Evlatlık olan kişinin miras hakkı var mıdır? Evlatlık alınan kişiye miras düşer mi?

Bundan birkaç gün önce gündem olan konu hakkında kararı Yargıtay verdi. Yargıtay tarafından alınan karar ile birlikte evlatlık olan kişinin miras hakkının olup olmadığı konusundaki tüm soru işaretleri gitti. İşte detaylar..

Evlatlık olan kişinin miras hakkı var mıdır? Evlatlık alınan kişiye miras düşer mi?

Evlat edinilen çocukların ileride herhangi bir miras durumunda bu mirastan yararlanıp yararlanamayacağı konusunda merak edilenler bulunmaktaydı. Her ne kadar yasal olarak kişiler evlat edinilse de ileriki dönemlerde miras konularında bundan nasıl faydalanılabileceği konusunda yasal olarak alınan kararların neler olduğu gündem oldu. 

Konu ile ilgili evlat edinilen kişinin ailesinin hayatını kaybetmesi durumunda herhangi bir şekilde mirastan yararlanmada Yargıtay tarafından yasal olarak nasıl bir kararın ortaya çıkacağı merak edildi. Peki evlatlık olan kişiler mirasçı olabilir mi? 

EVLATLIK OLAN KİŞİLERİN MİRAS HAKKI VAR MI? 

Yasal olarak verilen karar doğrultusunda evlatlık olan kişi ile evlilik içi çocuğun aynı miras hakkına sahip olduğu biliniyor. Fakat bu noktada evlatlık olan kişinin tek taraflı mirasçılık hakkının olduğu açıklandı. Yani  evlatlık evlat edinenin yasal mirasçısı iken evlatlık evlat edinenin yasal mirasçısı olmadığı öğrenildi. 

YARGITAYDAN KARAR ÇIKTI 

Konunun Yargıtay'a taşınması konusunda merak edilen bu konu ile ilgili emsal niteliğinde bir karar verildi. Verilen karara göre evlatlık olan kişinin miras hakkı ile ilgili şu şekilde karar yayınlandı; 

"Evlat edinen ve hısımları, evlatlığa mirasçı olmazlar. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 314/2. maddesine göre evlatlık evlat edinene mirasçı olur. Aynı kanunun 500. maddesi hükmüne göre ise evlatlık ve alt soyu sadece evlat edinen yönünden kan hısımı gibi mirasçı olur. Evlat edinenin kendi miras bırakanlarından daha önce ölmesi halinde evlatlığın evlat edinenin miras bırakanlarına mirasçı olacağına ilişkin yasada bir hüküm bulunmamaktadır.

Somut olayda; miras bırakan 18.01.2016 tarihinde, miras bırakanın kardeşininse miras bırakandan önce 08.02.2007 tarihinde vefat ettikleri anlaşılmıştır. Miras bırakanın kardeşinden sonra ölmesi nedeni ile evlatlığının miras bırakanın mirasçısı olması yasadaki düzenleme gereği mümkün değildir. O halde mahkemece, miras bırakanın; mirasçılarının yalnızca Itır ve N. olarak belirlenmesi gerekirken miras bırakanın kendisinden önce ölen kardeşinin evlatlığı K.’nin de mirasçı olarak kabul edilerek mirastan pay verilmesi doğru görülmemiş, bu sebeple hükmün bozulması gerekmiştir." 

Bu örnek ile birlikte aynı durumu yaşayan kişiler için de bir karar niteliği bulundu. Konu ile ilgili merak edilenler de bu karar ile birlikte son buldu.