Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerine sert açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl düzenlenen Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul toplantısında Güvenlik Konseyi üye ülkelerinin daha şeffaf, demokratik ve etkili olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerine sert açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl düzenlenen Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul toplantısında Güvenlik Konseyi üye ülkelerinin daha şeffaf, demokratik ve etkili olmaları yönünde çağrıda bulundu. Dünyanı tehlike altına koyan çatışma ve krizlerin çözümünde anahtar rolün diyalog ve diploması olduğuna vurgu yaptı. Ukrayna Savaşı'ndan taraflar arası diyalog ilk olarak Antalya Diplomasi Formu daha sonra İstanbul'da bir araya getirilmesini sağlandı. Tahıl krizinin çözümünde kilit rol oynayarak, Karadeniz üzerinden dünyaya ulaşmasını sağladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul toplantısında ele aldığı önemli konular:

''KRİZİN ÇÖZÜMÜNDE DİYALOG VE DİPLOMASİNİN ANAHTAR ROLÜNE VURGU YAPIYORUZ''

''Ortak kaderimiz etkileyen sınamalara karşı, ortak gündemle harekete geçmemiz gereken bir döneme girdik. Türkiye olarak bu iradeyi salgın ve iklim değişikliği süreçleri yanında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın meydana getirdiği sarsıntılarla mücadelede de ortaya koyuyoruz. Ukrayna'da 7.ayını dolduran ihtilafın ilk gününden bu yana savaşın kazananı adil bir barışın ise kaybedeni olmayacağı düşüncesiyle hareket ettik. Bugünde yaşanan krizin çözümünde diyalog ve diplomasinin anahtar rolüne vurgu yapıyoruz. Bu anlayışla oynadığımız kolaylaştırıcı rol sayesinde tarafları önce Antalya Diplomasi Formu'nda sonra İstanbul'da bir araya getirdik.''

''UKRAYNA TAHILININ KARADENİZ ÜZERİNDEN DÜNYAYA ULAŞMASINI TEMİN ETTİK''

''Sayın genel sekreterle birlikte yürüttüğümüz yoğun çabalar neticesinde, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya ulaşmasını temin ettik. Bu gelişmeyi sağlayan İstanbul Mutabakatı'nın 2'nci ayı dolarken, sevkiyatın her geçen gün ivme kazanmasını memnuniyetle izliyoruz. Tahıl arzının sürdürülmesinin sağlanmasında kritik öneme sahip bu mutabakat BM'in son yıllarda imza attığı en büyük başarılardan biridir.''

''BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E BESLEDİKLERİ GÜVEN TAZELENMİŞTİR''

''Dünyanın dört bir yanında uluslararası camiadan medet umanların, Birleşmiş Milletler'e besledikleri güven bu başarıyla yeniden tazelenmiştir. İstanbul Mutabakatı, taraflar açısından hayati önem arz meselelerde müzakerelerin sonuç verdiğini de ispatlamıştır. Benzer bir yaklaşım yine tüm insanlığın güvenliğini ilgilendiren Zaporijiya nükleer santralindeki kriz konusunda da sergilenebilir.''

''UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VE BAĞIMSIZLIĞI GAYRETLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ''

''Son günlerde yeniden alevlenen savaşın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı temelinde sonlandırılmasına yönelik gayretlerimizi arttırarak sürdüreceğiz. Buradan uluslararası kuruluşları ve tüm ülkeleri, Türkiye'nin kalıcı barışın tesisine yönelik çabalarına samimi destek vermeye çağırıyorum. Her iki tarafa da krizden onurlu çıkış imkanı verecek makul, adil ve uygulanabilir bir diplomatik çözümü beraberce bulmamız gerekiyor. Milyonlarca insanı mağdur eden tüm bu felaketler etkin çok taraflılığın Birleşmiş Milletler'de de vücut bulması için daha fazla çaba gösterme sorumluluğumuzu hepimize bir kez daha hatırlatmıştır.''

''GÜVENLİK KONSEYİNİN DEMOKRATİK, ŞEFFAF VE HESAP VEREBİLİR İŞLEYİŞE KAVUŞTURULMASI''

''Birleşmiş Milletler'in kapsayıcı vasfına yakışan daha adil bir dünya düzeni için çözümler üretebilen, tüm insanlık adına ortak iradenin vücuda getirildiği bir tescilat olarak yapılandırmamız şarttır. Bilhassa Güvenlik Konseyi'nin, daha etkin demokratik, şeffaf ve hesap verebilir bir yapı ve işleyişe kavuşturulması tüm insanlığın barış, adalet ve refah arayışında önemli bir dönüm noktası teşkil edecektir.'' ifadelerini kullandı.