Chp'li Oran: Terör Sadece Silahlı Mücadeleye Konu Bir Olgu Değildir

ANKARA(ANKA) - CHP İstanbul Milletvekili aday adayı Umut Oran, ayrılıkçı terörün sadece si...

Haberler 13.09.2015, 13:05
Chp'li Oran: Terör Sadece Silahlı Mücadeleye Konu Bir Olgu Değildir

ANKARA(ANKA) - CHP İstanbul Milletvekili aday adayı Umut Oran, ayrılıkçı terörün sadece silahlı mücadeleye konu bir olgu olmadığını belirterek, “Sorun; ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal, idari, mali ve hukuksal boyutları ile birlikte ele alınıp, bu alanların hepsinde çözüm hedeflenmelidir” dedi.

Oran yazılı açıklamasında, AK Parti’nin 2002’de “sıfır” noktasından alıp, izlediği yanlış ve tutarsız politikalarla zirveye çıkardığı ayrılıkçı terörün, sadece silahlı mücadeleye konu bir olgu olmadığını belirtti. Kürt sorununun, birinci sınıf demokrasiyle, daha fazla özgürlükle ve toplumsal mutabakatla hayata geçirilecek demokratik yurttaşlık ilkesi ile çözüleceğini ifade eden Oran, “Refahın adil dağıtıldığı, bireysel hakları en üst düzeyde güvenceye alan, tüm yurttaşlarının etnik, kültürel ve inançsal taleplerine saygılı ve hepsine eşit mesafede duran, çoğulcu, demokratik sosyal hukuk devletine ihtiyacımız var. Bunu başardığımızda ortak vatan algısı ve aidiyet duygusu pekişecek, teröre uygun zemin ortadan kalkacaktır” dedi.

-YATIRIMDA YÜZDE 10 PAY-

Türkiye nüfusunun yüzde 18,2’sini oluşturan Doğu ve Güneydoğu’daki 23 ilin sadece son beş yılda 864 bin kişi dolayında “net” göç verdiğini belirten Oran, “Bu dönemde Gaziantep, Erzincan ve Tunceli dışındaki illerin tümü net bazda göç verirken, net göç hızı en yüksek illerin başında Kars, Ağrı, Ardahan ve Muş geldi” dedi. Oran, 2002-2015 döneminde belgeye bağlanan teşvikli yatırımlarda 23 ilin yüzde 10 pay alabildiğini, Gaziantep hariç tutulduğunda bu payın yüzde 7,7 oranında kaldığını ifade ederek, şöyle devam etti:

“2002-2015 dönemindeki toplam 312 milyar TL’lik kamu yatırım tahsisinden Doğu-Güneydoğu illeri 33 milyarla yüzde 10 dolayında pay alabildi. Tahsislerin de büyük bölümü bölge insanına iş yaratmayıp daha çok ülkenin elektrik ihtiyacını karşılama amaçlı enerji yatırımlarına yönelik. 2003-2014 döneminde gerçekleştirilen 3,1 trilyon liralık merkezi yönetim bütçe harcamasının sadece yüzde 8’i Doğu ve Güneydoğu bölgesine yapıldı. Bölgeye yapılanın büyük bölümü ise terörü sadece silahla çözeceğini sanan iktidarın ‘savunma, kamu düzeni ve güvenlik’le ilgili harcamaları. Bu yılın ilk altı ayında bütçeden Tunceli’ye yapılan her 100 TL’lik harcamanın 59 TL’si, Hakkâri’ye yapılanın 64 TL’si, Şırnak’a yapılan harcamanın 55 TL’si, Bingöl ve Siirt’e yapılan harcamanın yaklaşık 40 TL’si bu nitelikte.”

-“İŞSİZLİK VE YOKSULLUK ORANI EN YÜKSEK DÜZEYE ULAŞIYOR”-

Milli gelirde, Doğu ve Güneydoğu illerinin açık farkla en son sıralarda bulunduğunu belirten Oran, en son 2011’de yapılan araştırmaya göre Türkiye ortalamasında 9 bin 244 dolar olan kişi başına gayri safi katma değerde; 26 istatistiki bölge birimi içinde, Erzurum, Erzincan’ın 5 bin 901 dolarla 20’inci, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli’nin 5 bin 820 dolarla 21’inci, Gaziantep, Kilis, Adıyaman’ın 4 bin 952 dolarla 22’inci, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt’in 4 bin 689 dolarla 23’üncü, Şanlıurfa, Diyarbakır’ın 3 bin 282 dolarla 24’ncü, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan’ın 4 bin 1 dolarla 25’inci ve  Van, Muş, Bitlis, Hakkari’nin 3 bin 515 dolarla en son sırada yer aldığını kaydetti. En yoksul dört ilin değerinin, İstanbul’un dörtte biri düzeyinde olduğuna dikkat çeken Oran, şunları dedi:

“Resmi işgücü verilerine göre 2014’te ülke genelinde 9,9 olan işsizlik oranı, Güneydoğu Anadolu’da yüzde 15,6 ile en yüksek düzeye ulaşıyor. Mardin, Batman, Şırnak, Siirt alt bölgesinde işsizlik yüzde 24’e ulaşıyor. İşsizlik oranı, çalışma çağındaki nüfusunun büyük bölümü çalışmak için başka bölgelere giden Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan dışındaki illerin tümünde çok yüksek düzeylerde. Doğu ve Güneydoğu’nun Türkiye’nin toplam ihracatındaki payı sadece yüzde 6,6. Gaziantep de dahil 23 ilin toplam ihracatı İstanbul’un tek başına yaptığı ihracatın yüzde 12,7’sine denk.

Resmi verilere göre 2013 itibariyle ülke genelinde sayıları 16 milyon 578 bin olan yoksulların 7 milyon 584 bin kişi ile yaklaşık yarısı Doğu ve Güneydoğu bölgesinde bulunuyor. Yoksulluk oranı özellikle Güneydoğu’da yüzde 28’le en yüksek düzeye ulaşıyor. Doğu ve Güneydoğu illeri, okuma yazma oranı, doğumda yaşam beklentisi, kadınların toplumsal konumu başka insani gelişmişlik göstergelerinin çoğunda son sıralarda yer alıyor.”

-“BÖLGEYE ÖZEL KALKINMA PROGRAMI BAŞLATILMALI”-

Bir bölgesel kalkınma planı olarak başlanan GAP’ta, bölgeye doğrudan katkısı olmayan baraj yapımları ile sudan üretilecek elektriğe öncelik verilip, bölgeyi asıl kalkındıracak sulama projelerinin ihmal edildiğini belirten Oran, “GAP, bölge için kalkınma projesinden çok Batı için enerji yatırımına dönüştü. GAP’ta öngörülen sulama şebekesinin ancak yüzde 17,3’ü tamamlanabildi ve 1,8 milyon hektar arazinin sadece yüzde 20’si sulanabiliyor. Bölge kalkınmasına önemli katkı yapacak olan sulama yatırımları ve genel olarak GAP’ın gecikmesi, teröre uygun zemin yaratan olumsuz sosyoekonomik koşulların devamına yol açmıştır” dedi.

Oran, sorununun sadece silahlı mücadeleye konu bir terör olgusu şeklinde görmek yerine ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal, idari, mali ve hukuksal boyutları ile birlikte ele alıp, bu alanların hepsinde bir çözümün hedeflenmesi gerektiğini, bu kapsamda GAP’ta ihmaline son verilmesi, yine bölgeye özel, kapsamlı ve etkin yeni bir kalkınma programının başlatılması gerektiğini kaydetti.

Toplumsal gerilimi ve kutuplaşmayı besleyen terk edilmişlik, güvensizlik duygusunu aşmak için idari reforma gidilerek, anadille ilgili haklar başta olmak üzere kimliğin daha özgürce ifade edebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılması gerektiğini de ifade eden Oran, “Bölge insanının kendilerini adil demokratik bir toplumun eşit haklara sahip saygın bireyleri olarak görmeleri sağlanmalıdır” dedi. (ANKA)

(GO/OLÇ)

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret:OmniTicaret
APK Dayı'dan hile apk indirebilirsiniz.
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@