Aym'den Markalara Mülkiyet Hakkı Kriteri

ANKARA (ANKA) – Anayasa Mahkemesi, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin "marka devrini" içeren hükmünü, mülkiyet hakkının konusunu oluşturan marka hakkıyla ilgili olduğu gerekçesiyle iptal etti. Yüksek M

Haberler 16.05.2015, 00:13
Aym'den Markalara Mülkiyet Hakkı Kriteri

ANKARA (ANKA) – Anayasa Mahkemesi, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin "marka devrini" içeren hükmünü, mülkiyet hakkının konusunu oluşturan marka hakkıyla ilgili olduğu gerekçesiyle iptal etti. Yüksek Mahkeme, Anayasa’ya göre temel kişi hakları, siyasi haklar ve ödevler ile mülkiyet hakkı konusunda kararnamelerle düzenleme yapılamayacağını belirtti.

Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi, Türk Patent Enstitüsü aleyhine açılan Türk Patent Enstitüsü Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararının iptaline ilişkin davada, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin marka devrini içeren 16. maddesinin beşinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri sürerek Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Gerekçede, iptali istenen düzenleme ile tescilli bir markanın devri sırasında aynı markanın veya ayırt edilemeyecek derecede benzerinin, halkı yanılgıya düşürecek derecede benzeri mallar yada hizmetler için başka marka tescillerinin bulunması hâlinde, bu markaların da devredilmesinin şart olduğunun hükme bağlandığı anımsatıldı. Anayasa’ya göre temel kişi hakları, siyasi haklar ve ödevler ile mülkiyet hakkı konusunda kararnamelerle düzenleme yapılamayacağının belirtildiği gerekçede, mülkiyet hakkının konusunu maddi ve gayri maddi malların oluşturduğu kaydedildi. Taşınır ve taşınmaz malların maddi mallar kapsamında, fikri ve sınai mülkiyet hakların da gayri maddi mallar kapsamında bulunduğu belirtilen gerekçede, “Bir markanın sahibine sağladığı haklar ise "marka hakkı" olarak adlandırılmakta ve marka hakkı, fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamında yer almaktadır. Dolayısıyla, itiraz konusu kuraldaki tescilli bir markanın devrine ilişkin düzenleme, mülkiyet hakkının konusunu oluşturan marka hakkıyla ilgili olduğundan kural, Anayasa aykırıdır.  İptali gerekir” denildi. (ANKA) (YE/ORH) 

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@