MEB’den Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Hakkında Yazı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Valiliklere Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar hakkında resmi yazı gönderildi.

Haberler 01.03.2016, 18:04
MEB’den Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Hakkında Yazı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Valiliklere Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar hakkında resmi yazı gönderildi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Valiliklere Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar hakkında resmi yazı gönderdi.  Yazının içeriği şu şekildedir: "İlgili Yönetmeliğin "Yazılı ve uygulamalı sınavlar" başlıklı 45 inci maddesinin birinci fıkrasında, derslerin özelliğine göre bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili aşağıdaki esaslara uyuyacağım belirtilmiştir.  (a) bendinde; "Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılır. Sınav sayısı ve tarihleri her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir.

Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır. Öğrenciler her dersten en az iki yazılı sınava katılmak zorundadırlar." (f) bendinde ise; "Uygulamalı nitelikteki derslerin sınavları, her dönemde iki defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca bir ile yapılabilir. Sınavların şekli sayısı ve uygulamalı sınavların süresiyle hangi derslerde uygulamalı sınav yapılacağı zümre öğretmenler kurulunda belirlenir, okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulanır." denilmektedir. Ayrıca "Dönem Puanı" başlıklı 51 inci maddesinin ikinci fıkrasında; "Yönetmeliğin 36 ncı maddesine göre özürleri nedeniyle 60 günlük devamsızlık kapsamında değerlendirilen öğrencilerin dönem puanları zorunlu hallerde bir yazılı sınav eksiğiyle verilebilir." hükmü yer almaktadır. Buna göre 36 ncı maddenin beşinci fıkrası kapsamı dışında olan tüm ortaöğretim öğrencilerinin haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı uygulamalı/sınav puanı almış olması gerekmektedir. Tüm okul/kurumu yöneticilerinin bu durumu dikkate alarak öğrencilerin mağduriyetine sebebiyet vermemek için yazılı/uygulamalı sınav puanlarını derslerin özelliğine göre ayrı ayrı değerlendirilmesi uygulama puanlarının performans hanesine yazılmaması gerekmektedir. 2015-2016 eğitim ve öğretim yılının I. dönemine ait puanları e-Okul sisteminde yer alan doğru not giriş hanesine yazıldığının kontrol edilmesi ve raporlanan öğrenci bilgilerinin gözden geçirilmesi hususlarında  Bilgilerinize ve gereğini rica ederim."

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@