Emsal karar çıktı! Salgın döneminde özel yurt borcunu ödemeyenler için karar verildi

İzmir'de bir öğrenciyle özel yurt arasında çıkan yurt parasının ödenmemesi davasında Tüketici Mahkemesi'nden emsal karar çıktı. Salgın döneminde özel yurt borcunu ödeyemeyenler ne yapacak?

Emsal karar çıktı! Salgın döneminde özel yurt borcunu ödemeyenler için karar verildi

İzmir 7. Tüketici Mahkemesi, salgın döneminde yurttan ayrılan öğrencisini ödemediği taksitler nedeniyle icraya veren yurt sahibini haksız buldu. Kararın verilmesiyle birlikte salgın döneminden yurt borcu bulunan öğrenciler kendi borçlarının silinip silinmeyeceğini merak etmeye başladı.

Manisa'da yaşayan Hüseyin Can Gök, 2019 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünü kazanmasıyla birlikte Buca'da barınmak için özel bir yurt ile anlaştı. Üniversite öğrencisi bu anlaşmanın yanında  15 Mayıs 2020 vadeli 7 bin 150 lira bedelli senet imzaladı. Öğrenci salgın süreci başlayana kadar bu yurtta kalmaya devam etti. Kaldığı ayların parasını da özel yurdun idaresine düzenli olarak teslim etti. Mart 2020'de okulların salgın dönemi nedeniyle kapatılmasıyla birlikte öğrenci memleketine dönerek ailesinin yanında yaşamaya devam etti. Daha sonra kalan ayların ödenmemesi nedeniyle özel yurt tarafından öğrenciye icra takibi başlatılmıştı. Öğrenci ise borçlu olmadığının tespiti ile icranın durdurulması için ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etti.

Emsal karar çıktı! Salgın döneminde özel yurt borcunu ödemeyenler için karar verildi

İzmir 7. Tüketici Mahkemesi, yurt sahibi tarafından icra takibi başlatılan 4 bin 100 liraya ilişkin tarafların dilekçelerini inceleyerek kararını açıkladı. Emsal niteliğinde alınan kararla birlikte öğrencinin haklı olduğu mahkeme tarafından belirtildi. Mahkeme kararında yer alan Türk Borçlar Kanunu'nun 138. maddesi gereğince; "Sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum, borçludan kaynaklanmayan bir sebeple ortaya çıkar ve sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olguları, kendisinden ifanın istenmesini dürüstlük kurallarına aykırı düşecek derecede borçlu aleyhine değiştirir ve borçlu da borcunu henüz ifa etmemiş veya ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden doğan haklarını saklı tutarak ifa etmiş olursa borçlu, hakimden sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteme, bu mümkün olmadığı takdirde sözleşmeden dönme hakkına sahiptir." olarak gösterildi.

Salgın Döneminde Yurt Borcu Olan Öğrenciler Ödeme Yapacak mı?

16 Mart 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından durdurulan eğitim faaliyetleri, 24 Haziran 2020'de de kısmi olarak bazı kurallar çerçevesinde faaliyete devam ettirilmişti. Mahkeme tarafından alınan kararda; "İcra işleminin çökmesi için dış bir olayın meydana gelmesi olgusu gerçekleşmiştir ve bu durum borçludan kaynaklanmamıştır." denildi. Mahkeme sonucunun diğer aynı durumdaki kişiler içinde benzer şekilde olması bekleniyor.