Doktor Vekilden, Hemşireleri Sevindirecek Teklif

CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, geçen yasama döneminde hemşirelerin maaş, kıdem tazminatı ve çalışma saatlerine ilişkin düzenleme getiren kanun teklifini yeniden TBMM’ye sundu.

Haberler 18.12.2015, 13:21
Doktor Vekilden, Hemşireleri Sevindirecek Teklif

(DHA) - CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, geçen yasama döneminde hemşirelerin maaş, kıdem tazminatı ve çalışma saatlerine ilişkin düzenleme getiren kanun teklifini yeniden TBMM’ye sundu.

CHP Bursa milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, iş güvencesinden insancıl bir ücretlendirme, makul çalışma saatlerinden sendikal haklara hemşirelerin özlük haklarını içeren 6 kanun teklifi verdi. Geçtiğimiz günlerde de Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle bir görüşme yaparak konunun önemini dile getirdiğini kaydeden İrgil, "Sağlık sektöründeki 27 yılık geçmişime dayanarak yanlış uygulamalara yakından tanıklık ettiğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Sağlık çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarında kesinlikle bir iyileştirme sağlanması gerekiyor" dedi.

Kanun teklifleri iş güvencesini ortadan kaldıran bütün sözleşmeli çalışma biçimlerine, sağlık hizmetini parçalamaya ilişkin hizmet satın alma ve taşeronlaştırma yöntemleri ile performansa dayalı ödeme yöntemine yönelik yasa ve düzenlemelerin kaldırılmasını içeriyor. Dr. İrgil, sağlık çalışanlarının haklarını korumak için kararlı bir tutum izleyeceğini belirterek "Konunun takipçisi olacağız" dedi.

HAFTADA 56 SAAT

Kanun teklifindeki maddeler şöyle:

"1. Tüm hemşirelerin ek göstergelerindeki değişiklik yapılarak ücretlerinde artış sağlanması.

2. Hemşireler için kıdem ve unvanları ile orantılı olarak özel hizmet tazminatı ödenmesi.

3. Öğretim üyeleri dahil bütün hemşirelere belirtilen oranlarda sağlık hizmeti tazminatı ödenmesi.

4. Hemşireler için 40 saatlik haftalık normal çalışma süresine ilaveten nöbet saati 16 saat olmak üzere çalışma süresinin haftada en fazla 56 saat ile sınırlandırılması.


5. Mahrumiyet derecesine göre, her türlü aylık, ek gösterge ve tazminatlar dahil, almakta oldukları aylıkların iki ile altı katı tutarında mahrumiyet ikramiyesi ödenmesi.

6. Mesleki iş riski ve güçlüğü nedeniyle hemşireler için yıllık izin sürelerinin 25 ve 35 gün olarak belirlenmesi.

7. Hemşirelerin yurtiçi ve yurtdışındaki bilimsel toplantılara katılabilmeleri için yılda toplam bir ayı geçmemek üzere mesleki gelişim izni verilmesi.

8. Sağlık hizmetini üreten sağlık çalışanlarını sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışma haklarını güvence altına alacak kurumsal düzenlemelere gidilmesi.

9. Aynı işte çalışan ve aynı işi yapan sağlık personelin farklı statüde, farklı ücret ve sosyal eşitsizlikler üzerinden çalıştırılmasına neden olan Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması Kanunu yürürlükten kaldırılması.

10. Hasta başına tedavi edici sağlık hizmetlerinden pay verilmesi sistemi ile para üzerinden bireylere yaklaşımı teşvik eden ‘döner sermaye’ sisteminin kaldırılması.

11. İş güvencesinden ve devlet memurlarının diğer özlük haklarından yoksun bırakan Aile Hekimliği Kanunu’nun yürürlükten kaldırılması.

12. Kamu İktisadi Teşebbüslerinde kamu personelinin sözleşmeli olarak çalıştırılmasını öngören KHK’nın kaldırılması.

13. Sağlık çalışanlarının çalıştıkları dönemde aldıkları ek ödeneklerin emeklilik sonrası maaşlarına yansıtılması.

 

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret:OmniTicaret
APK Dayı'dan hile apk indirebilirsiniz.
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@