2016 Yılı Ehliyet Fiyatları ve Yenileme Ücretleri

2016 Yılı Ehliyet Fiyatları ve Yenileme Ücretleri

Haberler 28.12.2015, 16:55
2016 Yılı Ehliyet Fiyatları ve Yenileme Ücretleri

  2016 yılında Ehliyet fiyatları yenileme ücretinin ne kadar olacağı açıklandı.

 2016 yılı değerli kağıt bedelleri ne ilişkin tebliğe göre mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirildi.
TEBLİĞ

 

 

 

 

Maliye Bakanlığından:

 

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ

 

(SIRA NO: 50)

 

DEĞERLİ KAĞITLAR

 

Amaç ve kapsam

 

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2016 yılında uygulanacak satış bedellerini belirlemektir.

 

Dayanak

 

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Değerli kağıt bedelleri

 

MADDE 3 - (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

 

Değerli Kağıdın Cinsi

 

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :

a) Noter kağıdı

8,80

b) Beyanname

8,80

c) Protesto, vekaletname, re'sen senet

17,60

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

3 - Pasaportlar

87,50

4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri

58,50

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

6 - Nüfus cüzdanları

8,00

7 - Aile cüzdanları

80,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

9 - Sürücü belgeleri

108,50

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

108,50

11 - Motorlu araç trafik belgesi

108,50

12 - Motorlu araç tescil belgesi

81,50

13 - İş makinesi tescil belgesi

81,50

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

5,60

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

8,00

(2) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar, muhasebe birimleri, yetkilimemurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılır.

 

(3) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri, 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

 

MADDE 4 - (1) 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 40) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

 

MADDE 5 - (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 6 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 


Kaynak: ÖğretmenX

 

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret Omni Ticaret
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@