Ekonomistler yakın tarihte işten çıkarmaların olacağını söylüyor

Ekonomistler, yükselen enflasyon, döviz kurunda artış, ham madde erişimi ve alımında aksaklıklar gibi nedenlerden dolayı çoğu fabrikalar yavaş yavaş üretimin ana rolü işçilerin çıkarılacağını belirtti.

Ekonomistler yakın tarihte işten çıkarmaların olacağını söylüyor

Ekonomistler, yükselen enflasyon, döviz kurunda artış, ham madde erişimi ve alımında aksaklıklar gibi nedenlerden dolayı çoğu fabrikalarda yavaş yavaş üretimin ana rolü işçilerin çıkarılacağını belirtti. Bu gibi etkenler üretimi azaltırken, elde edilen gelirinde azalmasına sebebiyet vermekte. Çalışan emekçilerin meydana gelen olumsuzluklarda herhangi bir rolü olmamasına rağmen maalesef ki işten çıkarılacakları iddia ediliyor.

Ekonomistler, işten çıkarmaların ufukta göründüğünü söylüyor. Yükselen enflasyondan hareketli iş piyasası ve negatif yönde ilerleyen gayri safi yurt içi hasıla konusunda, ekonomistler ikiye bölünmüş durumda. Bu durum şu an ülkemizde yok. Avrupa ve Amerika için söylenilen tahminler bu yönde ilerliyor. Ülkemiz iç ve dış ticaret hareketliliği beklenmedik performans göstererek Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarını açıklayacağı günü sayıyor. Bu yıl gelen yabancı yatırımcı ve iç piyasada üretim etkenlerinde yaşanan büyüme, yıl sonu ekonomi tablosunda Türkiye'ye artı  yazacak.

Amerika ve Avrupa'da ekonomistler, son zamanlarda piyasalarda yaşanan durgunluk içinde olduklarına dair çok fazla öngörülerde bulunuyor. Genellikle durgunlukla birlikte, ülkelerinde yaşanan gayri safi yurtiçi hasılada yüzde 50 azalmayı gerekçe göstermekteler. Her ne kadar Amerika ve Avrupa'da negatif yönde olumsuz gelişmeler yaşanmış olsa da inanılmaz derecede istihdam artışlarından dolayı yıl sonu genel bilanço tablosunda tahminler yukarı yönlü çıkabilir. Amerika'da son 50 yılın en düşük işsizlik oranı var. 

Batı ülkelerinde yüksek enflasyon nedeniyle hayat pahalılığı maliyeti, yakın tarihte işten çıkarmalara neden olabilir. Her ne kadar inanılmaz derecede istihdam potansiyelleri, üretim fonksiyonları, belirli bir alana değil yayılmış sanayi kuruluşları ve dalları olsa da bu durum işten çıkarmaların olmayacağı anlamına gelmez. 

Köklü ekonomi dergilerinde, ana başlıklar ''daha fazla işten çıkarma olacak'' ileriye dönük yaşanma ihtimali yüksek olayların şimdiden halka empoze ederek tepkileri alaşağı etme projesi olduğu düşünülüyor.

Amerika'da Ford Motor, HBO Max, Walmart gibi bünyesinde yüz binlerce çalışan bulunduran en zengin şirketlerde işten çıkarmaların hızlandırıldığı açıklandı.