Aym'den Araç Sahiplerine Müjdeli Haber

ANKARA (ANKA) - Anayasa Mahkemesi, korsan yolcu taşımacılığı yapıldığının tespit edildiği durumlarda, araç sürücüsünün yanı sıra araç sahibine de idari para cezası verilmesini düzenleyen kanun hükmünü Anayasaya aykırı buldu.

Haberler 09.04.2015, 12:59
Aym'den Araç Sahiplerine Müjdeli Haber

ANKARA (ANKA) - Anayasa Mahkemesi, korsan yolcu taşımacılığı yapıldığının tespit edildiği durumlarda, araç sürücüsünün yanı sıra araç sahibine de idari para cezası verilmesini düzenleyen kanun hükmünü Anayasaya aykırı buldu.

İzin ve ruhsat almadan ticari amaçlı yolcu taşırken yakalanarak idari para cezası ve 60 gün trafikten men cezası alan korsan taksi sürücüleri ve araçların sahipleri, cezaların kaldırılması istemiyle açılan davaya bakan İstanbul 8. ve 3. İdare Mahkemeleri, davaya konu Karayolları Trafik Kanununun ‘araçlarını tescil ve trafik belgesindeki maksat dışında kullanan yolcu taşıyan kişi, sürülmesine izin veren araç sahipleri idari para cezasıyla cezalandırılır’ düzenlemelerini içeren hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu. Yüksek  Mahkeme, korsan taşımacılıkta ‘araç sahibine’ de ceza verilmesini öngören hükümleri iptal etti. Anayasa Mahkemesinin iptal kararının gerekçesi Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararda, itiraz konusu kuralda, izin ve ruhsat almadan ticari amaçlı yolcu taşıyan kişiye ve araç sahibine idari para cezası verileceği hükmünün yer aldığı hatırlatıldı.

İtiraz konusu kuralın, korsan tabir edilen yasa dışı taşımacılıkla mücadele amacı taşıdığının altı çizilen gerekçede, gerekli izin ve ruhsatları almaksızın ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapılması eylemini yasaklamanın ve bu eylemin hangi tür cezayla yaptırıma bağlanacağı konusunun, kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamında olduğu belirtildi.

-ARAÇ SÜRÜCÜSÜ ARAÇTA YASAL İZİN VE RUHSATIN BULUNUP BULUNMADIĞINI BİLEBİLECEK DURUMDADIR-

İzinsiz yolcu taşıyan kişiye ve araç sahibine idari para cezası verilip verilmeyeceğini belirleme yetkisinin de kanun koyucunun takdir alanında olduğu ifade edilen gerekçede, kanun koyucunun özellikle büyük şehirlerde sayıları çok büyük boyutlara ulaşan, önemli vergi kaybına yol açan ve hizmet alan insanlar için de sıkıntı oluşturan yasa dışı taşımacılığın yol açtığı mağduriyetin önüne geçmek için kamu yararı amacıyla yetkisine dayanarak düzenlediği kuralda, hukuk devleti ilkesiyle çelişen bir yön bulunmadığı vurgulandı.

Gerekçede, başvuruda itiraz konusu kural uyarınca, bir kimsenin icrai veya ihmali herhangi bir hareketi olmasa veya tespit edilmese bile sadece araç sahibi olmasından dolayı başkasının fiili nedeniyle cezalandırılabileceği, bunun da cezaların şahsiliği ilkesine ve anayasaya aykırı olduğunun savunulduğu anımsatıldı. Ceza sorumluluğunun şahsiliğinin, ceza hukukunun evrensel ilkelerinden olduğu, cezaların şahsiliğindeki amacın bir kişinin işlemediği bir fiilden dolayı cezalandırılmaması olduğunun belirtildiği gerekçede, “İtiraz konusu kuralda yaptırım uygulanacak kişiler ve araç sahibidir. Kuralda araç sürücüsü açısından sorumluluk, kendi kusurlu fiilinden kaynaklanmakta olup bu kişilerin ticari amaçlı yolcu taşımayacağını yapan araçta yasal izin ve ruhsatlarının bulunup bulunmadığını bilebilecek ve kontrol edebilecek durumdadır” denildi.

-CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ İLKESİNE AYKIRIDIR-

Kuralla, araç sürücüsü aynı zamanda araç sahibi değilse araç sahibine de aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenmesinin öngörüldüğünün anımsatıldığı gerekçede, düzenleme ile araç sahibi kişinin kusurunun bulunup bulunmadığı, belgesiz ticari amaçlı yolcu taşımacılığına izin verip vermediği değerlendirilmeden idare tarafından yaptırım uygulandığı belirtildi. Gerekçede, “Bu durum işlemediği bir fiilden dolayı araç sahibine yaptırım uygulanmasına neden olabilecek niteliktedir. Dolayısıyla, izinsiz yolcu taşımacılığı yapılması ve sürücüsünün araç sahibi olmaması halinde tescil plakası sahiplerine sadece ruhsat sahibi olmaları nedeniyle yaptırım uygulanması, cezaların şahsiliği ilkesine aykırılık oluşturmaktadır. Kişilere ceza verilebilmesi için aranan koşullardan biri hukuka aykırı eylemin kanunda belirtilmiş olmasını diğeri de bu eylemin o kişi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunun kanıtlanmasını gerektirir. İtiraz konusu kuralda, araç sahiplerinin hangi eylemleri suç sayıldığı için başkasının eyleminden sorumlu tutulduğu açık şekilde gösterilmediği gibi araç sahibi olma ile suç arasındaki illiyet bağının da ne suretle oluştuğu belirtilmemiştir. Kural bu yönleriyle açık ve belirgin değildir, bu nedenlerle itiraz konusu kuralda yer alan 'araç sahibine' ibaresi Anayasaya aykırıdır” denildi. (ANKA)

(YE/ÖZK) 

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@