Chp'den Taşeron İşçilere Kadro Müjdesi

CHP, taşeron işçilerin kadrolu işçi yapılması için kanun teklifi verdi.

Haberler 09.07.2015, 10:44
Chp'den Taşeron İşçilere Kadro Müjdesi

ANKARA (ANKA)-CHP, taşeron işçilerin kadrolu işçi yapılması için kanun teklifi verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Taşeron İşçilerinin Kadrolu İşçi Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Teklifin gerekçesinde 2010 yılında kamu iktisadi teşekkülleri hariç, kamunun hizmet alımıyla personel çalıştırılmasına ilişkin kullandığı kaynak miktarının yaklaşık olarak 12,5 milyar TL, kamuda bu suretle çalışan işçi sayısının yaklaşık olarak 908 bin 647 kişi olduğu ifade edildi.

-GEREKÇE-

Gerekçede kanun teklifiyle taşeron işçisi olarak adlandırılan ve hizmet sunucuları tarafından belirli süreli iş sözleşmesi kapsamında çalıştırılan işçilerin verdikleri hizmetlerin gerçek karşılığı üzerinden ücretlendirilmesi, İş Kanunundan doğan haklarının korunması ve güvence altına alınması için sendikal haklara kavuşmasının amaçlandığı ifade edildi.

-TAŞERON İŞÇİLER KADROYA ALINACAK-

Taşeron işçilerin kadro tahsis edilerek kadrolu işçi olmalarını öngören kanun teklifinin getirdiği düzenlemeler şöyle:

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerinin temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; zabıta, itfaiye ve sağlıkla ilgili destek hizmetleri; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili hizmetler; sayaç okuma ve sayaç sökme ve takma işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri gibi süreklilik arz eden ihtiyaçları için Kamu İhale Kanunu ile tabi oldukları diğer ihale mevzuatına göre son bir yıl içinde yaptıkları ihaleler sonucunda hizmet sunucuları ile imzaladıkları sözleşmeler kapsamında çalıştırılan işçiler, bir ay içinde ihaleyi açan kurum ve kuruluşların işçi kadrolarına atanacak.

Bu durumda, idare ile yüklenici arasında akdedilmiş olan sözleşme feshedilecek. Sözleşmenin feshi sırasında sözleşme gerçekleşme oranı sözleşme bedelinin yüzde 80'inin altında kalması halinde yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici karına karşılık olarak, sözleşme bedelinin yüzde 80’i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının yüzde 51 fesih tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenecek.

Hizmet alımı sözleşmesi kapsamında çalıştırılan işçilerin işçi kadrolarına alınmalarında, Sosyal Güvenlik Kurumu bildirgeleri esas alınacak ve atanacak işçi sayısı hiçbir şekilde sözleşme ile belirlenen personel sayısını geçemeyecek.

Bunlara, atandıkları tarihte, sözleşme kapsamında ödenmesi öngörülen ücretlere TÜFE endeksi artış katsayısı eklenerek bulunacak tutar üzerinden aylık ücret ödenecek ve bunlar hakkında İş Kanunu hükümleri uygulanacak.(ANKA)

(MG/ÖZK)

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@