Laikliğe Çağrı Birlikteliği'nden 'Ensar dağıtılsın' başvurusu

Laikliğe çağrı Birlikteliği hareketi, yasak faaliyetleri nedeniyle Ensar Vakfı'nın dağıtılması, KAİMDER'in feshi ve bu süreçteki bürokratlar hakkında da suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Haberler 19.04.2016, 08:18
Laikliğe Çağrı Birlikteliği'nden 'Ensar dağıtılsın' başvurusu

abcgazetesi.com -

Eski YARSAV kurucu başkanı, avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede; “Karaman’da Ensar Vakfı ve KAİMDER’de barınmakta olan çocuklara yönelik cinsel istismar ve cinsel tacizi de içine alanı eylemlerin gerçekleştiği” belirtilerek “İlköğretim çağındaki çocukların, dernek ve vakıf yurtları ve evlerinde kalması ve barındırılması, ilgili mevzuat uyarınca mümkün olmadığı gibi, bu durum 4721 sayılı Yasa yönünden de, dernek ve vakıflar için yasak faaliyet sayılmaktadır.” denildi.

"ENSAR VAKFI DAĞITILSIN"

Laikliğe Çağrı Birlikteliği olarak bu eylem nedeniyle, yasak faaliyette bulunan Ensar Vakfının dağıtılması, yöneticilerin görevden alınması ve dava süresince kayyım atanması, yine ayrıca yasak faaliyette bulunan KAİMDER’in feshi ve faaliyetten alıkonulması için dava açılması amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını” belirten Eminağaoğlu “Ayrıca, görevlerini yerine getirmeyerek, bu suçlara neden olan Karaman Valisi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Vakıflar Genel Müdürü ve Karaman İl Milli Eğitim Müdürü ve diğer ilgili kamu görevlileri için de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yoluyla Karaman Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.” diye konuştu...

İşte o dilekçe

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA İLETİLMEK ÜZERE ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

DAĞITILMASI İHBARINDA BULUNAN

:

Ömer Faruk Eminağaoğlu

DAĞITILMASI İSTENİLEN

:

ENSAR VAKFI

Süleymaniye Caddesi, No:11, Süleymaniye, Fatih

KONU: Yasak faaliyette bulunduğu sonradan anlaşılan Vakfın dağıtılmasına karar verilmesi

TALEP 4721 sayılı Yasa’nın 116/2 nci maddesi uyarınca yasak faaliyetlerde bulunduğu sonradan anlaşılan vakfın, Cumhuriyet Savcısının başvurusu üzerine duruşma yapılarak DAĞITILMASINA karar verilmesi,

4721 sayılı Yasa’nın 112 nci ve 5737 sayılı Yasa’nın 10/1 inci maddeleri uyarınca, Vakıf yönetim organının, yürürlükteki mevzuata uymayarak neden olduğu ve süren “yasak faaliyet” karşısında, bu organın görevinin açılacak dava süresince yerine getirilmesi, Vakfın bu davada temsili ve davanın bu yolla yürütülmesi için 4721 sayılı Yasa’nın 426/3 üncü maddesi uyarınca kayyım görevlendirilmesinin istenmesi

 

AÇIKLAMALAR

1- Ensar Vakfı 1979 yılında kurulmuş olup, halen yurdun çeşitli yerlerindeki şubeleriyle birlikte faaliyette bulunmaktadır.

2- Ensar Vakfı hakkında, Bakanlar Kurulu'nun 16.08.2012 tarih ve 2012/3582 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan vakıf kararı da alınmıştır.

3- Karaman’da, Ensar Vakfı’ndaki oldukça fazla sayıda çocuğun cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmış, bu konuda adli süreç başlamıştır.

4- Bu soruşturma sürecinde, Ensar Vakfı bünyesindeki yurtlarda, ilköğretim çağındaki çocukların kaldığı gerçeği de ortaya çıkmıştır.

5- 3.1950 tarih ve 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Yasa’ya Ek Yasa’nın 1 inci maddesi, yükseköğretim ile ilgili olarak gerçek ve tüzel kişiler tarafından, yemekli ve yemeksiz olarak, milli eğitim Bakanlığı’nın izniyle yurt açılabileceği belirtilmiştir.

6- 8.2011 tarih ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK), 11.10.2011 tarih ve 662 sayılı KHK 78 inci maddesiyle değişik 13/1-b maddesinde, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasında, “Her kademedeki öğrencilere yönelik dernek ve vakıflar ile gerçek ve diğer tüzel kişilerce açılacak veya işletilecek yurt, pansiyon ve benzeri kurumların açılması, devri, nakli ve kapatılmasıyla ilgili esasları belirlemek ve denetlemek” konusu da sayılmıştır.

7- 11.2004 tarihli Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği’nin 1 inci maddesinde, bu Yönetmeliği’nin ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarında öğretim gören öğrencilere hizmet veren özel öğrenci yurtlarına yönelik olduğu vurgulanmıştır.

8- Bu düzenlemeler uyarınca, özel hukuk tüzel kişiliği olan vakıfların, ilköğretim kapsamındaki öğrencileri yurtlarında barındırmaları söz konusu olamaz. Bunun aksi, vakıflar için yasak faaliyet kapsamında kalmaktadır.

9- 3.1986 tarihli Vakıflar Genel Müdürlüğü Öğrenci Yurtları Yönetmeliği, 13.11.1995 tarihli Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Yönetmelik, 07.4.2012 tarihli Diyanet İşleri Başkanlığı Kuran Eğitim ve Öğretimine İlişkin Yurtlar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği’ne dayanılarak ta, yine özel hukuk tüzel kişileri olan vakıfların, ilköğretim çağındaki öğrencileri, bu yurtlarda barındırmaları söz konusu olamaz.

10- Ensar Vakfı, vakıf senedinden hareketle faaliyetlerde bulunurken, ilköğretim kapsamındaki öğrencilere yurt hizmeti vermesi olanaklı değilken ve bu durum yasak faaliyet kapsamında kalmasına rağmen, bu nitelikte faaliyetlerde bulunmuştur.

11- Ensar Vakfı konusunda, denetim ve yönetim organları, yasak faaliyet niteliğindeki eylemlerin önlenmesi için görevlerini yerine getirmemişlerdir. Bu durum, anılan faaliyetlerin sürmesine neden olmuştur.

12- Yönetim organı, davada Vakfı temsil edecek olup, aynı zamanda kusurlu hareket etmekle, bu durumun sürmesine neden olmakla, bu durumun sürmemesi için, anılan organın görevlerini yerine getirmek ve dava da vakfı temsil etmek üzere 4721 sayılı Yasa’nın 426/3 üncü maddesi uyarınca kayyım tayini yoluna gidilmesi gerekmektedir.

13 - Ayrıca Ensar Vakfı hakkında kamu yararı kararı bulunması gözetildiğinde, bu Vakıf evlerinde hapis cezasını gerektiren suçların işlenmesi ve yasak faaliyetlerin gerçekleşmesi, bu durumun yöneticilerin görevlerini yerine getirmek bir yana, aksine hareket etmelerinden de kaynaklaması gözetildiğinde, yöneticilerin görevlerinden uzaklaştırılması ve dava süresince de, sadece dava ile sınırlı olmamak üzere, 5253 sayılı Yasa’nın  27/3-4 madde hükümlerinden hareketle kayyım atanması ve bu maddedeki sürecin işletilmesi için ilgili kurumların resen harekete geçirilmesi de gerekmektedir.

14- Ensar Vakfı’nın yurt geneline yaygın yurtlarında, bu yurtlarda barınma çağında olmayan çocukların kaldığı saptanmış, bu konudaki haberler, kamuoyunda da yer almıştır.[1]

15- Ensar Vakfı’nda gerçekleşen taciz olayları hakkında Karaman’da yürütülmekte olan soruşturmaya konu olayda, tacize uğrayan bu çağdaki çocukların, anılan yurtlarda barındırıldığı, dosya içeriği ile sabittir. Söz konusu olay hakkında açılan ve ilk duruşması 20.4.2016 tarihinde yapılacak dava dosyası içeriği incelendiğinde, ayrıca dava dosyası kapsamındaki kişilerin bu yönden beyanlarının alınması yoluna gidildiğinde, yasak faaliyet net bir biçimde görülecektir.[2]

16- Bu durum yurt genelinde yaygın olup, yaygın olan bu duruma gerek Vakfın organları yarattıkları denetimsizlik ile, gerekse görevlerini yerine getirmemekle neden olmakta, bu yasak faaliyetleri ortadan kaldırmamakta, ayrıca kamu birimlerinin denetimlerini yapmaması, Vakfın yasak faaliyetleri kararlılıkla ve süreklilik taşıyarak sürdürmesine neden olmaktadır.[3] Gerek vakıf organlarının, gerek kamu birimlerinin görevlerini yerine getirmesi, yasak faaliyeti ortadan kaldıracakken, özellikle vakıf organlarının olmak üzere, yasak faaliyetlerin üzerine gidilmemesi, bu faaliyetlerin sürdürülmesi amacını da yansıtmaktadır.

17- Bir dönem Milli Eğitim bakanlığı yapmış olan Ömer Dinçer bile, beyanında söz konusu yurtlarda küçük çocukların kaldığını ifade etmiş, bu yasak faaliyeti ortaya koymuştur.[4]

18 - Aynı nitelikteki eylemler, ayrıca KAİMDER’de de meydana gelmiştir ki, anılan yaştaki çocukların KAİMDER evlerinde barınmaları da yasak faaliyet niteliğindedir.[5]

19 - Davanın eylem yeri dışında, genel hükümler gereği Vakıf merkezinin olduğu yerde de açılması olanaklıdır.

SONUÇ VE İSTEK20 - Yukarıda açıklanan nedenlerle;

21 - 4721 sayılı Yasa’nın 116/2 nci maddesi uyarınca yasak faaliyetlerde bulunduğu sonradan anlaşılan Ensar Vakfı’nın, Cumhuriyet Savcısının başvurusu üzerine duruşma yapılarak DAĞITILMASINA karar verilmesi,

22 - 4721 sayılı Yasa’nın 112 nci ve 5737 sayılı Yasa’nın 10/1 inci maddeleri uyarınca, Vakıf yönetim organının, yürürlükteki mevzuata uymayarak neden olduğu ve süren “yasak faaliyet” karşısında, bu organın görevinin açılacak dava süresince yerine getirilmesi, Vakfın bu davada temsili ve davanın bu yolla yürütülmesi için 4721 sayılı Yasa’nın 426/3 üncü maddesi uyarınca kayyım görevlendirilmesinin istenmesi,

23 - Talep edilmektedir.

24 - Saygılarımla. 18.4.2016 - Ömer Faruk Eminağaoğlu

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@