaves 15 18
15. Real Valladolid 15 18
16. Eibar 15 15
17. Mallorca 15 14
18. Celta de Vigo 15 13
19. Espanyol 15 9
20. Leganés 15 6
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@