MEB sözleşmeli personel alım şartları ve tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli personel ilanı yayınladı.

Haberler 21.09.2016, 08:02
MEB sözleşmeli personel alım şartları ve tarihleri

 

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE DİZGİ OPERATÖRÜ UNVANLI SÖZLEŞMELİ (4-B) ALIMINA İLİŞKİN DUYURU

1. TANIMLAR

İdare : Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür: Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürünü,

Hizmet Birimi : Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Soru Oluşturma ve Geliştirme Daire Başkanlığını, ifade eder.

2. GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

d) Askerlik hizmetini tamamlamış, bu hizmetten muaf olmak veya askerde olup mülakat tarihinde terhis olabilecek durumda olmak,

e) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

f) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 4 Ekim 2016 itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak.

3. ÖZEL ŞARTLAR

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Ortaöğretim/Mesleki Eğitim Okullarının bilgisayar bölümü, grafik tasarım bölümü veya görsel sanatlar bölümünden mezuniyet tercih sebebi olacaktır,

c) Bilgisayarda grafik tasarım ve dizgi alanında Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı resmi/özel kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurslar sonucu verilen bilgisayar sertifikasına sahip olmak,

d) 10 parmak Q/F klavye kullanıyor olmak,

e) Dizgi çalışmaları il ilgili genel kavramları biliyor olmak,

f) İnsanlarla iletişime açık olmak,

g) Grup çalışmasına uyumlu olmak,

h) Güncel ofis/dizgi/tasarım programlarını (Word, Excel, Corel Paint Shop, Adobe-İndesing, Adobe- Illustrator vb.) biliyor olmak

i) Daha önceden herhangi bir kamu kurumunda dizgi programları ile yayın çalışması yapmak ve/veya kitap, dergi, gazete ile çeşitli yayın alanlarında çalışmak tercih nedenidir.

4. İŞİN NİTELİĞİ:

Sözleşmeli personel Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde her türlü soru, test ve sınava ait metinlerinin yazılması, grafiklerin çizilmesi, tasarımların ve gerekli mizanpajın yapılması ile dijital arşive elektronik test ve sınav girilmesi işlerinde çalıştırılacaktır.

5. ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELE İLİŞKİN HUSUSLAR:

5.1 Sözleşmeli personelin (Dizgi Operatörü) ilgili bölüm mezunu olması tercih nedenidir. Ayrıca bilgisayar, yazılım gibi ilgili alanlardan mezun olmak yanında kamu kurumları veya özel kuruluşlardan alınmış kurs belgesi, sertifika vb. belgelere sahip olmak da puanlamada öncelikli olarak değerlendirilecektir.

5.2 Sözleşmeli personellerin hizmet alanı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş iş alanıdır.

5.3 Adli sicil kaydı bulunmayacaktır.

5.4 İşe alınacak sözleşmeli personelden ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir.

NO

İSTENEN BELGELER

1

Adli Sicil Belgesi

2

İkametgah Belgesi

3

Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Aslı ibraz edilir.)

4

Mezuniyet (Diploma) Belgesinin Fotokopisi (Aslı ibraz edilir.)

5

Askerliğini yaptığına dair belge (aslı ibraz edilir-erkek personel için)

6

Kamu (Devlet) Hastanelerinin Dahiliye bölümünden alınmış "Tehlikeli İşlerde Çalışmaya Uygundur" ibaresini gösteren Sağlık Raporu

7

4 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olacak),

8

SGK işe giriş bildirgeleri. (İşe başlamadan önce)

5.5 Sözleşmeli personel özlük hakları ve diğer haklar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer iş mevzuatına bağlı olacaktır.

6. İŞ EMNİYETİ VE SAĞLIK TEDBİRLERİ:

Güvenlik nedeniyle, mesai saatlerinde Genel Müdürlüğümüz güvenlik görevlileri ve/veya Hizmet Birimince görevlendirilen personel tarafından hiçbir iletişim aracı ve kayıt cihazı (cep telefonu, tablet PC, kamera, fotoğraf makinesi, flash bellek, hard disk gibi) çalışma ortamında kullanılamayacaktır.

7. BAŞVURU KOŞULLARI

a) Başvuru tarihi :

Başvurular 19 Eylül 2016 Pazartesi günü başlayıp, 4 Ekim 2016 Salı günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

b) Başvuru yeri ve şekli:

Adaylar, yapılacak sınava, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (www.odsgm.meb.gov.tr) veya Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinden (www.meb.gov.tr) temin edecekleri başvuru formunu doldurup, öğrenim belgesi veya sahip olduğu sertifikaların aslı veya idarece onaylı birer örneği ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar şahsen İdare Ana Hizmet Binası Evrak Biriminde oluşturulan Müracaat Kabul Komisyona başvuracaklardır.

Usulüne uygun veya zamanında yapılmayan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvurusu kabul edilen adaylar 7 Ekim 2016 Cuma günü www.odsgm.meb.gov.tr internet sayfasında yayımlanacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

c) Sınav yeri ve zamanı

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, bu sınava idarece www.odsgm.meb.gov.tr adresinden ilan edilen tarih ve saatte Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ana Hizmet Binasında gireceklerdir. Sınav başlama tarihi 24 Ekim 2016 dır.

d) Sınav Komisyonu

Sınav komisyonu: Genel Müdür Başkanlığında, Genel Müdürlük İdari ve Mali İşler Daire Başkanı, Soru Oluşturma Geliştirme Daire Başkanı ve Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdürlükte görev yapan 1 uzman ile İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünden şube müdürü veya daha üst unvanlı 1 üyenin katılımıyla 5 kişiden oluşacaktır.

e) Sınav Uygulaması

a) Sınav komisyonu önünde, kapalı zarflar arasından aday tarafından çekilecek kapalı zarfın içerisinde bulunan görselin, belli bir süre de elektronik ortamda oluşturulmasının istenmesi ve atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi, (50 puan)

b) Anayasa ve 657 sayılı Kanuna ilişkin genel mevzuat (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Genel iş deneyimi ve kişisel özgeçmiş (10 puan),

Adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve sıralanacaktır. Eşitlik durumunda yaşı küçük, deneyimi fazla, yeni diploma tarihi gibi kriterlere başvurulacaktır.

f) Sınav Sonuçları

Sonuçlar sınav bitiminden sonra www.odsgm.meb.gov.tr internet sayfasından duyurulacaktır. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

8. ÜCRET (Aylık Brüt Sözleşme Ücreti)

Hizmet yılı

a) 5 yıldan az olanlar için 1.872 TL

b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 1.900 TL

c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 1.929 TL

d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar için 1.957 TL

e) 20 yıldan fazla olanlar için 1.986 TL

9. DİĞER HUSUSLAR

Duyuru metninde belirtilen pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla ve sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen, yerleştirme onayının tebliğinden sonra 15 gün içerisinde görevine başlamayan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır.

Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

İş bu teknik şartname 9 maddeden ve alt maddelerinden oluşmaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.


Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
banner978
Günün Anketi Tümü
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Namaz Vakti 14 Aralık 2019
İmsak 06:25
Güneş 07:55
Öğle 12:48
İkindi 15:10
Akşam 17:31
Yatsı 18:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Alanyaspor 15 23
7. Galatasaray 14 23
8. Malatyaspor 14 20
9. Göztepe 14 20
10. Denizlispor 14 18
11. Gaziantep FK 14 17
12. Çaykur Rizespor 14 17
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 14 14
15. Antalyaspor 15 13
16. Kasımpaşa 14 12
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 14 9
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 14 24
4. Bursaspor 14 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 14 22
7. Menemen Belediyespor 14 22
8. Altay 15 20
9. Fatih Karagümrük 14 20
10. Balıkesirspor 14 19
11. Giresunspor 14 19
12. Adana Demirspor 15 18
13. İstanbulspor 14 15
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 14 11
17. Adanaspor 14 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 16 38
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Wolverhampton 16 24
7. Tottenham 16 23
8. Sheffield United 16 22
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 16 22
12. Brighton 16 19
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 16 16
17. Aston Villa 16 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 16 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Real Sociedad 16 27
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 16 24
10. Osasuna 16 23
11. Real Betis 16 22
12. Levante 16 20
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 16 18
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 16 9
20. Espanyol 16 9
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@