Chp'nin Seçim Bildirgesine Ekonomik Vaatler Damgasını Vurdu, İş Arayan Gençlere 540 Tl İşsizlik Desteği (3)

ANKARA (ANKA)- CHP’nin seçim vaatlerine göre; kredi kartı ve bireysel kredilerin faiz bor&cced...

Haberler 30.09.2015, 15:05
Chp'nin Seçim Bildirgesine Ekonomik Vaatler Damgasını Vurdu, İş Arayan Gençlere 540 Tl İşsizlik Desteği (3)

ANKARA (ANKA)- CHP’nin seçim vaatlerine göre; kredi kartı ve bireysel kredilerin faiz borçlarının en az yüzde 80’i silinecek. Yoksul ailelere ücretsiz doğal gaz temin edilecek. Esnafa, ödediği yıllık vergi ve prim miktarı kadar sıfır faizli kredi kullandırılacak. Üniversiteyi kazanamayan yoksul gençler için aylık 240 TL’ye kadar üniversiteye hazırlık desteği verilecek. Üniversite harçları kaldırılacak. Gençlik indirimi ve Lisekart uygulaması devreye sokulacak. Üniversiteden yeni mezun olmuş, iş arayan gençlere 540 TL işsizlik desteği sağlanacak.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara ATO Kongre Merkezi’nde “Önce Türkiye” başlıklı seçim bildirgesini açıkladı.

-“800 BİN İŞSİZ ASGARİ ÜCRET İLE EĞİTİM PROGRAMLARINA KADEMELİ OLARAK YERLEŞTİRECEK”-

Bildirgede yer alan vaatler şöyle:

“İŞKUR ile Mesleki Yeterlilik Kurumu iş birliği içerisinde, vasıfsız bırakılmış lise mezunu isçilere beceri kazandırmaya dönük uzun vadeli bir eğitim programı uygulayacağız.  Program kapsamında, 800 bin işsiz yurttaşımızı, asgari ücret ile 9-12 aylık eğitim programlarına kademeli olarak yerleştireceğiz. Programı bitirdikten sonra yeni işe giren kadınlar ve 18-29 yaşarasındaki erkekler için 4 yıl boyunca; 29 yaş üzeri erkekler için 3 yıl boyunca sigorta işveren primlerinin kamu tarafından desteklenmesini sağlayacağız.

-“KREDİ KARTI VE BİREYSEL KREDİLERİN FAİZ BORÇLARININ EN AZ YÜZDE 80’İ SİLİNECEK”-

31 Temmuz 2015 tarihine kadar bankacılık sisteminde sorunlu hale gelen kredi kartı ve bireysel kredilerin faiz borçlarının en az yüzde 80’ini sileceğiz. Kalan borcu yeniden yapılandırılarak 5 yıla yayacak ve yurttaşlarımıza ödeme kolaylığı sağlayacağız.

-“ÖĞRENCİ KREDİSİ BORÇLARINI ÖDEYEMEDİĞİ İÇİN TAKİBE ALINANLARIN BORÇ FAİZLERİ SİLİNECEK”-

Öğrenci kredisi borçlarını ödeyemediği için takibe alınanların borç faizlerini sileceğiz.  Kredi borçlusunun işe girmesini takiben anaparanın 4 yılda eşit taksitler halinde tahsil edilmesini sağlayacağız.

-“GELİRİ OLMAYAN VATANDAŞLARIN GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS) PRİM BORÇLARI SİLİNECEK”-

 Geliri olmayan vatandaşların Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını sileceğiz.

“ÇİFTÇİNİN ÜRETİM AMAÇLI KULLANACAĞI MAZOTUN LİTRESİ 1,80 TL’YE DÜŞECEK”-

Çiftçinin üretim amaçlı kullanacağı mazotun litresini 1,80 TL’ye düşüreceğiz.

Tarım sektöründe kendi işinde çalışanların sosyal güvenlik primlerini 30 yaşına kadar Hazine’den karşılayacağız.

-MEVSİMLİK İŞÇİLER-

Sayıları bir milyonu aşan mevsimlik tarım işçilerinin hastalık, iş kazası, meslek hastalıkları, ölüm, emeklilik gibi risklere karşı sosyal güvencelerini sağlayacağız. Mevsimlik tarım işçilerini etkin olarak çalıştıkları dönemde prim ödemeksizin Genel Sağlık Sigortası’ndan yararlandıracağız. Mevsimlik tarım işçilerinin, sosyal güvenlik kurumunun yerel birimine kayıtlı olmaları halinde, evlerinden ayrıldıkları andan itibaren çalıştıkları dönemde iş kazası ve meslek hastalıkları priminin devlet tarafından ödenmesini sağlayacağız. Mevsimlik tarım işçilerinin emeklilik yaşı geldiğinde emeklilik için gerekli şartları tamamlamalarını kolaylaştıracak, onlara yaşlılıklarında gelir güvencesi sunacağız.

-UMRE VE HAC HİZMETLERİ-

Umre ve hac hizmetlerini, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gözetiminde, yalnızca seyahat acenteleri ile yürüteceğiz.

-“230 KW/SAAT ELEKTRİĞİ ÜCRETSİZ”-

Elektrik yoksulluğu çeken yurttaşların asgari tüketimlerini kamu güvencesi altına alacak, 4 kişilik yoksul bir aile için aylık 230 kw/saat elektriği ücretsiz sağlayacağız.  

-“YOKSUL AİLELERE ÜCRETSİZ DOĞAL GAZ”-

Yüksek kükürtlü ve ısıl değeri düşük kömür dağıtımı yerine, altyapı bulunan her yerde yoksul ailelere ücretsiz doğal gaz temin edeceğiz.

Yerli ve yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki paylarını yükselterek ve enerji verimliliğini artırarak doğal gaz ve elektrik fiyatlarını ödenebilir seviyelere çekeceğiz. Bu politikalarla kaçak elektrik kullanımını en aza indirecek, kayıp kaçak bedeli ödemek durumunda kalan yurttaşların uğradığı haksızlığı gidereceğiz.

-“ESNAFA SIFIR FAİZLİ KREDİ”-

Esnafımıza, ödediği yıllık vergi ve prim miktarı kadar sıfır faizli kredi kullandıracağız.  

Esnafın düşük faizli ve uzun vadeli kredilerle kira öder gibi kendi dükkânının sahibi olmasını sağlayacağız.

-“EMEKLİ OLMUŞ ANCAK İŞİNE DEVAM EDEN ESNAF SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ÖDEMEYECEK”-

Emekli olmuş ancak işine devam eden esnafa Sosyal Güvenlik Destek Primi ödetmeyeceğiz. Prim borcu olan esnafın da sağlık hizmetlerinden faydalanmasını sağlayacağız.  Sosyal güvenlikte norm ve standart birliğini sağlayarak, esnaf aleyhine olan farklılıkları ortadan kaldıracağız.

-“KART AİDATLARININ 10 YIL SÜRE İLE BAŞVURU OLMAKSIZIN GERİYE DÖNÜK OLARAK İADE EDİLMESİ SAĞLANACAK”-

Kredi dosya masraflarının ve kart aidatlarının 10 yıl süre ile başvuru olmaksızın geriye dönük olarak iade edilmesini sağlayacağız.

 Elektrik tüketiminde alınan kayıp kaçak ve sayaç okuma bedellerinin, abonelere doğrudan iadesini sağlayacağız.

-AİLE SİGORTASI-

16,7 milyon kişi ve 3,75 milyon haneye sosyal destek sağlayacağız. 5 milyonun üzerinde yurttaşımızı ilk kez sosyal yardım kapsamına alacağız.

 -“9,6 MİLYON YURTTAŞA DÜZENLİ NAKİT DESTEK”-

9,6 milyon yurttaşımıza ilk kez düzenli nakit desteği vereceğiz. Sosyal destekleri iki katına çıkaracak, yardım türlerini artıracağız.  

-“HİÇBİR HANENİN GELİRİ 720 TL’NİN ALTINA DÜŞMEYECEK”-

Hiçbir hanenin gelirinin 720 TL’nin altına düşmemesini sağlayacağız. 3,2 milyon yurttaşımızı ücretsiz olarak Genel Sağlık Sigortası kapsamına alacağız.

Aile Sigortası kapsamındaki tüm yurttaşlarımızın GSS primlerini Hazine’den karşılayacağız.

Asgari ücret üzerindeki vergileri kaldıracak, en düşük ücreti 1500 TL’ye çıkaracağız.

-HAFTALIK ÇALIŞMA SAATLERİ-

Haftalık çalışma süresini, ücrette bir azalma olmaksızın 40 saate indireceğiz.

-İŞSİZLİK SİGORTASI-

İşsizlik sigortasından yararlanmak için son üç yıl içerisinde ödenmesi gereken prim miktarını azaltacak, 120 gün aralıksız prim ödeme şartını kaldıracağız.

-KAMUDA TAŞERON İŞÇİLİĞİNE SON VERİLECEK-

Kamuda taşeron işçiliğine, alt-işveren ve rödovans uygulamasına, özel kesime de örnek olacak biçimde son vereceğiz. Kurum ve kuruluş kanunlarına dayanılarak yaşama geçirilen her türlü geçici ve güvencesiz istihdam biçimlerine, 4/B kapsamında düzenlenen sözleşmeli personel ve 4/C kapsamında düzenlenen geçici personel uygulamalarına son vereceğiz. Bu kapsamdaki kamu personelini memur ve işçi kadrolarına geçireceğiz.

-“SÖZLEŞME VE GREV HAKKININ KULLANILMASININ ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRILACAK”-

İşçilerin sendikalarda örgütlenmelerinin ve hak arama yollarının önünü açacak, toplu sözleşme ve grev hakkının kullanılmasının önündeki engelleri kaldıracağız.

Kamu çalışanlarına grevli toplu sözleşme hakkı tanıyacağız.

-“GENEL GREV SUÇ OLMAKTAN ÇIKACAK”-

Genel grevi suç olmaktan çıkaracak yasal düzenlemeler yapacağız.  Bakanlar Kurulu tarafından grevlerin ertelenmesi olanak veren düzenlemeleri iptal edeceğiz.

-“YENİ İŞ KURACAK KADIN GİRİŞİMCİLERE FATURALI HARCAMALARI KARŞILIĞINDA 33 BİN TL”-

Kadınların hâkim ortak olduğu şirketlere verilen KOBİ desteklerinde hibe oranını yüzde 50’den yüzde 67’ye çıkaracağız.

 Yeni iş kuracak kadın girişimcilere faturalı harcamaları karşılığında 33 bin TL’si avans olmak üzere 88 bin TL hibe ödeyeceğiz.

Bireysel Emeklilik Sigortası’nda devletin katkısını kadınlar için yüzde 33’e çıkaracağız.

Kadınlardan sorumlu olacak bakanlığın çalışanlarının yüzde 70’inin kadınlardan oluşmasını sağlayacağız. Kadınların iş gücüne katılımını kısa vade yüzde 40’a, uzun vadede yüzde 60’a çıkaracağız.

-“DOĞUM BORÇLANMASI”-

Doğum borçlanması hakkını, doğum yaptıkları dönemde sigortalı olmayan annelere de tanıyacağız.

-“ÜNİVERSİTEYİ KAZANAMAYAN YOKSUL GENÇLER İÇİN 240 TL’YE KADAR DESTEK”-

CHP Aile Sigortası Programı kapsamında verilen eğitim yardımlarını üniversiteyi kazanamayan yoksul gençler için (18-20 yaş) devam ettirecek ve aylık 240 TL’ye kadar üniversiteye hazırlık desteği vereceğiz.

Maddi olanağı yetersiz olan tüm üniversite öğrencilerine Karşılıksız Eğitim Bursu sağlayacağız. Talepte bulunan tüm üniversite öğrencilerine kamu destekli, geri ödemesi istihdam koşullarına göre ve uzun vadeli olarak yapılandırılmış Yüksek Eğitim Yaşam Destek Kredisi vereceğiz.

-“ÜNİVERSİTE HARÇLARINI KALDIRILACAK”-

Üniversite harçlarını tamamen kaldıracağız.  Yurt sorununu, en fazla iki kişilik odalardan oluşan yurtlar inşa ederek bir yıl içinde çözeceğiz. İhtiyacı olan tüm gençlere ücretsiz yurt olanağı sağlayacağız. Yurtlarda ücretsiz geniş bant İnternet erişimi sağlayacağız.

-GENÇLİK İNDİRİMİ-

25 yaş altındaki tüm gençler için, ulaşımda, kültür ve sanat etkinliklerinde, çeşitli mağaza ve lokantalarda Gençlik İndirimi uygulanmasını sağlayacağız.

-LİSEKART-

Gençlerimizin kültür-sanat etkinliklerine ve kitap, gazete, dergi gibi yayınlara eşit erişimi için, maddi durumu elverişli olmayan lise son sınıf öğrencilerine eğitim yılı içerisinde aylık 100 TL kişisel gelişim katkısı (Lise Kart) sağlayacağız.

-“İŞ ARAYAN GENÇLERE 540 TL İŞSİZLİK DESTEĞİ”-

Üniversiteden yeni mezun olmuş, iş arayan gençlere İŞKUR’a kayıtlı olmaları halinde 540 TL işsizlik desteği sağlayacağız.

29 yaş altındaki üniversite öğrencilerinin yarı zamanlı çalışabilmesini kolaylaştırmak amacıyla, gelir vergisi ve sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanmasını sağlayacağız.

Okullarda ücretsiz öğle yemeği uygulaması başlatacağız.

-“BEBEK SANDIĞI”-

Doğan her yoksul çocuğa, mama ve bebek bezi de dâhil olmak üzere, ilk altı aylık tüm hijyenik ihtiyaçlarını sağlayan ‘bebek sandığı’ vereceğiz.

Temel sağlık hizmetlerini, her çocuk için tamamen ücretsiz hale getireceğiz.

-EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR-

Emeklilere kamu çalışanları ile aynı oranda banka promosyonu verilmesini sağlayacağız.  Emekliler için muayene ve ilaç katılım paylarını ve fark ücretlerini kaldıracağız. Emeklilik için yeterli çalışma günü sayısına ulaştığı ve primlerini ödediği halde, yaşının dolmasını bekleyenlerin mağduriyetini gidereceğiz.

- AİLE SİGORTASI KAPSAMINDAKİ ENGELLİLERE, YÜZDE 40 ENGELLİLİK DÜZEYİ İÇİN 400 TL-

Aile Sigortası kapsamındaki engellilere, yüzde 40 engellilik düzeyi için 400 TL, yüzde 60 engellilik düzeyi için 600 TL yaşam aylığı bağlayacağız.

Engellilerin tıbbi malzeme ve ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayacağız.

Kamuda ve özel sektörde engelliler için ayrılan boş kadroları doldurarak 50 bin engellinin istihdam edilmesini sağlayacağız.” (ANKA/DEVAM)

(MG/ÖZK)

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@