TÜİK tarımsal girdi endeksini açıkladı! Çiftçinin yıllık maliyeti yüzde 133,41 arttı

TÜİK tarafından bugün yapılan açıklama ile birlikte çiftçinin tarımda kullandığı mal ve hizmet endeksi ile birlikte tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinin yıllık değişimleri açıklandı. İşte detaylar

TÜİK tarımsal girdi endeksini açıkladı! Çiftçinin yıllık maliyeti yüzde 133,41 arttı

Bugün tarımsal girdi fiyat endeksini açıklayan TÜİK ana rakamlar ile birlikte hem geçen aya göre hem de geçen yıla gör değişimlerini gösterdi. Çiftçinin tarımda kullandığı mal ve hizmet endeksi ile birlikte tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinin yıllık değişimleri açıklandı. Geçen seneye oranla Tarım-GFE yüzde 133,41 arttı. İşte detaylar...

TARIMSAL GİRDİ ENDEKSİ TEMMUZ 2022 

Verilen rakamlara göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi 519,72 iken bir önceki yıla göre artışı ise yüzde 141,75 oldu. Bunun yanı sıra da, Tarım-GFE'de (2015=100), 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,31, bir önceki yılın Aralık ayına göre %83,43, bir önceki yılın aynı ayına göre %133,41 ve on iki aylık ortalamalara göre %79,72 artış gerçekleşti.

TÜİK tarımsal girdi endeksini açıkladı! Çiftçinin yıllık maliyeti yüzde 133,41 arttı

ALT GRUPLARA GÖRE TARIM-GFE DEĞİŞİM ORANLARI 

Çiftçi tarafından karşılanması gereken tohum ve dikim materyali, malzemeler, enerji ve yağlar, tarımsal ilaçlar vb. gibi pek çok ürünün yıllık değişim oranları ise verildi. Yapılan açıklamalarda Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %33,90 ile veteriner harcamaları ve %51,82 ile tohum ve dikim materyali oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %234,888 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve %201,13 ile enerji ve yağlar oldu." şeklindeydi.

TÜİK tarımsal girdi endeksini açıkladı! Çiftçinin yıllık maliyeti yüzde 133,41 arttı - Resim : 2

Alt Grup Tarımın Aylık Değişimi 

Yıllık verilen değişimin ardından aylık ise, artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %1,22 ile hayvan yemi ve %1,50 ile makine bakım masrafları oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %6,57 ile malzemeler ve %6,47 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar ise %4,72 ile enerji ve yağlar ve %0,28 ile diğer mal ve hizmetler olduğu kanısına varılmış oldu. 

TÜİK tarımsal girdi endeksini açıkladı! Çiftçinin yıllık maliyeti yüzde 133,41 arttı - Resim : 3

ANA VE ALT GRUPLARIN TARIM-GFE DEĞİŞİM ORANLARI 

TÜİK tarımsal girdi endeksini açıkladı! Çiftçinin yıllık maliyeti yüzde 133,41 arttı - Resim : 4

Yukarıda verilen tablo ile birlikte hem ana grupta hem de alt grupta yer alan ürünlerin bir arada görünebilmesi için verilmiştir. Verilen tabloda Özellikle tarımda kullanılan malzemelerin artışı son derece can sıkıcı bir hale geldi.