Dünya eğitimdeki 7 efsaneye inanmıştı, yalan oldu

OECD Eğitim Direktörü Andreas Schleicher, BBC’de yer alan yazısında eğitimin ‘mit’lerini PISA verilerinden yola çıkarak çürüttü. Schleicher dünya çapında

Haberler 25.02.2015, 14:55
Dünya eğitimdeki 7 efsaneye inanmıştı, yalan oldu

OECD Eğitim Direktörü Andreas Schleicher, BBC’de yer alan yazısında eğitimin ‘mit’lerini PISA verilerinden yola çıkarak çürüttü. Schleicher dünya çapında eğitimci, aile, öğrenci ve bürokratların ‘doğru kabul ettiği’ 7 efsanenin gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.


 


1-Her şey parayla ilgili


Dünya artık zengin-iyi eğitimli ve fakir-kötü eğitimli ülkeler diye ayrılmıyor. Başarılı eğitim sistemleri artık ‘ne kadar’ para harcandığıyla değil, ‘nasıl’ harcandığıyla ilgili olarak ortaya çıkıyor. Yani çok para harcamak iyi bir sistemi garantilemiyor. Örneğin ABD, PISA 2012’de genel sonuçlara göre 36., Slovenya ise 21. sırada yer alıyor. Slovenya, 6 ila 15 yaş arasındaki öğrenciler için kişi başına 53 bin dolar harcıyor. ABD ise 115 bin dolardan fazla kaynak ayırıyor. PISA 2012 verilerinde buna benzer birçok örnek bulunuyor.


 


2-Daha küçük sınıflar eğitim standartlarını yükseltir


Her yerde öğrenciler, aileler ve bürokratlar küçük sınıfların iyi ve daha kişiselleştirilmiş eğitim için doğru olduğunu düşünüyor. Ancak PISA verileri sınıf boyutları ile öğrenme sonuçları arasında hiçbir ülkede herhangi bir bağlantıya işaret etmiyor. Hatta PISA ‘öğretmen kalitesi’ni incelerken sistematik olarak sınıf boyutlarının geniş olduğu ülkelere öncelik veriyor. 


Genellikle ülkeler arasında öğretmen kalitesi belirlenirken daha geniş sınıflara sahip olanlar daha üst sıralarda yer alıyor ya da şansları artıyor.


 


3-Başarı doğuştan gelen bir yetenek


Birçok eğitim psikoloğu, başarının çok çalışmaktan ziyade doğuştan gelen zekâyla ilgisi olduğunu söylüyor. 


Fakat PISA bulguları bu görüşün tam tersini gösteriyor. 


Öğretmenler, daha az kapasiteli öğrencilerinden yüksek başarı beklemenin, onlara yapılmış bir adaletsizlik olduğunu düşünüyor. Bu yüzden de kimileri kapasitesi düşük öğrenciler için başarı kriterlerini pratikte daha düşük tutuyor. Ancak eğitim alanında çok yol almış Finlandiya, Japonya, Singapur, Hong Kong ve Şanghay gibi yerlerde aileler ve eğitimciler her öğrencinin yüksek başarı standartlarını yakalayabileceği görüşünde. 


Bu sistemler kapasitesi düşük öğrencilerin başarılı olmasını sağlayacak şekilde düzenleniyor. PISA 2012 sonuçlarında üst sıralara bakıldığında da bu yaklaşımın doğruluğu anlaşılıyor.


 


4-Sosyoekonomik durumu kötü olan, kötü eğitime mahkûm 


Sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı çocuklar iyi bir eğitim alma yolunda güçlüklerle karşı karşıya. Kimilerine göre bu öğrencilerin kötü bir eğitim alması, kader.


Ancak PISA sonuçlarına göre Şanghay’daki dezavantajlı 15 yaşındaki öğrencilerin, ABD ve çoğu Avrupa ülkesinde sosyoekonomik durumları iyi olanlara göre matematikte daha başarılı olduğu görüldü. 


Aslında bu konuda genelleme yapmak zor. Yani zengin öğrencilerin daha başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Aynı zamanda eğitim sistemlerindeki dezavantajlı öğrenciler, sosyal eşitsizlikleri ılımlı hale getirebiliyor. Birçok ülkede eğitimci ve yöneticiler sosyal olarak dezavantajlı öğrencileri destekleyerek, başarılı olmalarını sağlıyor. Yani sosyoekonomik durumu iyi olmayan öğrenciler de kendilerine sunulan doğru eğitim sistemleri sayesinde başarılı olabiliyor.


 


5- Göçmen ailelerin çocukları daha başarısız


Genelde göçmen ailelerin çocuklarının daha başarısız olduğu yönünde bir inanç var. Ancak PISA sonuçlarına göre bu da doğru değil. Hatta aynı ülkeden göçen ailelerin çocukları değişik ülkelerde farklı sonuçlara sahip oluyor. Bu nedenle elde bu konuda veri olmadığı için “Göçmen çocuklar daha başarısız” diyemeyiz.


 


6- Hem eşitlik hem de akademik başarı bir arada olmaz


Geleneksel bir düşünceye göre, seçkinci olmayan kitlesel sistemler, öncelikle eşit ve adaletli bir eğitim sunuyor. Akademik elemeye dayanan sistemlerse kaliteyi ve mükemmelliği hedefliyor. 


Ancak uluslararası karşılaştırmalar ‘eğitim kalitesi’ ile ‘eşitlik’ arasında herhangi bir uyuşmazlık olmadığına işaret ediyor. Örneğin Çin kapsamlı bir eğitim sistemine sahipken, aynı zamanda eğitim kalitesiyle de PISA’da listenin üst sıralarında kendine yer bulmayı başarıyor.


 


7- Dijital dünyanın daha geniş müfredata ihtiyacı var


Globalleşme ve teknolojik gelişmeler öğrencilerin ‘ne bilmesi’ gerektiği konusunda büyük bir değişimi de beraberinde getirdi. Çoğu ülke bu konuda harekete geçmek gerektiği konusunda hemfikir. Örneğin 2008’deki finansal kriz sonrası öğrencilerin finans dersi almaları gerektiğini düşünen ve mali okuryazarlık dersini okullarda yaygın hale getiren ülkeler var. Fakat PISA sonuçları mali okuryazarlık ile finansal eğitim arasında bir ilişki olmadığını gösteriyor. 


Aslına bakılırsa matematik yeteneklerini geliştirmeye daha fazla efor harcayan sistemlerin, mali okuryazarlık eğitimi verenlere göre finansla ilgili testlerde daha başarılı olduğu ortaya çıkmış. 


Genel bir ifadeyle, en iyi eğitim sistemlerinin müfredatları çok da geniş değil. Ancak bu ülkeler öğretim programları konusunda titiz davranıyor. Kapsamı dar da olsa bilgiyi öğretmede başarılılar ve oldukça derine iniyorlar.- Önder ÖNDEŞ


 


4 MADDEDE EKONOMİ


PROGRAMIN AMACI: Ekonominin temel kavramlarını özümsemiş, mikro ve makro iktisat teorilerini pratik alanlarda uygulama yeteneği kazanmış, güncel ve tarihsel iktisadi politikaların ve uluslararası gelişmelerin sonuçlarını analiz edebilecek, ekonomik sorunların çözümlenmesinde sayısal yöntem tekniklerini uygulayabilecek öğrenciler yetiştirmek.


 


MÜFREDATIN YAPISI: İlk iki yıl  ekonomi biliminin temel ilkelerine yönelik derslere ek olarak farklı disiplinlerden de dersler veriliyor. Bilgisayar, programlama, iletişim ve raporlama teknikleri gibi alanlarda da okutulan derslerle öğrencilerin kişisel gelişim süreçlerine katkıda bulunuluyor. Son iki yıl ise teknik derslerin yanı sıra birçok alt disipline dair seçmeli dersler (oyun teorisi, bankacılık, çevre ekonomisi, iş gücü iktisadı, uluslararası ticaret, kamu maliyesi vb...) veriliyor.


 


SAHİP OLUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER: Dünya iktisadi sisteminin nasıl işlediğini merak eden, anlamak isteyen, araştırmayı seven, sorgulama yapabilen, okumayı seven, çok yönlü, analitik düşünce yapısına sahip, eleştirmeye ve eleştirilmeye açık, kendini geliştirmeye çabalayan bir kişiliğe sahip olmak.


 


MEZUNLARIN ÇALIŞMA ALANLARI:  Bakanlıklarda müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı sınavlarına girebilir, iktisat uzmanı, araştırmacı olarak çalışabilirler. T.C. Merkez Bankası, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurumu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, bankalar, finans kuruluşları, denetim kurumları, özel firmaların pazarlama ve satış departmanlarında görev alabilirler. Ayrıca yüksek lisans ve doktora  programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilirler.


 


Hastane eczacılığı: Eczacıların hastanelerde görev alması ve bu süreçte yaptıkları işlere hastane eczacılığı denir. Hastane eczanelerinde en az bir eczacının çalışması zorunlu. Birden fazla eczacı olduğunda birisi baş eczacı olarak görev yapar ve diğer eczacıları koordine eder.


Klinik eczacılık:  Eczacılık bilimlerinin hasta üzerinde uygulanmasını sağlayan ‘hastaya odaklanmış’ bir uygulama alanı


Farmakodinamik: İlaçların canlılardaki (insan veya deney hayvanı) etkileri ile etki mekanizmalarını araştırır. İlaçların organizmaya ne yaptığı sorusuyla ilgilenir.


Farmakokinetik: İlaçların canlı (insan veya deney hayvanı) vücuttaki emilimini, dağılımını, dönüşümünü ve vücuttan atılmasını inceler. Organizmanın ilaca karşı ne tepki verdiği gibi sorulara cevap arar.


Klinik farmakoloji: İlaçların insan organizması üzerindeki etkilerini ve insan vücudundaki sürecini inceler.


Farmakoterapi: Hastalıkların tedavisinde ilaçların uygulanma sürecini konu alır. İşlediği konu olarak klinik farmakolojiye benzer.


Öğrendiğim bilgileri unutmamak için ne yapmalıyım?


Planlı ve programlı olmayı alışkanlık haline getirin. Sıradan ve kendiliğinden gelişip şekillenen bir hayatınız olmasın. Sadece sınavlara hazırlık sürecinde değil, hayatın kendisinin de bir anlamı olduğunu unutmayın ve hayata dair amacınız ve hedefiniz, kendi değerlerinizle uyum içinde olsun. Mutlaka öğrenmenin hemen sonrasında ve uzun bir süre devam edecek şekilde, öğrendiğiniz tüm konular için bir tekrar planlaması yapın. Tekrar etmek, unutmayı en aza indirir. Öğrenilen her konu sonrasında, bilgilerin pekişmesini sağlamak için bolca soru çözerek konunun pekişmesini sağlayın. Konu tekrarlarında satırları çizme, renkli kalem kullanma tekniklerinden yararlanın. Çalıştığınız kitabın içine veya not defterinize gerekli notlar almayı ihmal etmeyin.


 


Vitaminlere dikkat


Vitamin takviyesinde en önemli nokta, kişinin vücudunda eksik olan neyse onu vermek. Örneğin hastanın halsizliği demir eksikliğine bağlıysa istediği kadar vitamin alsın, yorgunluğu geçmez.  Önce bir uzmana görünmek gerek. Vitaminle ilgili dikkat edilecek noktalardan bazıları:


· Aşırı vitamin kullanımının vücuda ciddi zararları olur. Kendi kendimize ilaç almak, vücudumuza gereksiz maddeleri yüklemek anlamına gelir. Vitamin zehirlenmeleri bile görülebilir.


· Fazla vitamin karaciğeri yorar. Örneğin aşırı D vitamini, zehirlenmelere yol açabilir, kemikleri bozabilir ve böbrek taşlarına neden olabilir. 


A vitamininin aşırı kullanımı ise vitaminin hedef organı olan gözü bozar. 


 


Antalya’da gençlik sempozyumu


18-30 yaş grubunun katılabileceği ‘Uluslararası Gençlik Sempozyumu’, 15-17 Mart’ta Antalya’da yapılacak. Organizasyon Gençlik Servisleri Merkezi Derneği (GSM) ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ortaklığı ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Düşün Hibe Programı kapsamında yürütülüyor. Gençlik siviltoplum örgütleri temsilcileri, forum üyeleri, öğrenci topluluklarının temsilcilerine açık olan sempozyuma son başvuru tarihi 1 Mart. Detaylı bilgi: www.gsm.org.tr


 


Kaynak: HürriyetYorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
10°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Namaz Vakti 12 Kasım 2019
İmsak 05:57
Güneş 07:24
Öğle 12:38
İkindi 15:18
Akşam 17:42
Yatsı 19:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@